طراحی و توسعه وب

وب سایت شما هویت شما در جامعه مجازی است، همچنین خدمات تحت وب به شما این امکان را می دهد که بخش قابل توجی از ترافیک کاری خود را به فضای مجازی منتقل نموده و در زمان و در هر نقطه ای به اطلاعات و ابزارهای خود دسترسی داشته باشید.

ادامه
طراحی و توسعه وب

نرم افزار تلفن همراه

با همه گیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، کاربران خدمات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار های نصب شده بر روی تلفن خود، همیشه به همراه دارند. خدمات اراسه شده توسط شما ، با عرضه نرم افزار تلفن همراه ، این خدمات همیشه همراه کاربران شما خواهد بود.

ادامه
نرم افزار تلفن همراه
log(33) | debug(1) | profiler(7) | db(5) | system(13) | all
log
06:01:15.5653
[info]
Service "Log" is loaded
06:01:15.6233
[info]
Service "Security" is loaded
06:01:15.6269
[info]
Resource "security" is booted
06:01:15.6283
[info]
Service "Database" is loaded
06:01:15.648
[info]
Resource "database" is booted
06:01:15.6495
[info]
Service "Registry" is loaded
06:01:15.6539
[info]
Service "Cache" is loaded
09:31:15.6858
[info]
Resource "config" is booted
09:31:15.7006
[info]
Service "Module" is loaded
09:31:15.7115
[info]
Resource "router" is booted
09:31:15.7153
[info]
Service "I18n" is loaded
09:31:15.7255
[info]
Resource "i18n" is booted
09:31:15.727
[info]
Resource "module" is booted
09:31:15.7286
[info]
Resource "modules" is booted
09:31:15.7304
[info]
Service "Session" is loaded
09:31:15.7771
[info]
Resource "session" is booted
09:31:15.7787
[info]
Service "Authentication" is loaded
09:31:15.7849
[info]
Service "User" is loaded
09:31:15.7894
[info]
Service "Api" is loaded
09:31:15.7994
[info]
Resource "authentication" is booted
09:31:15.8005
[info]
Resource "permission" is booted
09:31:15.8024
[info]
Resource "render_cache" is booted
09:31:15.864
[info]
Service "Asset" is loaded
09:31:15.8649
[info]
Service "Theme" is loaded
09:31:15.8715
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
09:31:15.8822
[info]
Service "Permission" is loaded
09:31:15.8852
[info]
Service "RenderCache" is loaded
09:31:15.8953
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
09:31:15.9449
[info]
Service "Markup" is loaded
09:31:15.9574
[info]
Translation "module/portfolio:block.fa" is loaded.
09:31:15.9604
[info]
Translation "module/portfolio:default.fa" is loaded.
09:31:15.9835
[info]
Service "Url" is loaded
09:31:16.0192
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
09:31:15.9507
[debug] #94 in lib/Pi/Filter/XssSanitizer.php
preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
profiler
09:31:15.5648
PI - time: 0.4591; realmem: 5505024; emalloc: 5328440
09:31:15.8858
ACTIION - time: 0.0021; realmem: 0; emalloc: 19496
09:31:15.9313
BLOCKS - time: 0.0633; realmem: 524288; emalloc: 499160
09:31:15.9373
BLOCK: اسلاید صفحه اول - time: 0.0016; realmem: 0; emalloc: 9304
09:31:15.9438
BLOCK: راهکار ها - time: 0.0096; realmem: 0; emalloc: 131328
09:31:15.954
BLOCK: خدمات - time: 0.0022; realmem: 0; emalloc: 2128
09:31:15.9567
BLOCK: برخی از مشتریان - time: 0.0345; realmem: 262144; emalloc: 168384
db
09:31:15.7753
[0.0006]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] kls40i0ode5a11oqsg6p2ptnd2;
09:31:15.9351
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4)
params: [where1] 6;[where2] 19;[where3] 20;[where4] 36;
09:31:15.9619
[0.0059]
query: SELECT `portfolio_project`.`id` AS `id`, `portfolio_project`.`title` AS `title`, `portfolio_project`.`slug` AS `slug`, `portfolio_project`.`type` AS `type`, `portfolio_project`.`recommended` AS `recommended`, `portfolio_project`.`service` AS `service`, `portfolio_project`.`technology` AS `technology`, `portfolio_project`.`website` AS `website`, `portfolio_project`.`website_view` AS `website_view`, `portfolio_project`.`information` AS `information`, `portfolio_project`.`seo_title` AS `seo_title`, `portfolio_project`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `portfolio_project`.`seo_description` AS `seo_description`, `portfolio_project`.`time_create` AS `time_create`, `portfolio_project`.`time_update` AS `time_update`, `portfolio_project`.`uid` AS `uid`, `portfolio_project`.`hits` AS `hits`, `portfolio_project`.`image` AS `image`, `portfolio_project`.`path` AS `path`, `portfolio_project`.`status` AS `status`, `portfolio_project`.`point` AS `point`, `portfolio_project`.`count` AS `count`, `portfolio_project`.`favourite` AS `favourite`, `portfolio_project`.`commentby` AS `commentby`, `portfolio_project`.`comment` AS `comment`, `portfolio_project`.`customer` AS `customer`, `portfolio_project`.`version` AS `version`, `portfolio_project`.`size` AS `size`, `portfolio_project`.`link_1` AS `link_1`, `portfolio_project`.`link_2` AS `link_2`, `portfolio_project`.`link_3` AS `link_3`, `portfolio_project`.`link_4` AS `link_4`, `portfolio_project`.`link_5` AS `link_5`, `portfolio_project`.`image_1` AS `image_1`, `portfolio_project`.`image_2` AS `image_2`, `portfolio_project`.`image_3` AS `image_3`, `portfolio_project`.`image_4` AS `image_4`, `portfolio_project`.`image_5` AS `image_5` FROM `portfolio_project` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 8;
09:31:16.02
[0.0003]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] kls40i0ode5a11oqsg6p2ptnd2;
09:31:16.0225
[0.0011]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1540101676;[data] nF9VXAybzVMT9fiqmBrrN0xCymEsfJqDlWpbrk1UWOGpVb8eq3cD67YzWhvoNOz1s0XVWWclQjYWruTOeO5zKc9Qt1OKI3wftrDiAeoAAIS0JamaJeI5usLwhXuarCuqnXWtSmAmcvWAIFnrN-6hTgJ8u72Q1Om3XlkwwSAywSTwAx4lhLDw5T3y-zGRNJ64FoaTWqrawl-QLEh1beghnPDMOphbScCaVP21Ag-bAhZOJmEjyqZz3MjMGjZB046AzJ2IPydYrywxJOu2uvq5JpDJje3NiADeBi9WKtnir5M0yNiJcnIrwnQB7Harl9K45zJULTPAOpFdgHwkJOEAc0ioz_CNOhr9IvN2CiNZ378LEubzd8qZxDrbAD6kG-PFIX6cWCCV3PfAriW4RsTiiWVu9lPGeCC-u6dzU4eAF6U7yA7YTGDlZxtS-8fsTSe7xc16JjKo0o8qyFixzxQ75qH2ygkoL4Vv2338Z6tVzd0w0PtET9sWZCBLmW8hz4lv9LLpZ71x7z6fOrAef3sxeXAT6avoDpQM9jO7EZeFtar13z6PBA0WQNJEjey1ufnWE8VToWXAihaU8KBw8G4h_QflUkvaYtDVuzUsWuH5htM.;[id] kls40i0ode5a11oqsg6p2ptnd2;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.4864 s
Included files
481 files
Memory usage
5903696; peak: 6145296 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.38
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL