طراحی و توسعه وب

وب سایت شما هویت شما در جامعه مجازی است، همچنین خدمات تحت وب به شما این امکان را می دهد که بخش قابل توجی از ترافیک کاری خود را به فضای مجازی منتقل نموده و در زمان و در هر نقطه ای به اطلاعات و ابزارهای خود دسترسی داشته باشید.

ادامه
طراحی و توسعه وب

نرم افزار تلفن همراه

با همه گیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، کاربران خدمات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار های نصب شده بر روی تلفن خود، همیشه به همراه دارند. خدمات اراسه شده توسط شما ، با عرضه نرم افزار تلفن همراه ، این خدمات همیشه همراه کاربران شما خواهد بود.

ادامه
نرم افزار تلفن همراه
log(33) | debug(1) | profiler(7) | db(5) | system(13) | all
log
17:19:19.0918
[info]
Service "Log" is loaded
17:19:19.1489
[info]
Service "Security" is loaded
17:19:19.1523
[info]
Resource "security" is booted
17:19:19.1537
[info]
Service "Database" is loaded
17:19:19.174
[info]
Resource "database" is booted
17:19:19.1754
[info]
Service "Registry" is loaded
17:19:19.1795
[info]
Service "Cache" is loaded
21:49:19.2115
[info]
Resource "config" is booted
21:49:19.2255
[info]
Service "Module" is loaded
21:49:19.2384
[info]
Resource "router" is booted
21:49:19.242
[info]
Service "I18n" is loaded
21:49:19.2518
[info]
Resource "i18n" is booted
21:49:19.2532
[info]
Resource "module" is booted
21:49:19.2547
[info]
Resource "modules" is booted
21:49:19.2565
[info]
Service "Session" is loaded
21:49:19.3033
[info]
Resource "session" is booted
21:49:19.3049
[info]
Service "Authentication" is loaded
21:49:19.311
[info]
Service "User" is loaded
21:49:19.3155
[info]
Service "Api" is loaded
21:49:19.3254
[info]
Resource "authentication" is booted
21:49:19.3264
[info]
Resource "permission" is booted
21:49:19.3283
[info]
Resource "render_cache" is booted
21:49:19.3905
[info]
Service "Asset" is loaded
21:49:19.3914
[info]
Service "Theme" is loaded
21:49:19.3994
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
21:49:19.4095
[info]
Service "Permission" is loaded
21:49:19.4124
[info]
Service "RenderCache" is loaded
21:49:19.422
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
21:49:19.4705
[info]
Service "Markup" is loaded
21:49:19.4825
[info]
Translation "module/portfolio:block.fa" is loaded.
21:49:19.4855
[info]
Translation "module/portfolio:default.fa" is loaded.
21:49:19.5098
[info]
Service "Url" is loaded
21:49:19.5485
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
21:49:19.4761
[debug] #94 in lib/Pi/Filter/XssSanitizer.php
preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
profiler
21:49:19.0913
PI - time: 0.4616; realmem: 5505024; emalloc: 5326816
21:49:19.413
ACTIION - time: 0.0020; realmem: 0; emalloc: 19432
21:49:19.4575
BLOCKS - time: 0.0631; realmem: 524288; emalloc: 498448
21:49:19.4633
BLOCK: اسلاید صفحه اول - time: 0.0016; realmem: 0; emalloc: 9232
21:49:19.4695
BLOCK: راهکار ها - time: 0.0091; realmem: 0; emalloc: 131432
21:49:19.4793
BLOCK: خدمات - time: 0.0021; realmem: 0; emalloc: 2128
21:49:19.4819
BLOCK: برخی از مشتریان - time: 0.0355; realmem: 262144; emalloc: 167936
db
21:49:19.3012
[0.0008]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] m7d0ah6r0cangapdbts11s0bp3;
21:49:19.4613
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4)
params: [where1] 6;[where2] 19;[where3] 20;[where4] 36;
21:49:19.4871
[0.0065]
query: SELECT `portfolio_project`.`id` AS `id`, `portfolio_project`.`title` AS `title`, `portfolio_project`.`slug` AS `slug`, `portfolio_project`.`type` AS `type`, `portfolio_project`.`recommended` AS `recommended`, `portfolio_project`.`service` AS `service`, `portfolio_project`.`technology` AS `technology`, `portfolio_project`.`website` AS `website`, `portfolio_project`.`website_view` AS `website_view`, `portfolio_project`.`information` AS `information`, `portfolio_project`.`seo_title` AS `seo_title`, `portfolio_project`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `portfolio_project`.`seo_description` AS `seo_description`, `portfolio_project`.`time_create` AS `time_create`, `portfolio_project`.`time_update` AS `time_update`, `portfolio_project`.`uid` AS `uid`, `portfolio_project`.`hits` AS `hits`, `portfolio_project`.`image` AS `image`, `portfolio_project`.`path` AS `path`, `portfolio_project`.`status` AS `status`, `portfolio_project`.`point` AS `point`, `portfolio_project`.`count` AS `count`, `portfolio_project`.`favourite` AS `favourite`, `portfolio_project`.`commentby` AS `commentby`, `portfolio_project`.`comment` AS `comment`, `portfolio_project`.`customer` AS `customer`, `portfolio_project`.`version` AS `version`, `portfolio_project`.`size` AS `size`, `portfolio_project`.`link_1` AS `link_1`, `portfolio_project`.`link_2` AS `link_2`, `portfolio_project`.`link_3` AS `link_3`, `portfolio_project`.`link_4` AS `link_4`, `portfolio_project`.`link_5` AS `link_5`, `portfolio_project`.`image_1` AS `image_1`, `portfolio_project`.`image_2` AS `image_2`, `portfolio_project`.`image_3` AS `image_3`, `portfolio_project`.`image_4` AS `image_4`, `portfolio_project`.`image_5` AS `image_5` FROM `portfolio_project` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 8;
21:49:19.5494
[0.0003]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] m7d0ah6r0cangapdbts11s0bp3;
21:49:19.552
[0.0007]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1527182359;[data] QrChKCvcOYpCPHqVljchDvACBRz_-SJ0xvED7uxwrzu4D_tCCS8-tU1hQPph5i8Xl7Jr9qkFRBB3jtodr3KKLn1_Z-4ARtJiNmOn4uGIwPqWT16KEN3GpANWVYPFWxdE7EOEy4me6l0lG_BTywDF99FBXeVBrojmJ8upIvGYAd2UduUtZStwjAAH6nyrbbM2AH82K6OCFy1q6gW3d94vAVedye-oEglbsP8tjXxT80whgI1gV4nA3aTe78I41V1GcJnHQBadlmiBEt9ArY1l7RVolUPWaokEsPVvLrgo-1ZS5wgMQaLyul6ysSOo8XGwyZTGqQX0j40SiyZEtBCiMfUdCiVGkHe_HBAEf8zZ9jlPI5CSuJKeXNbdlLenyGg0X2glFXW5hz3N4DQlgOM-PrBmuw9wapv_uteYtuN5ZkdkhQ0NvKR-JB947Hu7_9hovXyQ5uafTYw-aUPCjdYX9Pxy4TBU0WRqzep0PPJNWNmDMzkOToPG0qoKT4d1fgx3hEZqe2oqu3phC8-xGc_vrrfTDmg6TL9J0MeoKYUGt85qHJN4FQNTxh_CBgbdmBg1wsT8Vm0qGjU5bfys2sIXQQAzJ0GXqL4E2E2qK5RT9ua5Y-CeCBbWR9tumQAZ8AKI;[id] m7d0ah6r0cangapdbts11s0bp3;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.4914 s
Included files
481 files
Memory usage
5901448; peak: 6142928 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.36
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL