طراحی و توسعه وب

وب سایت شما هویت شما در جامعه مجازی است، همچنین خدمات تحت وب به شما این امکان را می دهد که بخش قابل توجی از ترافیک کاری خود را به فضای مجازی منتقل نموده و در زمان و در هر نقطه ای به اطلاعات و ابزارهای خود دسترسی داشته باشید.

ادامه
طراحی و توسعه وب

نرم افزار تلفن همراه

با همه گیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، کاربران خدمات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار های نصب شده بر روی تلفن خود، همیشه به همراه دارند. خدمات اراسه شده توسط شما ، با عرضه نرم افزار تلفن همراه ، این خدمات همیشه همراه کاربران شما خواهد بود.

ادامه
نرم افزار تلفن همراه
log(33) | debug(1) | profiler(7) | db(5) | system(13) | all
log
13:56:40.218
[info]
Service "Log" is loaded
13:56:40.3141
[info]
Service "Security" is loaded
13:56:40.3168
[info]
Resource "security" is booted
13:56:40.3179
[info]
Service "Database" is loaded
13:56:40.3329
[info]
Resource "database" is booted
13:56:40.3341
[info]
Service "Registry" is loaded
13:56:40.3373
[info]
Service "Cache" is loaded
17:26:40.3805
[info]
Resource "config" is booted
17:26:40.3926
[info]
Service "Module" is loaded
17:26:40.4019
[info]
Resource "router" is booted
17:26:40.4051
[info]
Service "I18n" is loaded
17:26:40.452
[info]
Resource "i18n" is booted
17:26:40.4532
[info]
Resource "module" is booted
17:26:40.4545
[info]
Resource "modules" is booted
17:26:40.456
[info]
Service "Session" is loaded
17:26:40.5205
[info]
Resource "session" is booted
17:26:40.5218
[info]
Service "Authentication" is loaded
17:26:40.5265
[info]
Service "User" is loaded
17:26:40.53
[info]
Service "Api" is loaded
17:26:40.5379
[info]
Resource "authentication" is booted
17:26:40.5388
[info]
Resource "permission" is booted
17:26:40.5405
[info]
Resource "render_cache" is booted
17:26:40.753
[info]
Service "Asset" is loaded
17:26:40.7537
[info]
Service "Theme" is loaded
17:26:40.7585
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
17:26:40.7663
[info]
Service "Permission" is loaded
17:26:40.7686
[info]
Service "RenderCache" is loaded
17:26:40.7763
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
17:26:40.8146
[info]
Service "Markup" is loaded
17:26:40.8237
[info]
Translation "module/portfolio:block.fa" is loaded.
17:26:40.8259
[info]
Translation "module/portfolio:default.fa" is loaded.
17:26:40.8421
[info]
Service "Url" is loaded
17:26:40.8706
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
17:26:40.8187
[debug] #94 in lib/Pi/Filter/XssSanitizer.php
preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
profiler
17:26:40.2176
PI - time: 0.6561; realmem: 5505024; emalloc: 5283200
17:26:40.769
ACTIION - time: 0.0015; realmem: 262144; emalloc: 19200
17:26:40.8041
BLOCKS - time: 0.0484; realmem: 524288; emalloc: 496168
17:26:40.8088
BLOCK: اسلاید صفحه اول - time: 0.0012; realmem: 0; emalloc: 9176
17:26:40.8138
BLOCK: راهکار ها - time: 0.0070; realmem: 262144; emalloc: 130336
17:26:40.8213
BLOCK: خدمات - time: 0.0017; realmem: 0; emalloc: 2128
17:26:40.8233
BLOCK: برخی از مشتریان - time: 0.0268; realmem: 262144; emalloc: 167976
db
17:26:40.5189
[0.0007]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] eio8g59g0g2n8j31278gdga183;
17:26:40.8071
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4)
params: [where1] 6;[where2] 19;[where3] 20;[where4] 36;
17:26:40.8271
[0.0052]
query: SELECT `portfolio_project`.`id` AS `id`, `portfolio_project`.`title` AS `title`, `portfolio_project`.`slug` AS `slug`, `portfolio_project`.`type` AS `type`, `portfolio_project`.`recommended` AS `recommended`, `portfolio_project`.`service` AS `service`, `portfolio_project`.`technology` AS `technology`, `portfolio_project`.`website` AS `website`, `portfolio_project`.`website_view` AS `website_view`, `portfolio_project`.`information` AS `information`, `portfolio_project`.`seo_title` AS `seo_title`, `portfolio_project`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `portfolio_project`.`seo_description` AS `seo_description`, `portfolio_project`.`time_create` AS `time_create`, `portfolio_project`.`time_update` AS `time_update`, `portfolio_project`.`uid` AS `uid`, `portfolio_project`.`hits` AS `hits`, `portfolio_project`.`image` AS `image`, `portfolio_project`.`path` AS `path`, `portfolio_project`.`status` AS `status`, `portfolio_project`.`point` AS `point`, `portfolio_project`.`count` AS `count`, `portfolio_project`.`favourite` AS `favourite`, `portfolio_project`.`commentby` AS `commentby`, `portfolio_project`.`comment` AS `comment`, `portfolio_project`.`customer` AS `customer`, `portfolio_project`.`version` AS `version`, `portfolio_project`.`size` AS `size`, `portfolio_project`.`link_1` AS `link_1`, `portfolio_project`.`link_2` AS `link_2`, `portfolio_project`.`link_3` AS `link_3`, `portfolio_project`.`link_4` AS `link_4`, `portfolio_project`.`link_5` AS `link_5`, `portfolio_project`.`image_1` AS `image_1`, `portfolio_project`.`image_2` AS `image_2`, `portfolio_project`.`image_3` AS `image_3`, `portfolio_project`.`image_4` AS `image_4`, `portfolio_project`.`image_5` AS `image_5` FROM `portfolio_project` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 8;
17:26:40.8712
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] eio8g59g0g2n8j31278gdga183;
17:26:40.8731
[0.0004]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1484747800;[data] lxK4CPG-jsqnuIQAHiJ74l1iPqNhffkDhlNvOJTtd1XjLYqmaDTdzyfmzJpY5E0-dLCI6sia38RmpsWdu2IN0hFPZLrB1FA5CaXCFsoCZ69scJ7E1T-k0v54Gm-4du0WUfIdcP75aTP-6CToli2a19siqrBdArtDhG5kN-FiXUUGtgE7sV08UxoJfjgA7T-2rzjt93YKrBQ66gkmNa-Nqr_uVbblbgyecKyRfs2uPGcYb-KZzR8xNznNLftyJOot231P2OfoO3Y1A2l96wQxe4cs1T_jfxxV34F5djt94lKNfv7_VJqm-LaEeNRB5cXbqWoLbDuzMlw6jxSNKIIHh8duGDYdM0r1OMACgmBV_YFrjfAkMQ9500W9QROzPP2DLoMvTOSTFVSt615BIStgCrmbfIYr4M3fl1Mz6hu0qRRaU0ePEGxYVVCcvW0JSTgrFSoYrrWQb4gWB-m4I_VGCkM1SR3kEUZSFfgMxN-utTI06iquC7CAThABcfQHwnofjjVDiV2TYh7X6ZPD4QyzEGezcevFYNJskH4ZVlH9c9i0KlODZ_sor9ZegXuin1kuO0QVMAARAPYd4HmuELp7_gOKzfxenJC3D5XzMyt_OE8y7MdiXj0nMH8gyLrd5bgZ;[id] eio8g59g0g2n8j31278gdga183;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.7703 s
Included files
481 files
Memory usage
5854152; peak: 6096856 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.29
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL