پس از ارسال تماس، منتظر دریافت پاسخ از طریق ایمیل باشید. ما تلاش می‌کنیم تا در روزهای غیرتعطیل حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به پیام‌ها پاسخ دهیم.

آدرس

تهران - خیابان شریعتی - خیابان کلیم کاشانی - کوچه فرشته - پلاک ۵۷ - واحد ۳ (مراجعه حضوری فقط با هماهنگی قبلی)

شماره تماس

در صورت عدم پاسخ گویی تلفنی لطفا ایمیل ارسال فرمایید
تلفن و فکس
۰۲۱۸۶۰۲۹۱۲۷
ساعت فعالیت
۱۰ تا ۱۶
log(31) | debug(0) | profiler(3) | db(6) | system(13) | all
log
12:56:57.7916
[info]
Service "Log" is loaded
12:56:57.8662
[info]
Service "Security" is loaded
12:56:57.8694
[info]
Resource "security" is booted
12:56:57.8707
[info]
Service "Database" is loaded
12:56:57.8933
[info]
Resource "database" is booted
12:56:57.8947
[info]
Service "Registry" is loaded
12:56:57.8987
[info]
Service "Cache" is loaded
16:26:57.9284
[info]
Resource "config" is booted
16:26:57.9421
[info]
Service "Module" is loaded
16:26:57.9574
[info]
Resource "router" is booted
16:26:57.961
[info]
Service "I18n" is loaded
16:26:57.9704
[info]
Resource "i18n" is booted
16:26:57.9718
[info]
Resource "module" is booted
16:26:57.9732
[info]
Resource "modules" is booted
16:26:57.9749
[info]
Service "Session" is loaded
16:26:58.0187
[info]
Resource "session" is booted
16:26:58.0202
[info]
Service "Authentication" is loaded
16:26:58.026
[info]
Service "User" is loaded
16:26:58.0302
[info]
Service "Api" is loaded
16:26:58.0396
[info]
Resource "authentication" is booted
16:26:58.0407
[info]
Resource "permission" is booted
16:26:58.0425
[info]
Resource "render_cache" is booted
16:26:58.135
[info]
Service "Asset" is loaded
16:26:58.1365
[info]
Service "Theme" is loaded
16:26:58.1992
[info]
Translation "module/contact:default.fa" is loaded.
16:26:58.2373
[info]
Service "Permission" is loaded
16:26:58.2697
[info]
Service "RenderCache" is loaded
16:26:58.6128
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
16:26:58.6811
[info]
Service "Url" is loaded
16:26:58.7196
[info]
Service "Comment" is loaded
16:26:58.7402
[info]
Route: front:contact-index-index.
debug
profiler
16:26:57.7912
PI - time: 0.9551; realmem: 6029312; emalloc: 5790696
16:26:58.271
ACTIION - time: 0.1495; realmem: 524288; emalloc: 408528
16:26:58.6523
BLOCKS - time: 0.0255; realmem: 0; emalloc: 14176
db
16:26:58.0167
[0.0007]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 872mfg6rpbtcs20u6jq21o0co4;
16:26:58.2396
[0.0003]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
16:26:58.2411
[0.0059]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] contact;[where3] module-access;[where4] guest;[limit] 1;
16:26:58.2675
[0.0006]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] contact;[where3] public;[where4] guest;[limit] 1;
16:26:58.7415
[0.0004]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 872mfg6rpbtcs20u6jq21o0co4;
16:26:58.7449
[0.0011]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1512997018;[data] gKo6moSiIcx8MLRfnypXugeSUIAhlfNOIwKOiaQHUwpwaAjSjc2oK6SpTTaUq5PRrLBOwLhf7Xul8fC5mVAgW2R0e_iu7v1rvWRzFDzUDbxLnJwcFINS7u_cV5WiZPlEZQUvgxCJNFaI2jh46efwY3pFTcxhv-WEKkMXGuILgee0lFUVuXRN9DJMCoftUHfA7nLpn_zLiqM9fQFXsL6VAYIXUE58TeeL3ItQ4u-LfkivNCrLAeU0pCHi2ZcKP5EwseSdMGHgza5CBA-rttdE50Lzg-vcqT_J5-HXiAUbBpk9xD4bgGaRP4CRWpM2WaFThtGofc9UBP6XbATVR1o8K0nKdq9h9pA-0kS4D1FyWxWx0wyNJAZSj0TrD69zT4g-H5r7QgxqJLJV2QVKAB9g6aeR5peNwf4A_CI4l1kKOjPPK1kQfI1Vr3USkuBi_tk1CNVEUFuuW5gKcYn10hYTTWNb5w28n1fuWYMoWG6rp1un4wF6aiCYdqfujTqCA9NZF_J1Wf6Nt2BBIQe0Y3ra8-Xk6e8cvJnBbEV2ZvJvqErPTjWVIIz-fw2KZB7o3wisAQNCGss9hhiY4TzpsLZEPtrxWbpRbtKgJiN0WJ01Fhr3uFKeP6VWmRDGC40fNcXVKgpWsqM137O7Tl8ywKUlFm4g7ku9a1ixPHdYdhhL8_Nnhza9K5i2yer5DIBKoEkYb6k9Dnvk6PsRt4OnFu--ZBEwCJLizngV3z9z17EJsC92GfpsUs_WsH7a7FhXVf_Q5LQq3MjVXYO7pgZCr1mxumqzFhLn23l9v9EmPQ0nBhuPq-qHb1wdZNRHdGyuUNxx5ZQgNPpuq173s98BriphZOqYDnM-v3CU_ZXrZmy3ekNhB6o_M90SvreTdSnfFnEx_rL0XoT9MxH69vsXmI4aToYl33CNT924ohBIO2sdNM45OKvyFEr06avTy1_yXuZLkLAyyWk1b1EwMD_xZVnPE_3pHV2MsDnA_nH7S8O3Ue_-rNuOUZzhb4efeRDvn5xsCAafhV_RmblVVwFX4wOx8OXqjZupqMSmCsMS0GTe9dfRunzg7LMEkYWggwmv5h4zu2htWrCv-1JVBKB49P0AvtKJj7v9tW3BIIW_TTtDa0DyrO6c7XrZ4wDrPIaO_izcgkiOURCZzo4tLvdXb-Fi5zGtauN7Xzij1fNBQB1EputU8o4SAoMWX5fldnnqQiGM4SPhlmS6bT0rMPuhT3h2l-Up5AwCt1SE_v_WKqjpshy6EC2GBo-zcA_XSKYsAPZvdHzbq9UlMcd-k-qAR9K1HUrOXAcBTvi-pXt9Tu8X4lTbTmy66K0qeswrjKykiO3H;[id] 872mfg6rpbtcs20u6jq21o0co4;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.9801 s
Included files
517 files
Memory usage
6378608; peak: 6621432 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.32
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
contact
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL