طراحی و توسعه وب

وب سایت شما هویت شما در جامعه مجازی است، همچنین خدمات تحت وب به شما این امکان را می دهد که بخش قابل توجی از ترافیک کاری خود را به فضای مجازی منتقل نموده و در زمان و در هر نقطه ای به اطلاعات و ابزارهای خود دسترسی داشته باشید.

ادامه
طراحی و توسعه وب

نرم افزار تلفن همراه

با همه گیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، کاربران خدمات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار های نصب شده بر روی تلفن خود، همیشه به همراه دارند. خدمات اراسه شده توسط شما ، با عرضه نرم افزار تلفن همراه ، این خدمات همیشه همراه کاربران شما خواهد بود.

ادامه
نرم افزار تلفن همراه
log(33) | debug(1) | profiler(7) | db(5) | system(13) | all
log
04:19:37.9323
[info]
Service "Log" is loaded
04:19:38.0195
[info]
Service "Security" is loaded
04:19:38.0266
[info]
Resource "security" is booted
04:19:38.0282
[info]
Service "Database" is loaded
04:19:38.0697
[info]
Resource "database" is booted
04:19:38.0714
[info]
Service "Registry" is loaded
04:19:38.0821
[info]
Service "Cache" is loaded
08:49:38.1362
[info]
Resource "config" is booted
08:49:38.155
[info]
Service "Module" is loaded
08:49:38.169
[info]
Resource "router" is booted
08:49:38.1739
[info]
Service "I18n" is loaded
08:49:38.1871
[info]
Resource "i18n" is booted
08:49:38.189
[info]
Resource "module" is booted
08:49:38.191
[info]
Resource "modules" is booted
08:49:38.1933
[info]
Service "Session" is loaded
08:49:38.2527
[info]
Resource "session" is booted
08:49:38.2547
[info]
Service "Authentication" is loaded
08:49:38.2624
[info]
Service "User" is loaded
08:49:38.2684
[info]
Service "Api" is loaded
08:49:38.2789
[info]
Resource "authentication" is booted
08:49:38.2798
[info]
Resource "permission" is booted
08:49:38.2816
[info]
Resource "render_cache" is booted
08:49:38.3371
[info]
Service "Asset" is loaded
08:49:38.338
[info]
Service "Theme" is loaded
08:49:38.3437
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
08:49:38.3532
[info]
Service "Permission" is loaded
08:49:38.356
[info]
Service "RenderCache" is loaded
08:49:38.3651
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
08:49:38.409
[info]
Service "Markup" is loaded
08:49:38.4196
[info]
Translation "module/portfolio:block.fa" is loaded.
08:49:38.4223
[info]
Translation "module/portfolio:default.fa" is loaded.
08:49:38.44
[info]
Service "Url" is loaded
08:49:38.5144
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
08:49:38.4138
[debug] #94 in lib/Pi/Filter/XssSanitizer.php
preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
profiler
08:49:37.9317
PI - time: 0.5863; realmem: 5505024; emalloc: 5327952
08:49:38.3565
ACTIION - time: 0.0019; realmem: 0; emalloc: 19512
08:49:38.3972
BLOCKS - time: 0.0526; realmem: 524288; emalloc: 498816
08:49:38.4024
BLOCK: اسلاید صفحه اول - time: 0.0014; realmem: 0; emalloc: 9336
08:49:38.408
BLOCK: راهکار ها - time: 0.0082; realmem: 0; emalloc: 131552
08:49:38.4167
BLOCK: خدمات - time: 0.0020; realmem: 0; emalloc: 2128
08:49:38.4192
BLOCK: برخی از مشتریان - time: 0.0279; realmem: 262144; emalloc: 168224
db
08:49:38.2505
[0.0007]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] uqev2r9hi8nfht4f54d6c71eb7;
08:49:38.4005
[0.0004]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4)
params: [where1] 6;[where2] 19;[where3] 20;[where4] 36;
08:49:38.4237
[0.0055]
query: SELECT `portfolio_project`.`id` AS `id`, `portfolio_project`.`title` AS `title`, `portfolio_project`.`slug` AS `slug`, `portfolio_project`.`type` AS `type`, `portfolio_project`.`recommended` AS `recommended`, `portfolio_project`.`service` AS `service`, `portfolio_project`.`technology` AS `technology`, `portfolio_project`.`website` AS `website`, `portfolio_project`.`website_view` AS `website_view`, `portfolio_project`.`information` AS `information`, `portfolio_project`.`seo_title` AS `seo_title`, `portfolio_project`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `portfolio_project`.`seo_description` AS `seo_description`, `portfolio_project`.`time_create` AS `time_create`, `portfolio_project`.`time_update` AS `time_update`, `portfolio_project`.`uid` AS `uid`, `portfolio_project`.`hits` AS `hits`, `portfolio_project`.`image` AS `image`, `portfolio_project`.`path` AS `path`, `portfolio_project`.`status` AS `status`, `portfolio_project`.`point` AS `point`, `portfolio_project`.`count` AS `count`, `portfolio_project`.`favourite` AS `favourite`, `portfolio_project`.`commentby` AS `commentby`, `portfolio_project`.`comment` AS `comment`, `portfolio_project`.`customer` AS `customer`, `portfolio_project`.`version` AS `version`, `portfolio_project`.`size` AS `size`, `portfolio_project`.`link_1` AS `link_1`, `portfolio_project`.`link_2` AS `link_2`, `portfolio_project`.`link_3` AS `link_3`, `portfolio_project`.`link_4` AS `link_4`, `portfolio_project`.`link_5` AS `link_5`, `portfolio_project`.`image_1` AS `image_1`, `portfolio_project`.`image_2` AS `image_2`, `portfolio_project`.`image_3` AS `image_3`, `portfolio_project`.`image_4` AS `image_4`, `portfolio_project`.`image_5` AS `image_5` FROM `portfolio_project` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 8;
08:49:38.5151
[0.0003]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] uqev2r9hi8nfht4f54d6c71eb7;
08:49:38.5173
[0.0005]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1524370778;[data] 6hVhYv4oKETZ-Lqmb7sL_LbLsHcRKd4KlUKRYzm24IBN4CU-Peyy-0v3SDX3UyKa6ND_ypiNXw9c53cv0YH0YZdWaNOp3yCNbeD1LDsvHvrvREGtUtkRPrq-3LQED5xAyFEEGaAQVAMXP_gt5ye_agxnsFO4dF9ZYUYr764X5dutzTem0GJrH6fcPvxoFin_q40PrlsIASR5K3Q-sgwjsY5WDah45vOXvxKIqvlokUDlI-TDDuG36qBXFpRYwxuf8rkckiXSmW44t2l3T76WOqWU878zq0ja-PPYtQ8DVhdJ2dGG1swXfrF2IDTWXmKr-kj0vTxdcFlw6vGb8xhyH8Oqz76VYPUL38Yj2WBEZ4gQjegj7n0BCqpYuAZXbmI1ktQi8aIy3LJNu-QKyDMFdLyONXf2bvVfwwpm5f3lZWwLY7BWoo6LLEMCS7YtTQGfp_hYtgZd1eP1E1u7L7oE4RMJ1HmttN_S9uXZLr8Waln8cNbaqh32Y2KCgLnvWJ17ON3t_qirZ1f1SYXRUoCYL5VafHkAsuRjLbuAoqh2oSC5wyR3Ea_031lPdLz8qq5fWUEuQKPpS3LtQyUk3HKhfxNVhAQR8-I_c9sUMg7RrRau_-K02OJN0gk8A8uOXt2Y;[id] uqev2r9hi8nfht4f54d6c71eb7;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.6190 s
Included files
481 files
Memory usage
5902504; peak: 6143880 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.35
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL