طراحی و توسعه وب

وب سایت شما هویت شما در جامعه مجازی است، همچنین خدمات تحت وب به شما این امکان را می دهد که بخش قابل توجی از ترافیک کاری خود را به فضای مجازی منتقل نموده و در زمان و در هر نقطه ای به اطلاعات و ابزارهای خود دسترسی داشته باشید.

ادامه
طراحی و توسعه وب

نرم افزار تلفن همراه

با همه گیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، کاربران خدمات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار های نصب شده بر روی تلفن خود، همیشه به همراه دارند. خدمات اراسه شده توسط شما ، با عرضه نرم افزار تلفن همراه ، این خدمات همیشه همراه کاربران شما خواهد بود.

ادامه
نرم افزار تلفن همراه
log(33) | debug(1) | profiler(7) | db(5) | system(13) | all
log
10:53:07.3012
[info]
Service "Log" is loaded
10:53:07.347
[info]
Service "Security" is loaded
10:53:07.3499
[info]
Resource "security" is booted
10:53:07.351
[info]
Service "Database" is loaded
10:53:07.3674
[info]
Resource "database" is booted
10:53:07.3687
[info]
Service "Registry" is loaded
10:53:07.3721
[info]
Service "Cache" is loaded
14:23:07.3989
[info]
Resource "config" is booted
14:23:07.4104
[info]
Service "Module" is loaded
14:23:07.4191
[info]
Resource "router" is booted
14:23:07.4221
[info]
Service "I18n" is loaded
14:23:07.4302
[info]
Resource "i18n" is booted
14:23:07.4313
[info]
Resource "module" is booted
14:23:07.4326
[info]
Resource "modules" is booted
14:23:07.434
[info]
Service "Session" is loaded
14:23:07.4708
[info]
Resource "session" is booted
14:23:07.4721
[info]
Service "Authentication" is loaded
14:23:07.477
[info]
Service "User" is loaded
14:23:07.4811
[info]
Service "Api" is loaded
14:23:07.4889
[info]
Resource "authentication" is booted
14:23:07.4898
[info]
Resource "permission" is booted
14:23:07.4913
[info]
Resource "render_cache" is booted
14:23:07.539
[info]
Service "Asset" is loaded
14:23:07.5397
[info]
Service "Theme" is loaded
14:23:07.5446
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
14:23:07.5525
[info]
Service "Permission" is loaded
14:23:07.555
[info]
Service "RenderCache" is loaded
14:23:07.5628
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
14:23:07.6006
[info]
Service "Markup" is loaded
14:23:07.6103
[info]
Translation "module/portfolio:block.fa" is loaded.
14:23:07.6128
[info]
Translation "module/portfolio:default.fa" is loaded.
14:23:07.6335
[info]
Service "Url" is loaded
14:23:07.6719
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
14:23:07.6048
[debug] #94 in lib/Pi/Filter/XssSanitizer.php
preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
profiler
14:23:07.3008
PI - time: 0.3772; realmem: 5505024; emalloc: 5279544
14:23:07.5555
ACTIION - time: 0.0016; realmem: 0; emalloc: 19160
14:23:07.5903
BLOCKS - time: 0.0599; realmem: 524288; emalloc: 495808
14:23:07.5949
BLOCK: اسلاید صفحه اول - time: 0.0012; realmem: 0; emalloc: 9128
14:23:07.5998
BLOCK: راهکار ها - time: 0.0070; realmem: 262144; emalloc: 130264
14:23:07.6073
BLOCK: خدمات - time: 0.0021; realmem: 0; emalloc: 2128
14:23:07.6098
BLOCK: برخی از مشتریان - time: 0.0365; realmem: 262144; emalloc: 167816
db
14:23:07.4692
[0.0006]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 0m2r61d1cbo8bel58hv1f6lrg5;
14:23:07.5932
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4)
params: [where1] 6;[where2] 19;[where3] 20;[where4] 36;
14:23:07.6141
[0.0056]
query: SELECT `portfolio_project`.`id` AS `id`, `portfolio_project`.`title` AS `title`, `portfolio_project`.`slug` AS `slug`, `portfolio_project`.`type` AS `type`, `portfolio_project`.`recommended` AS `recommended`, `portfolio_project`.`service` AS `service`, `portfolio_project`.`technology` AS `technology`, `portfolio_project`.`website` AS `website`, `portfolio_project`.`website_view` AS `website_view`, `portfolio_project`.`information` AS `information`, `portfolio_project`.`seo_title` AS `seo_title`, `portfolio_project`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `portfolio_project`.`seo_description` AS `seo_description`, `portfolio_project`.`time_create` AS `time_create`, `portfolio_project`.`time_update` AS `time_update`, `portfolio_project`.`uid` AS `uid`, `portfolio_project`.`hits` AS `hits`, `portfolio_project`.`image` AS `image`, `portfolio_project`.`path` AS `path`, `portfolio_project`.`status` AS `status`, `portfolio_project`.`point` AS `point`, `portfolio_project`.`count` AS `count`, `portfolio_project`.`favourite` AS `favourite`, `portfolio_project`.`commentby` AS `commentby`, `portfolio_project`.`comment` AS `comment`, `portfolio_project`.`customer` AS `customer`, `portfolio_project`.`version` AS `version`, `portfolio_project`.`size` AS `size`, `portfolio_project`.`link_1` AS `link_1`, `portfolio_project`.`link_2` AS `link_2`, `portfolio_project`.`link_3` AS `link_3`, `portfolio_project`.`link_4` AS `link_4`, `portfolio_project`.`link_5` AS `link_5`, `portfolio_project`.`image_1` AS `image_1`, `portfolio_project`.`image_2` AS `image_2`, `portfolio_project`.`image_3` AS `image_3`, `portfolio_project`.`image_4` AS `image_4`, `portfolio_project`.`image_5` AS `image_5` FROM `portfolio_project` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 8;
14:23:07.6727
[0.0003]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 0m2r61d1cbo8bel58hv1f6lrg5;
14:23:07.6748
[0.0030]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1484563987;[data] PDTMfnI-8SXVVG3TI0OPAsj4sxxA_YqWF0bPc-4DtPkYn97X7SApyr1gwosfS0AWeJmXncRVer3s8esMlkX2ck5_QFd-5RYz1QC9zihbC1bfCOk4UEwCw9835TnBxfJL5Bac5pdi7tTQsfKa77BrWzEBZvbvLQmLHnuLqCq9dDvPPfpeeGcW2HF1y8gpe8P3eLwZ4P-2ni-gLkW519DT6nvOd3_sfclHSquTLP-hiTKaSp5l3zfrapxN0b29rxMcKPP97XRuIFbX2oq47HXSECffJB21L4L_9KxEvN6blSUZiwoNd3Mrq4p_J8I2MF7s7d6Ts8JkSWg6r3cXLvkz9ktJXsuCGNihqbTFHfNPdhJBFA1iK9e0rZgEc9mlhmuPc1lhyNNPjwyLAecTOMqajC_8R-S9ZIueFfkS-mjpby_jF5sHwmUs_BQ1V8y7gMm8L8ETw_b1WcjBfdf2j9O9al4LRl7Eq6OEWTzLkKfyiSYIZFuffiAZ-btwjokRGbmvlZG_tVtC7q3IxvbaIPFmYAp7VA-lNVsB28ljDS7rOuR1GQHOB0UPWaSzacrl_rszg79nqBNPJSgXfkOV_TR_EOk2cavPQWg_AOyf2CJzvaQb4t-iVl59GpjhO-p3Khjc;[id] 0m2r61d1cbo8bel58hv1f6lrg5;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.3979 s
Included files
481 files
Memory usage
5850440; peak: 6092288 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.29
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL