طراحی و توسعه وب

وب سایت شما هویت شما در جامعه مجازی است، همچنین خدمات تحت وب به شما این امکان را می دهد که بخش قابل توجی از ترافیک کاری خود را به فضای مجازی منتقل نموده و در زمان و در هر نقطه ای به اطلاعات و ابزارهای خود دسترسی داشته باشید.

ادامه
طراحی و توسعه وب

نرم افزار تلفن همراه

با همه گیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، کاربران خدمات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار های نصب شده بر روی تلفن خود، همیشه به همراه دارند. خدمات اراسه شده توسط شما ، با عرضه نرم افزار تلفن همراه ، این خدمات همیشه همراه کاربران شما خواهد بود.

ادامه
نرم افزار تلفن همراه
log(33) | debug(1) | profiler(7) | db(5) | system(13) | all
log
02:01:53.2797
[info]
Service "Log" is loaded
02:01:53.3382
[info]
Service "Security" is loaded
02:01:53.3416
[info]
Resource "security" is booted
02:01:53.3431
[info]
Service "Database" is loaded
02:01:53.3626
[info]
Resource "database" is booted
02:01:53.364
[info]
Service "Registry" is loaded
02:01:53.3683
[info]
Service "Cache" is loaded
06:31:53.3996
[info]
Resource "config" is booted
06:31:53.4143
[info]
Service "Module" is loaded
06:31:53.4249
[info]
Resource "router" is booted
06:31:53.4287
[info]
Service "I18n" is loaded
06:31:53.4388
[info]
Resource "i18n" is booted
06:31:53.4402
[info]
Resource "module" is booted
06:31:53.4417
[info]
Resource "modules" is booted
06:31:53.4435
[info]
Service "Session" is loaded
06:31:53.4903
[info]
Resource "session" is booted
06:31:53.4919
[info]
Service "Authentication" is loaded
06:31:53.4979
[info]
Service "User" is loaded
06:31:53.5023
[info]
Service "Api" is loaded
06:31:53.5122
[info]
Resource "authentication" is booted
06:31:53.5133
[info]
Resource "permission" is booted
06:31:53.5152
[info]
Resource "render_cache" is booted
06:31:53.5754
[info]
Service "Asset" is loaded
06:31:53.5763
[info]
Service "Theme" is loaded
06:31:53.5827
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
06:31:53.5929
[info]
Service "Permission" is loaded
06:31:53.5958
[info]
Service "RenderCache" is loaded
06:31:53.6056
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
06:31:53.6529
[info]
Service "Markup" is loaded
06:31:53.665
[info]
Translation "module/portfolio:block.fa" is loaded.
06:31:53.668
[info]
Translation "module/portfolio:default.fa" is loaded.
06:31:53.6924
[info]
Service "Url" is loaded
06:31:53.7269
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
06:31:53.6584
[debug] #94 in lib/Pi/Filter/XssSanitizer.php
preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
profiler
06:31:53.2792
PI - time: 0.4523; realmem: 5505024; emalloc: 5326976
06:31:53.5964
ACTIION - time: 0.0021; realmem: 0; emalloc: 19464
06:31:53.6401
BLOCKS - time: 0.0629; realmem: 524288; emalloc: 499056
06:31:53.6458
BLOCK: اسلاید صفحه اول - time: 0.0015; realmem: 0; emalloc: 9272
06:31:53.6519
BLOCK: راهکار ها - time: 0.0090; realmem: 0; emalloc: 131704
06:31:53.6615
BLOCK: خدمات - time: 0.0024; realmem: 0; emalloc: 2128
06:31:53.6644
BLOCK: برخی از مشتریان - time: 0.0355; realmem: 262144; emalloc: 168184
db
06:31:53.4883
[0.0007]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] mov57k4gmjp85pm8klh2g3uet7;
06:31:53.6437
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4)
params: [where1] 6;[where2] 19;[where3] 20;[where4] 36;
06:31:53.6694
[0.0061]
query: SELECT `portfolio_project`.`id` AS `id`, `portfolio_project`.`title` AS `title`, `portfolio_project`.`slug` AS `slug`, `portfolio_project`.`type` AS `type`, `portfolio_project`.`recommended` AS `recommended`, `portfolio_project`.`service` AS `service`, `portfolio_project`.`technology` AS `technology`, `portfolio_project`.`website` AS `website`, `portfolio_project`.`website_view` AS `website_view`, `portfolio_project`.`information` AS `information`, `portfolio_project`.`seo_title` AS `seo_title`, `portfolio_project`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `portfolio_project`.`seo_description` AS `seo_description`, `portfolio_project`.`time_create` AS `time_create`, `portfolio_project`.`time_update` AS `time_update`, `portfolio_project`.`uid` AS `uid`, `portfolio_project`.`hits` AS `hits`, `portfolio_project`.`image` AS `image`, `portfolio_project`.`path` AS `path`, `portfolio_project`.`status` AS `status`, `portfolio_project`.`point` AS `point`, `portfolio_project`.`count` AS `count`, `portfolio_project`.`favourite` AS `favourite`, `portfolio_project`.`commentby` AS `commentby`, `portfolio_project`.`comment` AS `comment`, `portfolio_project`.`customer` AS `customer`, `portfolio_project`.`version` AS `version`, `portfolio_project`.`size` AS `size`, `portfolio_project`.`link_1` AS `link_1`, `portfolio_project`.`link_2` AS `link_2`, `portfolio_project`.`link_3` AS `link_3`, `portfolio_project`.`link_4` AS `link_4`, `portfolio_project`.`link_5` AS `link_5`, `portfolio_project`.`image_1` AS `image_1`, `portfolio_project`.`image_2` AS `image_2`, `portfolio_project`.`image_3` AS `image_3`, `portfolio_project`.`image_4` AS `image_4`, `portfolio_project`.`image_5` AS `image_5` FROM `portfolio_project` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 8;
06:31:53.7277
[0.0003]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] mov57k4gmjp85pm8klh2g3uet7;
06:31:53.73
[0.0006]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1531792913;[data] M9vM-RfU7NZx1NL36H0q1VVKjqQbonjuVviJvXDzCh1fGuuhJp-g5DS3BWCpNuGYtKjy7cgbDAhYvPqA8vEg1_GMqej3wtqqnRiETSnuPjg5VHSqhiH8k4lEkWcpmBrVV2LyvIPfBZfE8-vfdrW9B6I1MhEHui9WOttnU3ApdGEJECl9_zgvzDAGvAPFG4HlYaxPrNrgC4eOh_6WWoSyELvvMcfgmkUZUoHJdwAb_hxXgmp8ggV9Rxa8uzDqxbDh9TmKHAMepOq8b9cF0mIVl5lqx76kGxacciqfz0PDJfykQzkQZstqglno-xW6rLshYoRRluGFZ3q44VWf8FRHBo35uiGKP66M8ksRWQeXObicO1uO1TkFNoCIqDlThWRHoQNnxUwWIA88cv04vI1SBIMOdotJiVZv5ZMnzPxphAOGmYCtJb9U4xiI-Ay3c6qcUpOzTlwHxEypSRsCGVYDPVS_EslvvBv_TXT7u0CqnigEECCTpdHVSOTodq2sPOgU-NB6KM6QacTvodTHoBdEbOe0JKFQYmTaIFc-XbAlJX9qLZv0EBr0HLsu6L4y6LKcuqrBNQ9pYhJVz3x6XV2xnaZi1Y_Z6EVk-lrQvUhoi3tvqJM6pPsrxoTVL3WcVRcX;[id] mov57k4gmjp85pm8klh2g3uet7;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.4797 s
Included files
481 files
Memory usage
5902176; peak: 6143528 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.36
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL