طراحی و توسعه وب

وب سایت شما هویت شما در جامعه مجازی است، همچنین خدمات تحت وب به شما این امکان را می دهد که بخش قابل توجی از ترافیک کاری خود را به فضای مجازی منتقل نموده و در زمان و در هر نقطه ای به اطلاعات و ابزارهای خود دسترسی داشته باشید.

ادامه
طراحی و توسعه وب

نرم افزار تلفن همراه

با همه گیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، کاربران خدمات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار های نصب شده بر روی تلفن خود، همیشه به همراه دارند. خدمات اراسه شده توسط شما ، با عرضه نرم افزار تلفن همراه ، این خدمات همیشه همراه کاربران شما خواهد بود.

ادامه
نرم افزار تلفن همراه
log(33) | debug(1) | profiler(7) | db(5) | system(13) | all
log
21:26:29.1791
[info]
Service "Log" is loaded
21:26:29.2387
[info]
Service "Security" is loaded
21:26:29.2422
[info]
Resource "security" is booted
21:26:29.2437
[info]
Service "Database" is loaded
21:26:29.2636
[info]
Resource "database" is booted
21:26:29.2651
[info]
Service "Registry" is loaded
21:26:29.2694
[info]
Service "Cache" is loaded
01:56:29.3021
[info]
Resource "config" is booted
01:56:29.3172
[info]
Service "Module" is loaded
01:56:29.3285
[info]
Resource "router" is booted
01:56:29.3325
[info]
Service "I18n" is loaded
01:56:29.3435
[info]
Resource "i18n" is booted
01:56:29.345
[info]
Resource "module" is booted
01:56:29.3467
[info]
Resource "modules" is booted
01:56:29.3487
[info]
Service "Session" is loaded
01:56:29.3982
[info]
Resource "session" is booted
01:56:29.3999
[info]
Service "Authentication" is loaded
01:56:29.4061
[info]
Service "User" is loaded
01:56:29.4108
[info]
Service "Api" is loaded
01:56:29.421
[info]
Resource "authentication" is booted
01:56:29.4221
[info]
Resource "permission" is booted
01:56:29.4242
[info]
Resource "render_cache" is booted
01:56:29.4873
[info]
Service "Asset" is loaded
01:56:29.4883
[info]
Service "Theme" is loaded
01:56:29.4952
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
01:56:29.5064
[info]
Service "Permission" is loaded
01:56:29.51
[info]
Service "RenderCache" is loaded
01:56:29.521
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
01:56:29.5719
[info]
Service "Markup" is loaded
01:56:29.584
[info]
Translation "module/portfolio:block.fa" is loaded.
01:56:29.5869
[info]
Translation "module/portfolio:default.fa" is loaded.
01:56:29.6132
[info]
Service "Url" is loaded
01:56:29.6492
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
01:56:29.5776
[debug] #94 in lib/Pi/Filter/XssSanitizer.php
preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
profiler
01:56:29.1786
PI - time: 0.4747; realmem: 5505024; emalloc: 5326656
01:56:29.5108
ACTIION - time: 0.0023; realmem: 0; emalloc: 19464
01:56:29.5584
BLOCKS - time: 0.0668; realmem: 524288; emalloc: 498640
01:56:29.5645
BLOCK: اسلاید صفحه اول - time: 0.0015; realmem: 0; emalloc: 9336
01:56:29.5709
BLOCK: راهکار ها - time: 0.0093; realmem: 0; emalloc: 131552
01:56:29.5808
BLOCK: خدمات - time: 0.0021; realmem: 0; emalloc: 2128
01:56:29.5834
BLOCK: برخی از مشتریان - time: 0.0382; realmem: 262144; emalloc: 168104
db
01:56:29.3954
[0.0015]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] cmp6vubnpb6jn0gi7aepp32kt2;
01:56:29.5622
[0.0004]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4)
params: [where1] 6;[where2] 19;[where3] 20;[where4] 36;
01:56:29.5884
[0.0070]
query: SELECT `portfolio_project`.`id` AS `id`, `portfolio_project`.`title` AS `title`, `portfolio_project`.`slug` AS `slug`, `portfolio_project`.`type` AS `type`, `portfolio_project`.`recommended` AS `recommended`, `portfolio_project`.`service` AS `service`, `portfolio_project`.`technology` AS `technology`, `portfolio_project`.`website` AS `website`, `portfolio_project`.`website_view` AS `website_view`, `portfolio_project`.`information` AS `information`, `portfolio_project`.`seo_title` AS `seo_title`, `portfolio_project`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `portfolio_project`.`seo_description` AS `seo_description`, `portfolio_project`.`time_create` AS `time_create`, `portfolio_project`.`time_update` AS `time_update`, `portfolio_project`.`uid` AS `uid`, `portfolio_project`.`hits` AS `hits`, `portfolio_project`.`image` AS `image`, `portfolio_project`.`path` AS `path`, `portfolio_project`.`status` AS `status`, `portfolio_project`.`point` AS `point`, `portfolio_project`.`count` AS `count`, `portfolio_project`.`favourite` AS `favourite`, `portfolio_project`.`commentby` AS `commentby`, `portfolio_project`.`comment` AS `comment`, `portfolio_project`.`customer` AS `customer`, `portfolio_project`.`version` AS `version`, `portfolio_project`.`size` AS `size`, `portfolio_project`.`link_1` AS `link_1`, `portfolio_project`.`link_2` AS `link_2`, `portfolio_project`.`link_3` AS `link_3`, `portfolio_project`.`link_4` AS `link_4`, `portfolio_project`.`link_5` AS `link_5`, `portfolio_project`.`image_1` AS `image_1`, `portfolio_project`.`image_2` AS `image_2`, `portfolio_project`.`image_3` AS `image_3`, `portfolio_project`.`image_4` AS `image_4`, `portfolio_project`.`image_5` AS `image_5` FROM `portfolio_project` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 8;
01:56:29.65
[0.0003]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] cmp6vubnpb6jn0gi7aepp32kt2;
01:56:29.6524
[0.0006]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1529789189;[data] 8cdWNnIyLr7hEfROBauGdF1fKuM9qQxLL69VuhCaoMQGoEGpBxbTrCXY5TBBQ-j3RH4vrqp0qhLndA8Sykd1vOslWHdCQgqQTm9_5Y9LdROyn3iiFAvdBDZ-OsbV2UKHuk--EdNVfv2Nl8FkCoWj43bOlYlgd5Bb0CDWZy8rYX8xZM72RTWPXUYY5C945LbFdnlgjYxytlZ4SUS4hX0VuebHGc7PfhT5YWY83PO1Z9XYYCp_izxL4rKiU6OEj6MNdAcOOeUzaoMUcxaCoriZOWrpX0DvQw6kwcKkjYJLgHvYFGfOattQ_VhUsE-q14sSNuQh7Q-qHIEFptoh31eH4u5aV-W8YGkZH9VlvkgMgmvu1d0sgLmfK4Iblooc5mbCVy1iBxqCpqh8Mtfe3JWGV1eJnHpPawnp33oammSTYQI0rSGqrliYmYIj7zK4zCEgspX48hTojD_NWEm8h73qyejsY10x_hvsg7n6L3Z49rgKVF15GJWlHDBNHvNk9PANp50A2vrV-qk-FgiNG1xMpBr41btReTlCnmqr_HrOBAL7IEleGg9Qi8_phMB4J-2gSAEiINXYoZQ-qxNHblvdCE-hTZw-isUPg_tm3iJdeIjkkkahmtLnpZaaFcxZsMWy;[id] cmp6vubnpb6jn0gi7aepp32kt2;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.5023 s
Included files
481 files
Memory usage
5901888; peak: 6143384 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.36
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL