طراحی و توسعه وب

وب سایت شما هویت شما در جامعه مجازی است، همچنین خدمات تحت وب به شما این امکان را می دهد که بخش قابل توجی از ترافیک کاری خود را به فضای مجازی منتقل نموده و در زمان و در هر نقطه ای به اطلاعات و ابزارهای خود دسترسی داشته باشید.

ادامه
طراحی و توسعه وب

نرم افزار تلفن همراه

با همه گیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، کاربران خدمات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار های نصب شده بر روی تلفن خود، همیشه به همراه دارند. خدمات اراسه شده توسط شما ، با عرضه نرم افزار تلفن همراه ، این خدمات همیشه همراه کاربران شما خواهد بود.

ادامه
نرم افزار تلفن همراه
log(33) | debug(1) | profiler(7) | db(5) | system(13) | all
log
12:05:32.4376
[info]
Service "Log" is loaded
12:05:32.4784
[info]
Service "Security" is loaded
12:05:32.4808
[info]
Resource "security" is booted
12:05:32.4817
[info]
Service "Database" is loaded
12:05:32.5023
[info]
Resource "database" is booted
12:05:32.5034
[info]
Service "Registry" is loaded
12:05:32.5063
[info]
Service "Cache" is loaded
15:35:32.5353
[info]
Resource "config" is booted
15:35:32.5457
[info]
Service "Module" is loaded
15:35:32.5535
[info]
Resource "router" is booted
15:35:32.5562
[info]
Service "I18n" is loaded
15:35:32.5636
[info]
Resource "i18n" is booted
15:35:32.5647
[info]
Resource "module" is booted
15:35:32.5658
[info]
Resource "modules" is booted
15:35:32.5672
[info]
Service "Session" is loaded
15:35:32.6032
[info]
Resource "session" is booted
15:35:32.6044
[info]
Service "Authentication" is loaded
15:35:32.6086
[info]
Service "User" is loaded
15:35:32.6118
[info]
Service "Api" is loaded
15:35:32.619
[info]
Resource "authentication" is booted
15:35:32.6198
[info]
Resource "permission" is booted
15:35:32.6212
[info]
Resource "render_cache" is booted
15:35:32.6865
[info]
Service "Asset" is loaded
15:35:32.6871
[info]
Service "Theme" is loaded
15:35:32.6921
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
15:35:32.7
[info]
Service "Permission" is loaded
15:35:32.7024
[info]
Service "RenderCache" is loaded
15:35:32.71
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
15:35:32.7952
[info]
Service "Markup" is loaded
15:35:32.8041
[info]
Translation "module/portfolio:block.fa" is loaded.
15:35:32.8062
[info]
Translation "module/portfolio:default.fa" is loaded.
15:35:32.8205
[info]
Service "Url" is loaded
15:35:32.861
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
15:35:32.7993
[debug] #94 in lib/Pi/Filter/XssSanitizer.php
preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
profiler
15:35:32.4372
PI - time: 0.4291; realmem: 5505024; emalloc: 5325080
15:35:32.7028
ACTIION - time: 0.0016; realmem: 0; emalloc: 19520
15:35:32.736
BLOCKS - time: 0.0927; realmem: 524288; emalloc: 497960
15:35:32.7897
BLOCK: اسلاید صفحه اول - time: 0.0012; realmem: 0; emalloc: 9288
15:35:32.7945
BLOCK: راهکار ها - time: 0.0068; realmem: 0; emalloc: 131288
15:35:32.8017
BLOCK: خدمات - time: 0.0017; realmem: 0; emalloc: 2128
15:35:32.8037
BLOCK: برخی از مشتریان - time: 0.0228; realmem: 262144; emalloc: 167664
db
15:35:32.6018
[0.0006]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] utc38tpuc6cniamn48nlhpjc81;
15:35:32.7389
[0.0492]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4)
params: [where1] 6;[where2] 19;[where3] 20;[where4] 36;
15:35:32.8073
[0.0045]
query: SELECT `portfolio_project`.`id` AS `id`, `portfolio_project`.`title` AS `title`, `portfolio_project`.`slug` AS `slug`, `portfolio_project`.`type` AS `type`, `portfolio_project`.`recommended` AS `recommended`, `portfolio_project`.`service` AS `service`, `portfolio_project`.`technology` AS `technology`, `portfolio_project`.`website` AS `website`, `portfolio_project`.`website_view` AS `website_view`, `portfolio_project`.`information` AS `information`, `portfolio_project`.`seo_title` AS `seo_title`, `portfolio_project`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `portfolio_project`.`seo_description` AS `seo_description`, `portfolio_project`.`time_create` AS `time_create`, `portfolio_project`.`time_update` AS `time_update`, `portfolio_project`.`uid` AS `uid`, `portfolio_project`.`hits` AS `hits`, `portfolio_project`.`image` AS `image`, `portfolio_project`.`path` AS `path`, `portfolio_project`.`status` AS `status`, `portfolio_project`.`point` AS `point`, `portfolio_project`.`count` AS `count`, `portfolio_project`.`favourite` AS `favourite`, `portfolio_project`.`commentby` AS `commentby`, `portfolio_project`.`comment` AS `comment`, `portfolio_project`.`customer` AS `customer`, `portfolio_project`.`version` AS `version`, `portfolio_project`.`size` AS `size`, `portfolio_project`.`link_1` AS `link_1`, `portfolio_project`.`link_2` AS `link_2`, `portfolio_project`.`link_3` AS `link_3`, `portfolio_project`.`link_4` AS `link_4`, `portfolio_project`.`link_5` AS `link_5`, `portfolio_project`.`image_1` AS `image_1`, `portfolio_project`.`image_2` AS `image_2`, `portfolio_project`.`image_3` AS `image_3`, `portfolio_project`.`image_4` AS `image_4`, `portfolio_project`.`image_5` AS `image_5` FROM `portfolio_project` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 8;
15:35:32.8618
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] utc38tpuc6cniamn48nlhpjc81;
15:35:32.8637
[0.0025]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1516536332;[data] zwn_ut6GieJrN-zU-1WeaqA-R3c7SMC8q8lD0UwVKt-adygxILG1i02qoR5RiaQoBkkclLcEByQYcz9rPfbzhoeG9ErjEKyigTqq8EoKdBUf7wmy31YFC784PR_Kxd77FPRiCae0haWoNqMyG_P4rkUw4j-ia6hM0SJBQR_uurB-TfwEXICWmQs7ZAwnR5OkDrbuMOZRunp-G6Xc_evvFCXYU2CW2Kf1klqpBxYwhsaX3fzgtnOUVLypMfcklBtl512DU7rpF2XxzaNi2_9bAU1Y1Fo5EmIZDq-99doQFBIXdtm4OLCJHoV7SVL4JdJkORb69zc-qK6AScKBpGj4DmEiZ1jln_d_e_cq1irqEOsASp0kWkWBTootHK_Mol0hzCi_6DiIBGgj4MavN9vFmdjhNWoe9NORhqzNHtm-CmZfNRgrHgv4fMq4CPjGtyOt6jppzezm-6rey81lbHVUjp5heAhu28jDTRjiF18i5BULx_3t7Y_bvx00T559Vc4IA4jy7gfycgG4lrsvNpZMa_hYRj8WbP1XsJByyeV9MVCkAmycU3khls-IkYoL1WEbKHPN4GeoMY3O1PoX2Y_NtVpkWO12Nrpo0XCmZMgCLW9rJva8Nc03c4bqcedDSNVe;[id] utc38tpuc6cniamn48nlhpjc81;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.4485 s
Included files
481 files
Memory usage
5899696; peak: 6140936 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.33
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL