طراحی و توسعه وب

وب سایت شما هویت شما در جامعه مجازی است، همچنین خدمات تحت وب به شما این امکان را می دهد که بخش قابل توجی از ترافیک کاری خود را به فضای مجازی منتقل نموده و در زمان و در هر نقطه ای به اطلاعات و ابزارهای خود دسترسی داشته باشید.

ادامه
طراحی و توسعه وب

نرم افزار تلفن همراه

با همه گیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، کاربران خدمات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار های نصب شده بر روی تلفن خود، همیشه به همراه دارند. خدمات اراسه شده توسط شما ، با عرضه نرم افزار تلفن همراه ، این خدمات همیشه همراه کاربران شما خواهد بود.

ادامه
نرم افزار تلفن همراه
log(33) | debug(1) | profiler(7) | db(5) | system(13) | all
log
06:31:50.903
[info]
Service "Log" is loaded
06:31:50.9444
[info]
Service "Security" is loaded
06:31:50.9469
[info]
Resource "security" is booted
06:31:50.9479
[info]
Service "Database" is loaded
06:31:50.9621
[info]
Resource "database" is booted
06:31:50.9632
[info]
Service "Registry" is loaded
06:31:50.9662
[info]
Service "Cache" is loaded
11:01:50.9936
[info]
Resource "config" is booted
11:01:51.0088
[info]
Service "Module" is loaded
11:01:51.0202
[info]
Resource "router" is booted
11:01:51.0241
[info]
Service "I18n" is loaded
11:01:51.0346
[info]
Resource "i18n" is booted
11:01:51.0362
[info]
Resource "module" is booted
11:01:51.0379
[info]
Resource "modules" is booted
11:01:51.0398
[info]
Service "Session" is loaded
11:01:51.0885
[info]
Resource "session" is booted
11:01:51.0901
[info]
Service "Authentication" is loaded
11:01:51.0962
[info]
Service "User" is loaded
11:01:51.101
[info]
Service "Api" is loaded
11:01:51.1116
[info]
Resource "authentication" is booted
11:01:51.1128
[info]
Resource "permission" is booted
11:01:51.115
[info]
Resource "render_cache" is booted
11:01:51.1778
[info]
Service "Asset" is loaded
11:01:51.1787
[info]
Service "Theme" is loaded
11:01:51.1863
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
11:01:51.1972
[info]
Service "Permission" is loaded
11:01:51.2004
[info]
Service "RenderCache" is loaded
11:01:51.2108
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
11:01:51.262
[info]
Service "Markup" is loaded
11:01:51.2756
[info]
Translation "module/portfolio:block.fa" is loaded.
11:01:51.2788
[info]
Translation "module/portfolio:default.fa" is loaded.
11:01:51.2988
[info]
Service "Url" is loaded
11:01:51.338
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
11:01:51.2675
[debug] #94 in lib/Pi/Filter/XssSanitizer.php
preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
profiler
11:01:50.9026
PI - time: 0.4396; realmem: 5505024; emalloc: 5325152
11:01:51.2012
ACTIION - time: 0.0020; realmem: 0; emalloc: 19504
11:01:51.2482
BLOCKS - time: 0.0636; realmem: 524288; emalloc: 498032
11:01:51.2544
BLOCK: اسلاید صفحه اول - time: 0.0017; realmem: 0; emalloc: 9320
11:01:51.261
BLOCK: راهکار ها - time: 0.0100; realmem: 0; emalloc: 131192
11:01:51.2716
BLOCK: خدمات - time: 0.0029; realmem: 0; emalloc: 2128
11:01:51.275
BLOCK: برخی از مشتریان - time: 0.0333; realmem: 262144; emalloc: 167920
db
11:01:51.0865
[0.0008]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 9jh6ifcs1iij99b8rpbdu7hpn1;
11:01:51.2522
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4)
params: [where1] 6;[where2] 19;[where3] 20;[where4] 36;
11:01:51.2805
[0.0049]
query: SELECT `portfolio_project`.`id` AS `id`, `portfolio_project`.`title` AS `title`, `portfolio_project`.`slug` AS `slug`, `portfolio_project`.`type` AS `type`, `portfolio_project`.`recommended` AS `recommended`, `portfolio_project`.`service` AS `service`, `portfolio_project`.`technology` AS `technology`, `portfolio_project`.`website` AS `website`, `portfolio_project`.`website_view` AS `website_view`, `portfolio_project`.`information` AS `information`, `portfolio_project`.`seo_title` AS `seo_title`, `portfolio_project`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `portfolio_project`.`seo_description` AS `seo_description`, `portfolio_project`.`time_create` AS `time_create`, `portfolio_project`.`time_update` AS `time_update`, `portfolio_project`.`uid` AS `uid`, `portfolio_project`.`hits` AS `hits`, `portfolio_project`.`image` AS `image`, `portfolio_project`.`path` AS `path`, `portfolio_project`.`status` AS `status`, `portfolio_project`.`point` AS `point`, `portfolio_project`.`count` AS `count`, `portfolio_project`.`favourite` AS `favourite`, `portfolio_project`.`commentby` AS `commentby`, `portfolio_project`.`comment` AS `comment`, `portfolio_project`.`customer` AS `customer`, `portfolio_project`.`version` AS `version`, `portfolio_project`.`size` AS `size`, `portfolio_project`.`link_1` AS `link_1`, `portfolio_project`.`link_2` AS `link_2`, `portfolio_project`.`link_3` AS `link_3`, `portfolio_project`.`link_4` AS `link_4`, `portfolio_project`.`link_5` AS `link_5`, `portfolio_project`.`image_1` AS `image_1`, `portfolio_project`.`image_2` AS `image_2`, `portfolio_project`.`image_3` AS `image_3`, `portfolio_project`.`image_4` AS `image_4`, `portfolio_project`.`image_5` AS `image_5` FROM `portfolio_project` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 8;
11:01:51.3389
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 9jh6ifcs1iij99b8rpbdu7hpn1;
11:01:51.3414
[0.0005]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1524205911;[data] JnNylw0TVerSA9xrV_wGzR9aIEqpARueXDV93DBewxM-u0pPefYW2BIJ6ayWGIqagRLCh7kNsnUVS5MOl1cLW0PgTt5IjfnrZtO7MfgHV9vIXI31lwi-yKX0niYb0EUcdmhmg2sIJ7wkm2dbObIMS1XkKIpcFHCYdEjl7nE5PMKwTB8ulG13f1-lLiTi-n8m98nqVWf9lsaB5A8eXPnzTYH_8sfFCn67EY0lUVEu1txqrJmwHF2snlbuXZ9Adjy9m_xiuBq2p5z3w-LulUWqEq3QVlb--uaIXqhXCjap0-QjPaXilY0ShjJ8jyjzXAd8r8wMmX51ThjYf9ewMnhBggtLgUXDW7NuOf9UOQqMQlofH6fi8G5vn7iQ2KckVi0mLBvHSx9ah1hwMalBro6YcIts6JyjNO6RqiWoiAztt6TnN3B1b-PiFF_GEBuZ7-zuwRDjRrXC3t-jJ-cdjxUhUM5k6CnNowXMmzhv8l6Q2mwGolf0UVO0yMWTxOsOMWJSIj02v1L9OCnXMsMxrd_dUM28XpKuli80xrv-Q2CNSZciCXMhUgRj0VkbxKJbOYHHDoIj4DlT8YTR4vQDIyWJtf3jcL9gfvexKuaZ0K8STAyLaY1ERW-grQWCAbyXYL6W;[id] 9jh6ifcs1iij99b8rpbdu7hpn1;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.4595 s
Included files
481 files
Memory usage
5900464; peak: 6141896 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.35
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL