طراحی و توسعه وب

وب سایت شما هویت شما در جامعه مجازی است، همچنین خدمات تحت وب به شما این امکان را می دهد که بخش قابل توجی از ترافیک کاری خود را به فضای مجازی منتقل نموده و در زمان و در هر نقطه ای به اطلاعات و ابزارهای خود دسترسی داشته باشید.

ادامه
طراحی و توسعه وب

نرم افزار تلفن همراه

با همه گیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، کاربران خدمات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار های نصب شده بر روی تلفن خود، همیشه به همراه دارند. خدمات اراسه شده توسط شما ، با عرضه نرم افزار تلفن همراه ، این خدمات همیشه همراه کاربران شما خواهد بود.

ادامه
نرم افزار تلفن همراه
log(33) | debug(1) | profiler(7) | db(5) | system(13) | all
log
20:33:59.5417
[info]
Service "Log" is loaded
20:33:59.597
[info]
Service "Security" is loaded
20:33:59.5996
[info]
Resource "security" is booted
20:33:59.6006
[info]
Service "Database" is loaded
20:33:59.6158
[info]
Resource "database" is booted
20:33:59.6169
[info]
Service "Registry" is loaded
20:33:59.62
[info]
Service "Cache" is loaded
01:03:59.6435
[info]
Resource "config" is booted
01:03:59.6544
[info]
Service "Module" is loaded
01:03:59.6621
[info]
Resource "router" is booted
01:03:59.6649
[info]
Service "I18n" is loaded
01:03:59.6723
[info]
Resource "i18n" is booted
01:03:59.6734
[info]
Resource "module" is booted
01:03:59.6746
[info]
Resource "modules" is booted
01:03:59.6759
[info]
Service "Session" is loaded
01:03:59.71
[info]
Resource "session" is booted
01:03:59.7111
[info]
Service "Authentication" is loaded
01:03:59.7157
[info]
Service "User" is loaded
01:03:59.719
[info]
Service "Api" is loaded
01:03:59.7265
[info]
Resource "authentication" is booted
01:03:59.7273
[info]
Resource "permission" is booted
01:03:59.7288
[info]
Resource "render_cache" is booted
01:03:59.7742
[info]
Service "Asset" is loaded
01:03:59.7749
[info]
Service "Theme" is loaded
01:03:59.7795
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
01:03:59.7871
[info]
Service "Permission" is loaded
01:03:59.7894
[info]
Service "RenderCache" is loaded
01:03:59.7965
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
01:03:59.8322
[info]
Service "Markup" is loaded
01:03:59.841
[info]
Translation "module/portfolio:block.fa" is loaded.
01:03:59.8443
[info]
Translation "module/portfolio:default.fa" is loaded.
01:03:59.8615
[info]
Service "Url" is loaded
01:03:59.8873
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
01:03:59.8361
[debug] #94 in lib/Pi/Filter/XssSanitizer.php
preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
profiler
01:03:59.5412
PI - time: 0.3505; realmem: 5505024; emalloc: 5280784
01:03:59.7898
ACTIION - time: 0.0015; realmem: 0; emalloc: 19192
01:03:59.8225
BLOCKS - time: 0.0473; realmem: 524288; emalloc: 496200
01:03:59.8267
BLOCK: اسلاید صفحه اول - time: 0.0012; realmem: 0; emalloc: 9168
01:03:59.8314
BLOCK: راهکار ها - time: 0.0068; realmem: 262144; emalloc: 130320
01:03:59.8386
BLOCK: خدمات - time: 0.0017; realmem: 0; emalloc: 2128
01:03:59.8406
BLOCK: برخی از مشتریان - time: 0.0268; realmem: 262144; emalloc: 167856
db
01:03:59.7085
[0.0006]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] k8dr25blcogrtf0nllbfp3a685;
01:03:59.8252
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4)
params: [where1] 6;[where2] 19;[where3] 20;[where4] 36;
01:03:59.8463
[0.0060]
query: SELECT `portfolio_project`.`id` AS `id`, `portfolio_project`.`title` AS `title`, `portfolio_project`.`slug` AS `slug`, `portfolio_project`.`type` AS `type`, `portfolio_project`.`recommended` AS `recommended`, `portfolio_project`.`service` AS `service`, `portfolio_project`.`technology` AS `technology`, `portfolio_project`.`website` AS `website`, `portfolio_project`.`website_view` AS `website_view`, `portfolio_project`.`information` AS `information`, `portfolio_project`.`seo_title` AS `seo_title`, `portfolio_project`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `portfolio_project`.`seo_description` AS `seo_description`, `portfolio_project`.`time_create` AS `time_create`, `portfolio_project`.`time_update` AS `time_update`, `portfolio_project`.`uid` AS `uid`, `portfolio_project`.`hits` AS `hits`, `portfolio_project`.`image` AS `image`, `portfolio_project`.`path` AS `path`, `portfolio_project`.`status` AS `status`, `portfolio_project`.`point` AS `point`, `portfolio_project`.`count` AS `count`, `portfolio_project`.`favourite` AS `favourite`, `portfolio_project`.`commentby` AS `commentby`, `portfolio_project`.`comment` AS `comment`, `portfolio_project`.`customer` AS `customer`, `portfolio_project`.`version` AS `version`, `portfolio_project`.`size` AS `size`, `portfolio_project`.`link_1` AS `link_1`, `portfolio_project`.`link_2` AS `link_2`, `portfolio_project`.`link_3` AS `link_3`, `portfolio_project`.`link_4` AS `link_4`, `portfolio_project`.`link_5` AS `link_5`, `portfolio_project`.`image_1` AS `image_1`, `portfolio_project`.`image_2` AS `image_2`, `portfolio_project`.`image_3` AS `image_3`, `portfolio_project`.`image_4` AS `image_4`, `portfolio_project`.`image_5` AS `image_5` FROM `portfolio_project` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 8;
01:03:59.8882
[0.0005]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] k8dr25blcogrtf0nllbfp3a685;
01:03:59.8907
[0.0007]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1501014839;[data] nGhpvUXzFmrD4MSBOX-cm97XRZn4uyZmnopjnhvWtPn9KzcE6NqRJtPwKkBZirC4_OYJBnWgBPGNruWWemALcmWZloIuQ2akoOs0hNrony_cu2tNXmFhlKlcN9A2K81lIYP5L5sOukay-vtIKA0LUScCORrwpslNbg3DjLlIaw8D35DKm9bHSa5HgNYj8N6GtMALUi6hcD4WPdB5tr0fiXlUSd1ncYvIUVy2t7re5b5sAWHG3VYHHM9fpqH2vEEcjUcg8tw62fmuaKtvLnxhvQRxV5yKGvnK_VaUWpb7pLkmXPDzleJ4Z0MYGZHQMR2ak6PVIjU29JvPV2egSDgIrM_Os5Q517cWcBE2lAcleUsAI1texbH7OkM_cPamnuDKP_cRal4l3IVJWa0eQ1KSkP1fg4nZli-FgqDiyyUYk1jb1j4rRHFRz7XYirr0kerOGawh93aJbMSWN4HXbQBWZkq51Ofer-IUzH0Ih0Eu8bbXAayrErvTcMlZeoIN9gAfmoWvD8iOzNJjj9pg--q_XGW2tJPYL5M6SPy4vXnz4JBpLRJRAPTJS8movGuabbyHwLck1LDOGmkz6IajNCBGJ3KlxzkteQaUU9Qniiz4OTKLuUzgBU7_YvwMywiVYkBT;[id] k8dr25blcogrtf0nllbfp3a685;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.3786 s
Included files
481 files
Memory usage
5852264; peak: 6094184 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.31
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL