طراحی و توسعه وب

وب سایت شما هویت شما در جامعه مجازی است، همچنین خدمات تحت وب به شما این امکان را می دهد که بخش قابل توجی از ترافیک کاری خود را به فضای مجازی منتقل نموده و در زمان و در هر نقطه ای به اطلاعات و ابزارهای خود دسترسی داشته باشید.

ادامه
طراحی و توسعه وب

نرم افزار تلفن همراه

با همه گیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، کاربران خدمات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار های نصب شده بر روی تلفن خود، همیشه به همراه دارند. خدمات اراسه شده توسط شما ، با عرضه نرم افزار تلفن همراه ، این خدمات همیشه همراه کاربران شما خواهد بود.

ادامه
نرم افزار تلفن همراه
log(33) | debug(1) | profiler(7) | db(5) | system(13) | all
log
09:57:00.5658
[info]
Service "Log" is loaded
09:57:00.6777
[info]
Service "Security" is loaded
09:57:00.681
[info]
Resource "security" is booted
09:57:00.6822
[info]
Service "Database" is loaded
09:57:00.7387
[info]
Resource "database" is booted
09:57:00.7402
[info]
Service "Registry" is loaded
09:57:00.7442
[info]
Service "Cache" is loaded
13:27:00.7731
[info]
Resource "config" is booted
13:27:00.7863
[info]
Service "Module" is loaded
13:27:00.7958
[info]
Resource "router" is booted
13:27:00.7993
[info]
Service "I18n" is loaded
13:27:00.8085
[info]
Resource "i18n" is booted
13:27:00.8098
[info]
Resource "module" is booted
13:27:00.8112
[info]
Resource "modules" is booted
13:27:00.8129
[info]
Service "Session" is loaded
13:27:00.8546
[info]
Resource "session" is booted
13:27:00.856
[info]
Service "Authentication" is loaded
13:27:00.8617
[info]
Service "User" is loaded
13:27:00.8658
[info]
Service "Api" is loaded
13:27:00.8751
[info]
Resource "authentication" is booted
13:27:00.8761
[info]
Resource "permission" is booted
13:27:00.8779
[info]
Resource "render_cache" is booted
13:27:00.9333
[info]
Service "Asset" is loaded
13:27:00.9342
[info]
Service "Theme" is loaded
13:27:00.94
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
13:27:00.9494
[info]
Service "Permission" is loaded
13:27:00.9523
[info]
Service "RenderCache" is loaded
13:27:00.9615
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
13:27:01.0383
[info]
Service "Markup" is loaded
13:27:01.0494
[info]
Translation "module/portfolio:block.fa" is loaded.
13:27:01.0531
[info]
Translation "module/portfolio:default.fa" is loaded.
13:27:01.0706
[info]
Service "Url" is loaded
13:27:01.1285
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
13:27:01.0433
[debug] #94 in lib/Pi/Filter/XssSanitizer.php
preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
profiler
13:27:00.5651
PI - time: 0.5800; realmem: 5505024; emalloc: 5280648
13:27:00.9529
ACTIION - time: 0.0019; realmem: 262144; emalloc: 19216
13:27:01.026
BLOCKS - time: 0.0630; realmem: 524288; emalloc: 495528
13:27:01.0315
BLOCK: اسلاید صفحه اول - time: 0.0015; realmem: 0; emalloc: 9128
13:27:01.0374
BLOCK: راهکار ها - time: 0.0084; realmem: 262144; emalloc: 130232
13:27:01.0463
BLOCK: خدمات - time: 0.0021; realmem: 0; emalloc: 2128
13:27:01.0488
BLOCK: برخی از مشتریان - time: 0.0371; realmem: 262144; emalloc: 167440
db
13:27:00.8529
[0.0006]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] mef88ivfvkeosdf5a9tq30nha3;
13:27:01.0295
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4)
params: [where1] 6;[where2] 19;[where3] 20;[where4] 36;
13:27:01.0545
[0.0043]
query: SELECT `portfolio_project`.`id` AS `id`, `portfolio_project`.`title` AS `title`, `portfolio_project`.`slug` AS `slug`, `portfolio_project`.`type` AS `type`, `portfolio_project`.`recommended` AS `recommended`, `portfolio_project`.`service` AS `service`, `portfolio_project`.`technology` AS `technology`, `portfolio_project`.`website` AS `website`, `portfolio_project`.`website_view` AS `website_view`, `portfolio_project`.`information` AS `information`, `portfolio_project`.`seo_title` AS `seo_title`, `portfolio_project`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `portfolio_project`.`seo_description` AS `seo_description`, `portfolio_project`.`time_create` AS `time_create`, `portfolio_project`.`time_update` AS `time_update`, `portfolio_project`.`uid` AS `uid`, `portfolio_project`.`hits` AS `hits`, `portfolio_project`.`image` AS `image`, `portfolio_project`.`path` AS `path`, `portfolio_project`.`status` AS `status`, `portfolio_project`.`point` AS `point`, `portfolio_project`.`count` AS `count`, `portfolio_project`.`favourite` AS `favourite`, `portfolio_project`.`commentby` AS `commentby`, `portfolio_project`.`comment` AS `comment`, `portfolio_project`.`customer` AS `customer`, `portfolio_project`.`version` AS `version`, `portfolio_project`.`size` AS `size`, `portfolio_project`.`link_1` AS `link_1`, `portfolio_project`.`link_2` AS `link_2`, `portfolio_project`.`link_3` AS `link_3`, `portfolio_project`.`link_4` AS `link_4`, `portfolio_project`.`link_5` AS `link_5`, `portfolio_project`.`image_1` AS `image_1`, `portfolio_project`.`image_2` AS `image_2`, `portfolio_project`.`image_3` AS `image_3`, `portfolio_project`.`image_4` AS `image_4`, `portfolio_project`.`image_5` AS `image_5` FROM `portfolio_project` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 8;
13:27:01.1293
[0.0128]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] mef88ivfvkeosdf5a9tq30nha3;
13:27:01.1444
[0.0005]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1487671021;[data] -yyDyxD4zHlaPj9oyjt7q13A5RI0_2kMvE-3Mt_J2DMkL6DQ4JbFBF_vkg0P9vsEHwkFLHEMPEPGN9VN0EOrl5E7vzMxDBQOnjMi-zm-mx5EXDerqjKHG8pj8DptZChOD6Hoz-Q2HaY5Qb5q70QhfM9b6ozD5rBcSCz5Pd5kFjyhoW8M6nYpEOx4yaSvCUGkkouHMObmK6TOO4s1kZBwDQxiwp8mCXsIvV_O_YiaCj-Oksz6JD8G6sKC-vvpUsZaN6ztrsRxIS5SF6QonOngiB8ZUvJLOQsjcoKIXZ2vD8Dy4QMxLK9h8WKRLYdNWvuPe-V026h0uLwghSgn-Zb--qpLO7K5EfthwO_BVtJUzhEhfmQA_SCF3qIC21M-ALv-oTqC6DmK3YaXSro5yL5NxV91wJjh_LKDMbBJWVH4T70Ot1pxBVfSp2ZIGoAcRYEOKl8xuMCGCss5P21QGJzrNWiESSpXcA8XT9U_Cr2-gbxjyBpburQPEQRNyyEf9nxJ3h7TRQRegrdPEtcECF9riAa8LhzBRpynq1WKrd-XevQVYqCDOv4Y5D_KnPyNC8TgZEWB48YWs_tpNGEOOdI46Fup2BLJrEAvh9vDLIBjU6HBAMPTbDP7HA60Nkgptz5E;[id] mef88ivfvkeosdf5a9tq30nha3;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.6231 s
Included files
481 files
Memory usage
5851568; peak: 6093264 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.30
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL