طراحی و توسعه وب

وب سایت شما هویت شما در جامعه مجازی است، همچنین خدمات تحت وب به شما این امکان را می دهد که بخش قابل توجی از ترافیک کاری خود را به فضای مجازی منتقل نموده و در زمان و در هر نقطه ای به اطلاعات و ابزارهای خود دسترسی داشته باشید.

ادامه
طراحی و توسعه وب

نرم افزار تلفن همراه

با همه گیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، کاربران خدمات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار های نصب شده بر روی تلفن خود، همیشه به همراه دارند. خدمات اراسه شده توسط شما ، با عرضه نرم افزار تلفن همراه ، این خدمات همیشه همراه کاربران شما خواهد بود.

ادامه
نرم افزار تلفن همراه
log(33) | debug(1) | profiler(7) | db(5) | system(13) | all
log
18:37:25.4241
[info]
Service "Log" is loaded
18:37:25.5011
[info]
Service "Security" is loaded
18:37:25.5045
[info]
Resource "security" is booted
18:37:25.5059
[info]
Service "Database" is loaded
18:37:25.5258
[info]
Resource "database" is booted
18:37:25.5273
[info]
Service "Registry" is loaded
18:37:25.5315
[info]
Service "Cache" is loaded
22:07:25.5639
[info]
Resource "config" is booted
22:07:25.5789
[info]
Service "Module" is loaded
22:07:25.5902
[info]
Resource "router" is booted
22:07:25.594
[info]
Service "I18n" is loaded
22:07:25.6046
[info]
Resource "i18n" is booted
22:07:25.6061
[info]
Resource "module" is booted
22:07:25.6077
[info]
Resource "modules" is booted
22:07:25.6096
[info]
Service "Session" is loaded
22:07:25.6565
[info]
Resource "session" is booted
22:07:25.6581
[info]
Service "Authentication" is loaded
22:07:25.664
[info]
Service "User" is loaded
22:07:25.6687
[info]
Service "Api" is loaded
22:07:25.6793
[info]
Resource "authentication" is booted
22:07:25.6804
[info]
Resource "permission" is booted
22:07:25.6826
[info]
Resource "render_cache" is booted
22:07:25.7377
[info]
Service "Asset" is loaded
22:07:25.7384
[info]
Service "Theme" is loaded
22:07:25.7428
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
22:07:25.7503
[info]
Service "Permission" is loaded
22:07:25.7526
[info]
Service "RenderCache" is loaded
22:07:25.7599
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
22:07:25.7961
[info]
Service "Markup" is loaded
22:07:25.8059
[info]
Translation "module/portfolio:block.fa" is loaded.
22:07:25.8082
[info]
Translation "module/portfolio:default.fa" is loaded.
22:07:25.8239
[info]
Service "Url" is loaded
22:07:25.8507
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
22:07:25.8005
[debug] #94 in lib/Pi/Filter/XssSanitizer.php
preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
profiler
22:07:25.4236
PI - time: 0.4321; realmem: 5505024; emalloc: 5281016
22:07:25.753
ACTIION - time: 0.0015; realmem: 0; emalloc: 19200
22:07:25.7857
BLOCKS - time: 0.0469; realmem: 524288; emalloc: 495744
22:07:25.7903
BLOCK: اسلاید صفحه اول - time: 0.0013; realmem: 0; emalloc: 9144
22:07:25.7953
BLOCK: راهکار ها - time: 0.0075; realmem: 0; emalloc: 130424
22:07:25.8033
BLOCK: خدمات - time: 0.0018; realmem: 0; emalloc: 2128
22:07:25.8054
BLOCK: برخی از مشتریان - time: 0.0248; realmem: 262144; emalloc: 167528
db
22:07:25.6548
[0.0006]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] nnsf37e9oo3cc1jvcjotbi2at5;
22:07:25.7886
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4)
params: [where1] 6;[where2] 19;[where3] 20;[where4] 36;
22:07:25.8095
[0.0048]
query: SELECT `portfolio_project`.`id` AS `id`, `portfolio_project`.`title` AS `title`, `portfolio_project`.`slug` AS `slug`, `portfolio_project`.`type` AS `type`, `portfolio_project`.`recommended` AS `recommended`, `portfolio_project`.`service` AS `service`, `portfolio_project`.`technology` AS `technology`, `portfolio_project`.`website` AS `website`, `portfolio_project`.`website_view` AS `website_view`, `portfolio_project`.`information` AS `information`, `portfolio_project`.`seo_title` AS `seo_title`, `portfolio_project`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `portfolio_project`.`seo_description` AS `seo_description`, `portfolio_project`.`time_create` AS `time_create`, `portfolio_project`.`time_update` AS `time_update`, `portfolio_project`.`uid` AS `uid`, `portfolio_project`.`hits` AS `hits`, `portfolio_project`.`image` AS `image`, `portfolio_project`.`path` AS `path`, `portfolio_project`.`status` AS `status`, `portfolio_project`.`point` AS `point`, `portfolio_project`.`count` AS `count`, `portfolio_project`.`favourite` AS `favourite`, `portfolio_project`.`commentby` AS `commentby`, `portfolio_project`.`comment` AS `comment`, `portfolio_project`.`customer` AS `customer`, `portfolio_project`.`version` AS `version`, `portfolio_project`.`size` AS `size`, `portfolio_project`.`link_1` AS `link_1`, `portfolio_project`.`link_2` AS `link_2`, `portfolio_project`.`link_3` AS `link_3`, `portfolio_project`.`link_4` AS `link_4`, `portfolio_project`.`link_5` AS `link_5`, `portfolio_project`.`image_1` AS `image_1`, `portfolio_project`.`image_2` AS `image_2`, `portfolio_project`.`image_3` AS `image_3`, `portfolio_project`.`image_4` AS `image_4`, `portfolio_project`.`image_5` AS `image_5` FROM `portfolio_project` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 8;
22:07:25.8513
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] nnsf37e9oo3cc1jvcjotbi2at5;
22:07:25.8531
[0.0024]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1506364645;[data] zEsj_jI_vKhkIOzPcIAe_gD_jWpTnwdaus6aYqVhmhRgziwJTRcQd05PuA8xqydkjwig_NBlM7skURaJdbM0GZQicd_pOM8BwtCUqaBnBVziVS_mwsfJSoSsIETEV9Q2RA3s227SxhJG49sVCLcn6dCzTEqrk5R50b7STu2qnlAUYhbKatcK9eYHtFcqHOO6VAV1Zqv7W6TeyhecBwyBtGmwSbjeU2421LUvjs4bx6aV5XDF-xWeUqzrYOdCSodqx_djcUr60J2lOLdvhbcOb-7C0tME1Ov1mfx0gNXudqgy3JV2Z3Q0Ghjx_VUST1poMN9-ti2EJcGIpRsvoUN5-RklzfxJyeWfIVqBBFBCRbwNhGsMjpLYSuB_M_TZaS34ldqY-x1RAmQQiWUao-ysluX7lhsPmjh3GgSiwZWlXk9fo3mxT5-bJfEMc0pWoZO50HUwyuyYoQJfkh_Z-ha7GsNDuZjj7IHVx9RfzSmqevIsTX9oRgNMrNVc_KyCuMCiSySjC1CLcvMhIGlUDtpCjqJyIEIDmKDi55jcB6BPBCYypSUScOAj7pYtZoEL2a8W7-gYXMG4L09EBsdsVnmnoQcoKn5Yw5U1soYvAKr3lXfNS9mEs53_aEekT_955Bib;[id] nnsf37e9oo3cc1jvcjotbi2at5;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.5145 s
Included files
481 files
Memory usage
5852888; peak: 6094312 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.31
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL