طراحی و توسعه وب

وب سایت شما هویت شما در جامعه مجازی است، همچنین خدمات تحت وب به شما این امکان را می دهد که بخش قابل توجی از ترافیک کاری خود را به فضای مجازی منتقل نموده و در زمان و در هر نقطه ای به اطلاعات و ابزارهای خود دسترسی داشته باشید.

ادامه
طراحی و توسعه وب

نرم افزار تلفن همراه

با همه گیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، کاربران خدمات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار های نصب شده بر روی تلفن خود، همیشه به همراه دارند. خدمات اراسه شده توسط شما ، با عرضه نرم افزار تلفن همراه ، این خدمات همیشه همراه کاربران شما خواهد بود.

ادامه
نرم افزار تلفن همراه
log(33) | debug(1) | profiler(7) | db(5) | system(13) | all
log
09:42:01.976
[info]
Service "Log" is loaded
09:42:02.0198
[info]
Service "Security" is loaded
09:42:02.0225
[info]
Resource "security" is booted
09:42:02.0235
[info]
Service "Database" is loaded
09:42:02.0383
[info]
Resource "database" is booted
09:42:02.0395
[info]
Service "Registry" is loaded
09:42:02.0428
[info]
Service "Cache" is loaded
14:12:02.068
[info]
Resource "config" is booted
14:12:02.0796
[info]
Service "Module" is loaded
14:12:02.0882
[info]
Resource "router" is booted
14:12:02.0913
[info]
Service "I18n" is loaded
14:12:02.0994
[info]
Resource "i18n" is booted
14:12:02.1006
[info]
Resource "module" is booted
14:12:02.102
[info]
Resource "modules" is booted
14:12:02.1035
[info]
Service "Session" is loaded
14:12:02.1398
[info]
Resource "session" is booted
14:12:02.141
[info]
Service "Authentication" is loaded
14:12:02.1456
[info]
Service "User" is loaded
14:12:02.149
[info]
Service "Api" is loaded
14:12:02.1565
[info]
Resource "authentication" is booted
14:12:02.1574
[info]
Resource "permission" is booted
14:12:02.1589
[info]
Resource "render_cache" is booted
14:12:02.2052
[info]
Service "Asset" is loaded
14:12:02.206
[info]
Service "Theme" is loaded
14:12:02.2112
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
14:12:02.2196
[info]
Service "Permission" is loaded
14:12:02.2221
[info]
Service "RenderCache" is loaded
14:12:02.2303
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
14:12:02.2688
[info]
Service "Markup" is loaded
14:12:02.2778
[info]
Translation "module/portfolio:block.fa" is loaded.
14:12:02.28
[info]
Translation "module/portfolio:default.fa" is loaded.
14:12:02.2956
[info]
Service "Url" is loaded
14:12:02.324
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
14:12:02.2729
[debug] #94 in lib/Pi/Filter/XssSanitizer.php
preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
profiler
14:12:01.9756
PI - time: 0.3516; realmem: 5505024; emalloc: 5281856
14:12:02.2226
ACTIION - time: 0.0016; realmem: 262144; emalloc: 19184
14:12:02.2583
BLOCKS - time: 0.0478; realmem: 524288; emalloc: 496792
14:12:02.2631
BLOCK: اسلاید صفحه اول - time: 0.0012; realmem: 0; emalloc: 9240
14:12:02.2681
BLOCK: راهکار ها - time: 0.0069; realmem: 262144; emalloc: 130360
14:12:02.2754
BLOCK: خدمات - time: 0.0017; realmem: 0; emalloc: 2128
14:12:02.2774
BLOCK: برخی از مشتریان - time: 0.0262; realmem: 262144; emalloc: 168120
db
14:12:02.1384
[0.0004]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] il6p7jugqu9956170l6kv0su80;
14:12:02.2613
[0.0004]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4)
params: [where1] 6;[where2] 19;[where3] 20;[where4] 36;
14:12:02.2811
[0.0051]
query: SELECT `portfolio_project`.`id` AS `id`, `portfolio_project`.`title` AS `title`, `portfolio_project`.`slug` AS `slug`, `portfolio_project`.`type` AS `type`, `portfolio_project`.`recommended` AS `recommended`, `portfolio_project`.`service` AS `service`, `portfolio_project`.`technology` AS `technology`, `portfolio_project`.`website` AS `website`, `portfolio_project`.`website_view` AS `website_view`, `portfolio_project`.`information` AS `information`, `portfolio_project`.`seo_title` AS `seo_title`, `portfolio_project`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `portfolio_project`.`seo_description` AS `seo_description`, `portfolio_project`.`time_create` AS `time_create`, `portfolio_project`.`time_update` AS `time_update`, `portfolio_project`.`uid` AS `uid`, `portfolio_project`.`hits` AS `hits`, `portfolio_project`.`image` AS `image`, `portfolio_project`.`path` AS `path`, `portfolio_project`.`status` AS `status`, `portfolio_project`.`point` AS `point`, `portfolio_project`.`count` AS `count`, `portfolio_project`.`favourite` AS `favourite`, `portfolio_project`.`commentby` AS `commentby`, `portfolio_project`.`comment` AS `comment`, `portfolio_project`.`customer` AS `customer`, `portfolio_project`.`version` AS `version`, `portfolio_project`.`size` AS `size`, `portfolio_project`.`link_1` AS `link_1`, `portfolio_project`.`link_2` AS `link_2`, `portfolio_project`.`link_3` AS `link_3`, `portfolio_project`.`link_4` AS `link_4`, `portfolio_project`.`link_5` AS `link_5`, `portfolio_project`.`image_1` AS `image_1`, `portfolio_project`.`image_2` AS `image_2`, `portfolio_project`.`image_3` AS `image_3`, `portfolio_project`.`image_4` AS `image_4`, `portfolio_project`.`image_5` AS `image_5` FROM `portfolio_project` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 8;
14:12:02.3246
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] il6p7jugqu9956170l6kv0su80;
14:12:02.3265
[0.0005]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1493199722;[data] fOf9L01xSMPR6XRXB11Q9Y9-TF85idFJtpxChIXp2PxMmdDbGgMg7gjnSr5OUtwP0xbMRgnfmE3mgbMVctafgNN0ae729AZGett_PLfY0C0a4EvicSnIz6v6M54RuP9xgPMJh20VQ48jr4OWuEW7nGNP8-v1ukZwvZyBZdXQ9ExdSKPfY6DytokMayDjPc6ktUmj1EKNguHuxYVr1Jf74bgkAPJPQhKsL5ktqoT0YwLDgrsuZgW3UZC7_6qR6k6beT1n72VyZLQRns5JpCLBz8Yc-upSg4iM1GJangdMS2b7yqVnB3Ih9k8ZeQr3W5JMKP1jgvdGkl0dvIz1vq9UPzwzQQ2qu88UfMrrZ0Y8qHzDFNishGkAtuLpNHFVrDzX4JCdomn8av6069CUhaIhtZxgcYAh-UEm0T-ejTWsa-M2nHQ51Swh7ynfD97AqR9juAir_8IgpTFbYkCAgtrgTGmRFMxUH1DFi6PgGIr1ML4oailzhcrLaueyJnzIQIpA5DBkME-0Q4bChoQ0P6zUTqDRT3JZ1IcFIgNtpc7IKyc1V4XuYL47CGS6eKKBigmO2K-AJltj-MHl9z6Qgx5Ut8YvhbuXpn-S6oFyxK5OOZWX-BXTKi6_fcNLXx81L1jz;[id] il6p7jugqu9956170l6kv0su80;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.3723 s
Included files
481 files
Memory usage
5852888; peak: 6094440 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.30
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL