طراحی و توسعه وب

وب سایت شما هویت شما در جامعه مجازی است، همچنین خدمات تحت وب به شما این امکان را می دهد که بخش قابل توجی از ترافیک کاری خود را به فضای مجازی منتقل نموده و در زمان و در هر نقطه ای به اطلاعات و ابزارهای خود دسترسی داشته باشید.

ادامه
طراحی و توسعه وب

نرم افزار تلفن همراه

با همه گیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، کاربران خدمات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار های نصب شده بر روی تلفن خود، همیشه به همراه دارند. خدمات اراسه شده توسط شما ، با عرضه نرم افزار تلفن همراه ، این خدمات همیشه همراه کاربران شما خواهد بود.

ادامه
نرم افزار تلفن همراه
log(33) | debug(1) | profiler(7) | db(5) | system(13) | all
log
08:16:29.9403
[info]
Service "Log" is loaded
08:16:29.9916
[info]
Service "Security" is loaded
08:16:29.9941
[info]
Resource "security" is booted
08:16:29.9951
[info]
Service "Database" is loaded
08:16:30.0097
[info]
Resource "database" is booted
08:16:30.0109
[info]
Service "Registry" is loaded
08:16:30.0142
[info]
Service "Cache" is loaded
12:46:30.0411
[info]
Resource "config" is booted
12:46:30.0538
[info]
Service "Module" is loaded
12:46:30.0627
[info]
Resource "router" is booted
12:46:30.0666
[info]
Service "I18n" is loaded
12:46:30.0747
[info]
Resource "i18n" is booted
12:46:30.0759
[info]
Resource "module" is booted
12:46:30.0771
[info]
Resource "modules" is booted
12:46:30.0784
[info]
Service "Session" is loaded
12:46:30.1194
[info]
Resource "session" is booted
12:46:30.1212
[info]
Service "Authentication" is loaded
12:46:30.1261
[info]
Service "User" is loaded
12:46:30.1295
[info]
Service "Api" is loaded
12:46:30.1368
[info]
Resource "authentication" is booted
12:46:30.1376
[info]
Resource "permission" is booted
12:46:30.1391
[info]
Resource "render_cache" is booted
12:46:30.196
[info]
Service "Asset" is loaded
12:46:30.1971
[info]
Service "Theme" is loaded
12:46:30.2055
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
12:46:30.2172
[info]
Service "Permission" is loaded
12:46:30.2208
[info]
Service "RenderCache" is loaded
12:46:30.2333
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
12:46:30.2743
[info]
Service "Markup" is loaded
12:46:30.2834
[info]
Translation "module/portfolio:block.fa" is loaded.
12:46:30.2856
[info]
Translation "module/portfolio:default.fa" is loaded.
12:46:30.3023
[info]
Service "Url" is loaded
12:46:30.3294
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
12:46:30.2784
[debug] #94 in lib/Pi/Filter/XssSanitizer.php
preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
profiler
12:46:29.9399
PI - time: 0.3929; realmem: 5505024; emalloc: 5326528
12:46:30.2217
ACTIION - time: 0.0024; realmem: 0; emalloc: 19480
12:46:30.2645
BLOCKS - time: 0.0465; realmem: 524288; emalloc: 499168
12:46:30.2689
BLOCK: اسلاید صفحه اول - time: 0.0012; realmem: 0; emalloc: 9256
12:46:30.2736
BLOCK: راهکار ها - time: 0.0069; realmem: 0; emalloc: 131568
12:46:30.2809
BLOCK: خدمات - time: 0.0017; realmem: 0; emalloc: 2128
12:46:30.2829
BLOCK: برخی از مشتریان - time: 0.0255; realmem: 262144; emalloc: 168472
db
12:46:30.1175
[0.0006]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 2kg4n8d0pluonieci0cbk2t4c2;
12:46:30.2673
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4)
params: [where1] 6;[where2] 19;[where3] 20;[where4] 36;
12:46:30.2868
[0.0057]
query: SELECT `portfolio_project`.`id` AS `id`, `portfolio_project`.`title` AS `title`, `portfolio_project`.`slug` AS `slug`, `portfolio_project`.`type` AS `type`, `portfolio_project`.`recommended` AS `recommended`, `portfolio_project`.`service` AS `service`, `portfolio_project`.`technology` AS `technology`, `portfolio_project`.`website` AS `website`, `portfolio_project`.`website_view` AS `website_view`, `portfolio_project`.`information` AS `information`, `portfolio_project`.`seo_title` AS `seo_title`, `portfolio_project`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `portfolio_project`.`seo_description` AS `seo_description`, `portfolio_project`.`time_create` AS `time_create`, `portfolio_project`.`time_update` AS `time_update`, `portfolio_project`.`uid` AS `uid`, `portfolio_project`.`hits` AS `hits`, `portfolio_project`.`image` AS `image`, `portfolio_project`.`path` AS `path`, `portfolio_project`.`status` AS `status`, `portfolio_project`.`point` AS `point`, `portfolio_project`.`count` AS `count`, `portfolio_project`.`favourite` AS `favourite`, `portfolio_project`.`commentby` AS `commentby`, `portfolio_project`.`comment` AS `comment`, `portfolio_project`.`customer` AS `customer`, `portfolio_project`.`version` AS `version`, `portfolio_project`.`size` AS `size`, `portfolio_project`.`link_1` AS `link_1`, `portfolio_project`.`link_2` AS `link_2`, `portfolio_project`.`link_3` AS `link_3`, `portfolio_project`.`link_4` AS `link_4`, `portfolio_project`.`link_5` AS `link_5`, `portfolio_project`.`image_1` AS `image_1`, `portfolio_project`.`image_2` AS `image_2`, `portfolio_project`.`image_3` AS `image_3`, `portfolio_project`.`image_4` AS `image_4`, `portfolio_project`.`image_5` AS `image_5` FROM `portfolio_project` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 8;
12:46:30.3302
[0.0003]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 2kg4n8d0pluonieci0cbk2t4c2;
12:46:30.3321
[0.0005]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1521879390;[data] Wvn9kjbqbMHs5UduWAgGyFsyTtsEdpN8LdZf4YV-wkDcgEhBgkQQ9rkhGm4m_yZ8U2V2SG9c-ovDQ-Gj6_ilXf0cqPYCetHG8yJPF8F1wyig-aGs5yRoFV_jOLVGfs5-xgr9HIYeabbGx9j2sa_Tf3SuAeof1tuKP4P4utwak2ZU7GGKnTVcrriJ2zQhX-4h2naLSOOun1gH7HNLeXcA6_TXxImfmdXwi9UqxcrR6U7JTGFZUn7Ydn3W3RcTknPVPWO5118Z53l55DdFAuSHcxAZ9DoWgpyyTO1ZBXXXJQG2xQNVP0N4Qn8xV2Ckw8u-y6P1hhRMJCajOj1X1C_HlLHpb5AAKsrv6x8AWQ6aLFzeDo8gXi5T_2SDr2K26YeJd_6qwZB1vQxqSHbKN4K8dT-wOe9irGEto4NVRyaV9rRd1dnVxN5c0SK4VTZ0TbT2lW50zhqsxTCr2IEs5Fy8qk0-wCSr8Ea-8aRBiSBssHyT3U-_Lxs5Zxcre4DPRBxGUqf6TdHRL_Q6O9q4Y-7hOVAiX8OIiaFBIDZTGuSmfB2ea8Mjam9e6JnpFa_j_EEjl2b8NIAPMPeeUmiLIVrSnrw1NIZ_S2PQwMwFfi2636qFEgzsdB_VDiD-BSpEDF_J;[id] 2kg4n8d0pluonieci0cbk2t4c2;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.4125 s
Included files
481 files
Memory usage
5901824; peak: 6143336 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.34
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL