طراحی و توسعه وب

وب سایت شما هویت شما در جامعه مجازی است، همچنین خدمات تحت وب به شما این امکان را می دهد که بخش قابل توجی از ترافیک کاری خود را به فضای مجازی منتقل نموده و در زمان و در هر نقطه ای به اطلاعات و ابزارهای خود دسترسی داشته باشید.

ادامه
طراحی و توسعه وب

نرم افزار تلفن همراه

با همه گیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، کاربران خدمات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار های نصب شده بر روی تلفن خود، همیشه به همراه دارند. خدمات اراسه شده توسط شما ، با عرضه نرم افزار تلفن همراه ، این خدمات همیشه همراه کاربران شما خواهد بود.

ادامه
نرم افزار تلفن همراه
log(33) | debug(1) | profiler(7) | db(5) | system(13) | all
log
23:15:45.1295
[info]
Service "Log" is loaded
23:15:45.1787
[info]
Service "Security" is loaded
23:15:45.1817
[info]
Resource "security" is booted
23:15:45.1829
[info]
Service "Database" is loaded
23:15:45.1998
[info]
Resource "database" is booted
23:15:45.2012
[info]
Service "Registry" is loaded
23:15:45.2048
[info]
Service "Cache" is loaded
02:45:45.2327
[info]
Resource "config" is booted
02:45:45.2454
[info]
Service "Module" is loaded
02:45:45.2548
[info]
Resource "router" is booted
02:45:45.2582
[info]
Service "I18n" is loaded
02:45:45.2672
[info]
Resource "i18n" is booted
02:45:45.2685
[info]
Resource "module" is booted
02:45:45.27
[info]
Resource "modules" is booted
02:45:45.2716
[info]
Service "Session" is loaded
02:45:45.3142
[info]
Resource "session" is booted
02:45:45.3156
[info]
Service "Authentication" is loaded
02:45:45.3211
[info]
Service "User" is loaded
02:45:45.3252
[info]
Service "Api" is loaded
02:45:45.3344
[info]
Resource "authentication" is booted
02:45:45.3354
[info]
Resource "permission" is booted
02:45:45.3372
[info]
Resource "render_cache" is booted
02:45:45.3905
[info]
Service "Asset" is loaded
02:45:45.3913
[info]
Service "Theme" is loaded
02:45:45.397
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
02:45:45.4058
[info]
Service "Permission" is loaded
02:45:45.4085
[info]
Service "RenderCache" is loaded
02:45:45.4171
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
02:45:45.4599
[info]
Service "Markup" is loaded
02:45:45.471
[info]
Translation "module/portfolio:block.fa" is loaded.
02:45:45.4737
[info]
Translation "module/portfolio:default.fa" is loaded.
02:45:45.4893
[info]
Service "Url" is loaded
02:45:45.5207
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
02:45:45.4646
[debug] #94 in lib/Pi/Filter/XssSanitizer.php
preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
profiler
02:45:45.1291
PI - time: 0.3960; realmem: 5505024; emalloc: 5328224
02:45:45.4091
ACTIION - time: 0.0018; realmem: 0; emalloc: 19536
02:45:45.4483
BLOCKS - time: 0.0517; realmem: 524288; emalloc: 498720
02:45:45.4535
BLOCK: اسلاید صفحه اول - time: 0.0014; realmem: 0; emalloc: 9272
02:45:45.459
BLOCK: راهکار ها - time: 0.0084; realmem: 0; emalloc: 131408
02:45:45.468
BLOCK: خدمات - time: 0.0020; realmem: 0; emalloc: 2128
02:45:45.4704
BLOCK: برخی از مشتریان - time: 0.0265; realmem: 262144; emalloc: 168272
db
02:45:45.3124
[0.0007]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 46tj52bvqmrcu4kocapah76sh1;
02:45:45.4516
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4)
params: [where1] 6;[where2] 19;[where3] 20;[where4] 36;
02:45:45.4751
[0.0035]
query: SELECT `portfolio_project`.`id` AS `id`, `portfolio_project`.`title` AS `title`, `portfolio_project`.`slug` AS `slug`, `portfolio_project`.`type` AS `type`, `portfolio_project`.`recommended` AS `recommended`, `portfolio_project`.`service` AS `service`, `portfolio_project`.`technology` AS `technology`, `portfolio_project`.`website` AS `website`, `portfolio_project`.`website_view` AS `website_view`, `portfolio_project`.`information` AS `information`, `portfolio_project`.`seo_title` AS `seo_title`, `portfolio_project`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `portfolio_project`.`seo_description` AS `seo_description`, `portfolio_project`.`time_create` AS `time_create`, `portfolio_project`.`time_update` AS `time_update`, `portfolio_project`.`uid` AS `uid`, `portfolio_project`.`hits` AS `hits`, `portfolio_project`.`image` AS `image`, `portfolio_project`.`path` AS `path`, `portfolio_project`.`status` AS `status`, `portfolio_project`.`point` AS `point`, `portfolio_project`.`count` AS `count`, `portfolio_project`.`favourite` AS `favourite`, `portfolio_project`.`commentby` AS `commentby`, `portfolio_project`.`comment` AS `comment`, `portfolio_project`.`customer` AS `customer`, `portfolio_project`.`version` AS `version`, `portfolio_project`.`size` AS `size`, `portfolio_project`.`link_1` AS `link_1`, `portfolio_project`.`link_2` AS `link_2`, `portfolio_project`.`link_3` AS `link_3`, `portfolio_project`.`link_4` AS `link_4`, `portfolio_project`.`link_5` AS `link_5`, `portfolio_project`.`image_1` AS `image_1`, `portfolio_project`.`image_2` AS `image_2`, `portfolio_project`.`image_3` AS `image_3`, `portfolio_project`.`image_4` AS `image_4`, `portfolio_project`.`image_5` AS `image_5` FROM `portfolio_project` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 8;
02:45:45.5215
[0.0005]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 46tj52bvqmrcu4kocapah76sh1;
02:45:45.524
[0.0006]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1521587745;[data] lu5JD4pcEp7yUoWnCcyKI0Apc6DkgmO6hrV9NLMG7ceeAV48mPMbLq0rdESPl_gBZHlneljhXe4GFZ2MDwZoTXp8xbB4lvlHmFXZ2oRupooHMVe6OmVxDuAl4T1YUFmtFIKvrtg9ooEw9e4ti0s5OYEvvjJLLejf8zkudRdsHb7SmJqn1G59vdWf0TfQmuGN2dhGiz-OmbrEItto1YJicts5S4tTqyD-tWY_yGFNn9mbskRC3_L7s8jyYNanynR_j49cgGHO228y72a514t3AuUGk-hYFZNTwGThgxONNrr0TBJgENFcbyVdW5Q-cWRWO7D2QCuuZzXhuH6s_NVZL0wrB-FSF9vgruh-gR3agkirKArx2333WTI4gdmg2dOUWNrZV5yaLz2imYwTELpQ43Bb1dR87fvwYsRi_aaS06sDNMnC0_BK7GquKpAd9drh5FdgwWINxsIb8xA2YQ4y0sPGC4_LN9uFcgCtN_NzXPdoU5D2iEQhZW69N8ac_j-AzQxoK3nX3nkOuBM1rnIIAajbSnDkz4_WuAUCi5ISlPvuLJAYMGcVh5uaWy19dqc4NTW5s23hCMCFcsYPEdIH-aFcuCOw-zb2DZ7mZVrd43HeW-D4B0j4jrxv3W6QKVem;[id] 46tj52bvqmrcu4kocapah76sh1;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.4191 s
Included files
481 files
Memory usage
5902688; peak: 6143840 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.34
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL