طراحی و توسعه وب

وب سایت شما هویت شما در جامعه مجازی است، همچنین خدمات تحت وب به شما این امکان را می دهد که بخش قابل توجی از ترافیک کاری خود را به فضای مجازی منتقل نموده و در زمان و در هر نقطه ای به اطلاعات و ابزارهای خود دسترسی داشته باشید.

ادامه
طراحی و توسعه وب

نرم افزار تلفن همراه

با همه گیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، کاربران خدمات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار های نصب شده بر روی تلفن خود، همیشه به همراه دارند. خدمات اراسه شده توسط شما ، با عرضه نرم افزار تلفن همراه ، این خدمات همیشه همراه کاربران شما خواهد بود.

ادامه
نرم افزار تلفن همراه
log(33) | debug(1) | profiler(7) | db(5) | system(13) | all
log
04:23:19.5176
[info]
Service "Log" is loaded
04:23:19.5723
[info]
Service "Security" is loaded
04:23:19.5756
[info]
Resource "security" is booted
04:23:19.5769
[info]
Service "Database" is loaded
04:23:19.595
[info]
Resource "database" is booted
04:23:19.5965
[info]
Service "Registry" is loaded
04:23:19.6005
[info]
Service "Cache" is loaded
07:53:19.6305
[info]
Resource "config" is booted
07:53:19.6443
[info]
Service "Module" is loaded
07:53:19.6546
[info]
Resource "router" is booted
07:53:19.6582
[info]
Service "I18n" is loaded
07:53:19.6681
[info]
Resource "i18n" is booted
07:53:19.6695
[info]
Resource "module" is booted
07:53:19.671
[info]
Resource "modules" is booted
07:53:19.6727
[info]
Service "Session" is loaded
07:53:19.7172
[info]
Resource "session" is booted
07:53:19.7188
[info]
Service "Authentication" is loaded
07:53:19.7246
[info]
Service "User" is loaded
07:53:19.7289
[info]
Service "Api" is loaded
07:53:19.7385
[info]
Resource "authentication" is booted
07:53:19.7395
[info]
Resource "permission" is booted
07:53:19.7414
[info]
Resource "render_cache" is booted
07:53:19.8003
[info]
Service "Asset" is loaded
07:53:19.8012
[info]
Service "Theme" is loaded
07:53:19.8076
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
07:53:19.8176
[info]
Service "Permission" is loaded
07:53:19.8204
[info]
Service "RenderCache" is loaded
07:53:19.8301
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
07:53:19.8767
[info]
Service "Markup" is loaded
07:53:19.8882
[info]
Translation "module/portfolio:block.fa" is loaded.
07:53:19.891
[info]
Translation "module/portfolio:default.fa" is loaded.
07:53:19.9131
[info]
Service "Url" is loaded
07:53:19.9468
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
07:53:19.8821
[debug] #94 in lib/Pi/Filter/XssSanitizer.php
preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
profiler
07:53:19.5171
PI - time: 0.4336; realmem: 5505024; emalloc: 5325512
07:53:19.821
ACTIION - time: 0.0020; realmem: 0; emalloc: 19464
07:53:19.864
BLOCKS - time: 0.0596; realmem: 524288; emalloc: 498520
07:53:19.8696
BLOCK: اسلاید صفحه اول - time: 0.0015; realmem: 0; emalloc: 9312
07:53:19.8757
BLOCK: راهکار ها - time: 0.0089; realmem: 0; emalloc: 131480
07:53:19.8852
BLOCK: خدمات - time: 0.0020; realmem: 0; emalloc: 2128
07:53:19.8877
BLOCK: برخی از مشتریان - time: 0.0328; realmem: 262144; emalloc: 167968
db
07:53:19.7155
[0.0006]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] obn3rjfrvnqdhvv8lb81k9h997;
07:53:19.8676
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4)
params: [where1] 6;[where2] 19;[where3] 20;[where4] 36;
07:53:19.8924
[0.0056]
query: SELECT `portfolio_project`.`id` AS `id`, `portfolio_project`.`title` AS `title`, `portfolio_project`.`slug` AS `slug`, `portfolio_project`.`type` AS `type`, `portfolio_project`.`recommended` AS `recommended`, `portfolio_project`.`service` AS `service`, `portfolio_project`.`technology` AS `technology`, `portfolio_project`.`website` AS `website`, `portfolio_project`.`website_view` AS `website_view`, `portfolio_project`.`information` AS `information`, `portfolio_project`.`seo_title` AS `seo_title`, `portfolio_project`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `portfolio_project`.`seo_description` AS `seo_description`, `portfolio_project`.`time_create` AS `time_create`, `portfolio_project`.`time_update` AS `time_update`, `portfolio_project`.`uid` AS `uid`, `portfolio_project`.`hits` AS `hits`, `portfolio_project`.`image` AS `image`, `portfolio_project`.`path` AS `path`, `portfolio_project`.`status` AS `status`, `portfolio_project`.`point` AS `point`, `portfolio_project`.`count` AS `count`, `portfolio_project`.`favourite` AS `favourite`, `portfolio_project`.`commentby` AS `commentby`, `portfolio_project`.`comment` AS `comment`, `portfolio_project`.`customer` AS `customer`, `portfolio_project`.`version` AS `version`, `portfolio_project`.`size` AS `size`, `portfolio_project`.`link_1` AS `link_1`, `portfolio_project`.`link_2` AS `link_2`, `portfolio_project`.`link_3` AS `link_3`, `portfolio_project`.`link_4` AS `link_4`, `portfolio_project`.`link_5` AS `link_5`, `portfolio_project`.`image_1` AS `image_1`, `portfolio_project`.`image_2` AS `image_2`, `portfolio_project`.`image_3` AS `image_3`, `portfolio_project`.`image_4` AS `image_4`, `portfolio_project`.`image_5` AS `image_5` FROM `portfolio_project` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 8;
07:53:19.9477
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] obn3rjfrvnqdhvv8lb81k9h997;
07:53:19.95
[0.0006]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1544415799;[data] 6VYP0GXfj6or8BxkxDvKNdCWuM4PN5J3lbTlzIV86SLo5TU_L_DrlpnNe6YqymJKqF-CmCLyATyFLVFXJBK2lRfngnsUExBtVhb9WgYc2HYx4sCP7AZAw3Gnv0_xvmXzTRg8wtwwYQx4RexgS2B9pe9SOV7Q7mzlC0kEUrkovTw08JAXrMkZMZdW9zU3Pp_cEUm649qw5JT5Q6dIB-nbuOkUdHwwrFR60BQ1V8qjkC3HmqaFI1XTEPtkNdH8HguCfEJ_-satM4orHMgOTo3tw_ukPgHpit8RBh-ZdIkbiPH9u9tD__STKHGa3_Rlryg7CeqSVEf-ncyY6U1ChETtJ2W2xqSnD8p1OW8SgydhAZCbNb6PZCUkMcOHrTPbdn37eo9qF0cUsbeC1H5B3I7KJAsGTQ2H2XLx8kqTiOippPQNJOfjbidYIGvABp19Dy1jesD6q3onTuC7tiEqJSqMrwBz2I_LRCeUZk907j8v_cuoXFw2O6iTI3s5IZ1tsB2Tw738jyg3pap821c6dL9necQplY2Ye6iojlUMdmxzdOljGYfkVYRddC9HefAFIeRdfkhRvYolzEtE2Ttu-Z7dTgkZGDZPxQu9afWssXGDfvXZA7BpnlpevswJo2wWygno;[id] obn3rjfrvnqdhvv8lb81k9h997;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.4594 s
Included files
481 files
Memory usage
5900736; peak: 6142016 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.38
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL