طراحی و توسعه وب

وب سایت شما هویت شما در جامعه مجازی است، همچنین خدمات تحت وب به شما این امکان را می دهد که بخش قابل توجی از ترافیک کاری خود را به فضای مجازی منتقل نموده و در زمان و در هر نقطه ای به اطلاعات و ابزارهای خود دسترسی داشته باشید.

ادامه
طراحی و توسعه وب

نرم افزار تلفن همراه

با همه گیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، کاربران خدمات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار های نصب شده بر روی تلفن خود، همیشه به همراه دارند. خدمات اراسه شده توسط شما ، با عرضه نرم افزار تلفن همراه ، این خدمات همیشه همراه کاربران شما خواهد بود.

ادامه
نرم افزار تلفن همراه
log(33) | debug(1) | profiler(7) | db(5) | system(13) | all
log
07:09:22.8023
[info]
Service "Log" is loaded
07:09:22.8585
[info]
Service "Security" is loaded
07:09:22.8619
[info]
Resource "security" is booted
07:09:22.8633
[info]
Service "Database" is loaded
07:09:22.8824
[info]
Resource "database" is booted
07:09:22.8839
[info]
Service "Registry" is loaded
07:09:22.888
[info]
Service "Cache" is loaded
11:39:22.9189
[info]
Resource "config" is booted
11:39:22.9332
[info]
Service "Module" is loaded
11:39:22.9443
[info]
Resource "router" is booted
11:39:22.948
[info]
Service "I18n" is loaded
11:39:22.9581
[info]
Resource "i18n" is booted
11:39:22.9595
[info]
Resource "module" is booted
11:39:22.9611
[info]
Resource "modules" is booted
11:39:22.963
[info]
Service "Session" is loaded
11:39:23.009
[info]
Resource "session" is booted
11:39:23.0106
[info]
Service "Authentication" is loaded
11:39:23.0167
[info]
Service "User" is loaded
11:39:23.0212
[info]
Service "Api" is loaded
11:39:23.0311
[info]
Resource "authentication" is booted
11:39:23.0321
[info]
Resource "permission" is booted
11:39:23.0341
[info]
Resource "render_cache" is booted
11:39:23.0954
[info]
Service "Asset" is loaded
11:39:23.0963
[info]
Service "Theme" is loaded
11:39:23.1028
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
11:39:23.1132
[info]
Service "Permission" is loaded
11:39:23.1161
[info]
Service "RenderCache" is loaded
11:39:23.1263
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
11:39:23.1746
[info]
Service "Markup" is loaded
11:39:23.1866
[info]
Translation "module/portfolio:block.fa" is loaded.
11:39:23.1895
[info]
Translation "module/portfolio:default.fa" is loaded.
11:39:23.2159
[info]
Service "Url" is loaded
11:39:23.2657
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
11:39:23.1803
[debug] #94 in lib/Pi/Filter/XssSanitizer.php
preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
profiler
11:39:22.8018
PI - time: 0.4681; realmem: 5505024; emalloc: 5327960
11:39:23.1169
ACTIION - time: 0.0021; realmem: 0; emalloc: 19480
11:39:23.1615
BLOCKS - time: 0.0701; realmem: 524288; emalloc: 499448
11:39:23.1672
BLOCK: اسلاید صفحه اول - time: 0.0016; realmem: 0; emalloc: 9288
11:39:23.1735
BLOCK: راهکار ها - time: 0.0093; realmem: 0; emalloc: 131560
11:39:23.1834
BLOCK: خدمات - time: 0.0021; realmem: 0; emalloc: 2128
11:39:23.186
BLOCK: برخی از مشتریان - time: 0.0408; realmem: 262144; emalloc: 168584
db
11:39:23.0072
[0.0006]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] j0pjoedmevoek4kbh92v48l3f7;
11:39:23.1652
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4)
params: [where1] 6;[where2] 19;[where3] 20;[where4] 36;
11:39:23.191
[0.0072]
query: SELECT `portfolio_project`.`id` AS `id`, `portfolio_project`.`title` AS `title`, `portfolio_project`.`slug` AS `slug`, `portfolio_project`.`type` AS `type`, `portfolio_project`.`recommended` AS `recommended`, `portfolio_project`.`service` AS `service`, `portfolio_project`.`technology` AS `technology`, `portfolio_project`.`website` AS `website`, `portfolio_project`.`website_view` AS `website_view`, `portfolio_project`.`information` AS `information`, `portfolio_project`.`seo_title` AS `seo_title`, `portfolio_project`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `portfolio_project`.`seo_description` AS `seo_description`, `portfolio_project`.`time_create` AS `time_create`, `portfolio_project`.`time_update` AS `time_update`, `portfolio_project`.`uid` AS `uid`, `portfolio_project`.`hits` AS `hits`, `portfolio_project`.`image` AS `image`, `portfolio_project`.`path` AS `path`, `portfolio_project`.`status` AS `status`, `portfolio_project`.`point` AS `point`, `portfolio_project`.`count` AS `count`, `portfolio_project`.`favourite` AS `favourite`, `portfolio_project`.`commentby` AS `commentby`, `portfolio_project`.`comment` AS `comment`, `portfolio_project`.`customer` AS `customer`, `portfolio_project`.`version` AS `version`, `portfolio_project`.`size` AS `size`, `portfolio_project`.`link_1` AS `link_1`, `portfolio_project`.`link_2` AS `link_2`, `portfolio_project`.`link_3` AS `link_3`, `portfolio_project`.`link_4` AS `link_4`, `portfolio_project`.`link_5` AS `link_5`, `portfolio_project`.`image_1` AS `image_1`, `portfolio_project`.`image_2` AS `image_2`, `portfolio_project`.`image_3` AS `image_3`, `portfolio_project`.`image_4` AS `image_4`, `portfolio_project`.`image_5` AS `image_5` FROM `portfolio_project` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 8;
11:39:23.2665
[0.0004]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] j0pjoedmevoek4kbh92v48l3f7;
11:39:23.269
[0.0006]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1529824163;[data] 2yriqBjnkZ7Zv0Chsz7uu29h0uKcK9g08cSpxtfdsDyztTVQvtvzxTqHsYVMiJLFBZEZN6Fq035QC5bHcz1raKzVxS2XnlnncCbwynGQxOLgGcG7qHczwYz4Ue_Z0unTVEUKXhkIptpoi6fovvI3G_ZDxM5MSUSR5UtFhv2vXilLD3UbsNo7g8se0k_tv6EKwGS3Bu-Jw3MBt6wAjT6YJjxkkLTE00UUi3IJ-Bl8p2nbf43YPaJJ60XAYe-8HVdXQaYJdOmLqG1l1AkaA8Md5UNuisiB2s6_6UDWzg9DYzPhYDA7_b2xs6eghlc2JDiC3xs1G2tJDvLiQIe6ZiC9nlfHYz5B-97x3AqjTP4xnoWorwT4X-e7LNDOSI7SXh1aaElGtfviGabAujkHdECjV1vuCfj_ZWrqlCx4ZgRlaTmdAaLj8v_bWe6wHhCS_nxIiL1uGGvFOpw_Sgs7XeeYankpWuivH7-jgW-hkUKFwrSisDztS9_P-vUmirbitSbQpyPTyiCa9ViTEOLtPAvwaZV7vrOvjLDMAITCvW7V255lC2FNDWjeHkG-Dnyt-o2gSfy5aLxDu44vsSXVFDUpnrg9svwR0zeStlYHO08wrh1wCbJgIHACH0KGYQ_GzihS;[id] j0pjoedmevoek4kbh92v48l3f7;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.4949 s
Included files
481 files
Memory usage
5903080; peak: 6144624 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.36
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL