طراحی و توسعه وب

وب سایت شما هویت شما در جامعه مجازی است، همچنین خدمات تحت وب به شما این امکان را می دهد که بخش قابل توجی از ترافیک کاری خود را به فضای مجازی منتقل نموده و در زمان و در هر نقطه ای به اطلاعات و ابزارهای خود دسترسی داشته باشید.

ادامه
طراحی و توسعه وب

نرم افزار تلفن همراه

با همه گیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، کاربران خدمات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار های نصب شده بر روی تلفن خود، همیشه به همراه دارند. خدمات اراسه شده توسط شما ، با عرضه نرم افزار تلفن همراه ، این خدمات همیشه همراه کاربران شما خواهد بود.

ادامه
نرم افزار تلفن همراه
log(33) | debug(1) | profiler(7) | db(5) | system(13) | all
log
12:55:14.4256
[info]
Service "Log" is loaded
12:55:14.4771
[info]
Service "Security" is loaded
12:55:14.4802
[info]
Resource "security" is booted
12:55:14.4815
[info]
Service "Database" is loaded
12:55:14.5003
[info]
Resource "database" is booted
12:55:14.5017
[info]
Service "Registry" is loaded
12:55:14.5055
[info]
Service "Cache" is loaded
16:25:14.5338
[info]
Resource "config" is booted
16:25:14.5468
[info]
Service "Module" is loaded
16:25:14.5561
[info]
Resource "router" is booted
16:25:14.5596
[info]
Service "I18n" is loaded
16:25:14.5689
[info]
Resource "i18n" is booted
16:25:14.5702
[info]
Resource "module" is booted
16:25:14.5717
[info]
Resource "modules" is booted
16:25:14.5733
[info]
Service "Session" is loaded
16:25:14.623
[info]
Resource "session" is booted
16:25:14.6246
[info]
Service "Authentication" is loaded
16:25:14.6306
[info]
Service "User" is loaded
16:25:14.635
[info]
Service "Api" is loaded
16:25:14.6457
[info]
Resource "authentication" is booted
16:25:14.6467
[info]
Resource "permission" is booted
16:25:14.6485
[info]
Resource "render_cache" is booted
16:25:14.7138
[info]
Service "Asset" is loaded
16:25:14.7146
[info]
Service "Theme" is loaded
16:25:14.7297
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
16:25:14.7424
[info]
Service "Permission" is loaded
16:25:14.7452
[info]
Service "RenderCache" is loaded
16:25:14.7665
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
16:25:14.8429
[info]
Service "Markup" is loaded
16:25:14.8589
[info]
Translation "module/portfolio:block.fa" is loaded.
16:25:14.8616
[info]
Translation "module/portfolio:default.fa" is loaded.
16:25:14.8904
[info]
Service "Url" is loaded
16:25:14.9373
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
16:25:14.8524
[debug] #94 in lib/Pi/Filter/XssSanitizer.php
preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
profiler
16:25:14.4251
PI - time: 0.5170; realmem: 5505024; emalloc: 5282112
16:25:14.7458
ACTIION - time: 0.0110; realmem: 262144; emalloc: 19216
16:25:14.822
BLOCKS - time: 0.0806; realmem: 524288; emalloc: 495816
16:25:14.8354
BLOCK: اسلاید صفحه اول - time: 0.0017; realmem: 0; emalloc: 9184
16:25:14.8419
BLOCK: راهکار ها - time: 0.0132; realmem: 262144; emalloc: 130304
16:25:14.8557
BLOCK: خدمات - time: 0.0022; realmem: 0; emalloc: 2128
16:25:14.8582
BLOCK: برخی از مشتریان - time: 0.0411; realmem: 262144; emalloc: 167432
db
16:25:14.6211
[0.0007]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] bks8io66up6s614rsvlk7rpss4;
16:25:14.8261
[0.0070]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4)
params: [where1] 6;[where2] 19;[where3] 20;[where4] 36;
16:25:14.8631
[0.0152]
query: SELECT `portfolio_project`.`id` AS `id`, `portfolio_project`.`title` AS `title`, `portfolio_project`.`slug` AS `slug`, `portfolio_project`.`type` AS `type`, `portfolio_project`.`recommended` AS `recommended`, `portfolio_project`.`service` AS `service`, `portfolio_project`.`technology` AS `technology`, `portfolio_project`.`website` AS `website`, `portfolio_project`.`website_view` AS `website_view`, `portfolio_project`.`information` AS `information`, `portfolio_project`.`seo_title` AS `seo_title`, `portfolio_project`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `portfolio_project`.`seo_description` AS `seo_description`, `portfolio_project`.`time_create` AS `time_create`, `portfolio_project`.`time_update` AS `time_update`, `portfolio_project`.`uid` AS `uid`, `portfolio_project`.`hits` AS `hits`, `portfolio_project`.`image` AS `image`, `portfolio_project`.`path` AS `path`, `portfolio_project`.`status` AS `status`, `portfolio_project`.`point` AS `point`, `portfolio_project`.`count` AS `count`, `portfolio_project`.`favourite` AS `favourite`, `portfolio_project`.`commentby` AS `commentby`, `portfolio_project`.`comment` AS `comment`, `portfolio_project`.`customer` AS `customer`, `portfolio_project`.`version` AS `version`, `portfolio_project`.`size` AS `size`, `portfolio_project`.`link_1` AS `link_1`, `portfolio_project`.`link_2` AS `link_2`, `portfolio_project`.`link_3` AS `link_3`, `portfolio_project`.`link_4` AS `link_4`, `portfolio_project`.`link_5` AS `link_5`, `portfolio_project`.`image_1` AS `image_1`, `portfolio_project`.`image_2` AS `image_2`, `portfolio_project`.`image_3` AS `image_3`, `portfolio_project`.`image_4` AS `image_4`, `portfolio_project`.`image_5` AS `image_5` FROM `portfolio_project` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 8;
16:25:14.9381
[0.0010]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] bks8io66up6s614rsvlk7rpss4;
16:25:14.9414
[0.0006]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1512996914;[data] jMgaDpDhnECbHVhVn5vGPPsW41bHAmGXgWWRMxSypezkiB8COKUz47WC2TqFgJnBuPm8AYI4gNndlspHRUDyZ3kXli_JrRRqh5U2KmWZ0Fdzda1-Kw4OzFIsyfmWsoLC3rJ5csYwvlAYWuWNhXmGGOjg-kXXwDcEsGkQNUsidbnswoBRlGWpUyPa2QmRk2MKQXcDHLcBUdjJTSwnpbWwE06OGU8u9ittb8eVC7Z22rTiibf15vysSl5JvZB48WMLsoYzCk20yybGolyvg2Dzumv1wIqvvJlZXQ7llmO83jHlyEKh1TNCQ_1eSArQRic_cmLClz0Ro-tdSXLp5ozaedeNT-kSTgEdHm3BU24c4X1QCkrPvF3atE5h2KGFLais6c8rFV6ESaRT-rzvu2-WkUdNNYThPD-OMgLGCa_H8ZCgWdfI-f1iYuD5gDeIwWwPnM2DqsoRpSFvsXKA5siOEpZFPnVQ5AIZPh13o6tSOQCaxIUhRX2Fev3hgip5c-yWJpdY0XQB7bTBZ3pdHCCSAhowo75kpMz0t3w9KMoh69EhDu56mGpHW0hY5ByoHL1YQFo2eWcfUZC7nC91OrbSndTjI2CmPPFezYDDX-n_Dz-A21dtUsM4nBzXyuF3pXWI;[id] bks8io66up6s614rsvlk7rpss4;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.5487 s
Included files
481 files
Memory usage
5854152; peak: 6095464 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.32
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL