طراحی و توسعه وب

وب سایت شما هویت شما در جامعه مجازی است، همچنین خدمات تحت وب به شما این امکان را می دهد که بخش قابل توجی از ترافیک کاری خود را به فضای مجازی منتقل نموده و در زمان و در هر نقطه ای به اطلاعات و ابزارهای خود دسترسی داشته باشید.

ادامه
طراحی و توسعه وب

نرم افزار تلفن همراه

با همه گیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، کاربران خدمات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار های نصب شده بر روی تلفن خود، همیشه به همراه دارند. خدمات اراسه شده توسط شما ، با عرضه نرم افزار تلفن همراه ، این خدمات همیشه همراه کاربران شما خواهد بود.

ادامه
نرم افزار تلفن همراه
log(33) | debug(1) | profiler(7) | db(5) | system(13) | all
log
16:00:17.264
[info]
Service "Log" is loaded
16:00:17.3115
[info]
Service "Security" is loaded
16:00:17.3142
[info]
Resource "security" is booted
16:00:17.3154
[info]
Service "Database" is loaded
16:00:17.3327
[info]
Resource "database" is booted
16:00:17.3343
[info]
Service "Registry" is loaded
16:00:17.3391
[info]
Service "Cache" is loaded
19:30:17.3741
[info]
Resource "config" is booted
19:30:17.3894
[info]
Service "Module" is loaded
19:30:17.3982
[info]
Resource "router" is booted
19:30:17.4015
[info]
Service "I18n" is loaded
19:30:17.4105
[info]
Resource "i18n" is booted
19:30:17.4117
[info]
Resource "module" is booted
19:30:17.413
[info]
Resource "modules" is booted
19:30:17.4145
[info]
Service "Session" is loaded
19:30:17.452
[info]
Resource "session" is booted
19:30:17.4533
[info]
Service "Authentication" is loaded
19:30:17.4583
[info]
Service "User" is loaded
19:30:17.4619
[info]
Service "Api" is loaded
19:30:17.4699
[info]
Resource "authentication" is booted
19:30:17.4708
[info]
Resource "permission" is booted
19:30:17.4724
[info]
Resource "render_cache" is booted
19:30:17.524
[info]
Service "Asset" is loaded
19:30:17.5249
[info]
Service "Theme" is loaded
19:30:17.5306
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
19:30:17.5389
[info]
Service "Permission" is loaded
19:30:17.5413
[info]
Service "RenderCache" is loaded
19:30:17.5492
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
19:30:17.5885
[info]
Service "Markup" is loaded
19:30:17.5984
[info]
Translation "module/portfolio:block.fa" is loaded.
19:30:17.6012
[info]
Translation "module/portfolio:default.fa" is loaded.
19:30:17.6201
[info]
Service "Url" is loaded
19:30:17.649
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
19:30:17.593
[debug] #94 in lib/Pi/Filter/XssSanitizer.php
preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
profiler
19:30:17.2635
PI - time: 0.3888; realmem: 5505024; emalloc: 5327688
19:30:17.5418
ACTIION - time: 0.0016; realmem: 0; emalloc: 19464
19:30:17.5777
BLOCKS - time: 0.0512; realmem: 524288; emalloc: 499440
19:30:17.5825
BLOCK: اسلاید صفحه اول - time: 0.0012; realmem: 0; emalloc: 9296
19:30:17.5877
BLOCK: راهکار ها - time: 0.0074; realmem: 0; emalloc: 131616
19:30:17.5957
BLOCK: خدمات - time: 0.0018; realmem: 0; emalloc: 2128
19:30:17.5979
BLOCK: برخی از مشتریان - time: 0.0281; realmem: 262144; emalloc: 168416
db
19:30:17.4504
[0.0006]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] fhngra3g0q755lbqin4frjjat2;
19:30:17.5807
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4)
params: [where1] 6;[where2] 19;[where3] 20;[where4] 36;
19:30:17.6024
[0.0057]
query: SELECT `portfolio_project`.`id` AS `id`, `portfolio_project`.`title` AS `title`, `portfolio_project`.`slug` AS `slug`, `portfolio_project`.`type` AS `type`, `portfolio_project`.`recommended` AS `recommended`, `portfolio_project`.`service` AS `service`, `portfolio_project`.`technology` AS `technology`, `portfolio_project`.`website` AS `website`, `portfolio_project`.`website_view` AS `website_view`, `portfolio_project`.`information` AS `information`, `portfolio_project`.`seo_title` AS `seo_title`, `portfolio_project`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `portfolio_project`.`seo_description` AS `seo_description`, `portfolio_project`.`time_create` AS `time_create`, `portfolio_project`.`time_update` AS `time_update`, `portfolio_project`.`uid` AS `uid`, `portfolio_project`.`hits` AS `hits`, `portfolio_project`.`image` AS `image`, `portfolio_project`.`path` AS `path`, `portfolio_project`.`status` AS `status`, `portfolio_project`.`point` AS `point`, `portfolio_project`.`count` AS `count`, `portfolio_project`.`favourite` AS `favourite`, `portfolio_project`.`commentby` AS `commentby`, `portfolio_project`.`comment` AS `comment`, `portfolio_project`.`customer` AS `customer`, `portfolio_project`.`version` AS `version`, `portfolio_project`.`size` AS `size`, `portfolio_project`.`link_1` AS `link_1`, `portfolio_project`.`link_2` AS `link_2`, `portfolio_project`.`link_3` AS `link_3`, `portfolio_project`.`link_4` AS `link_4`, `portfolio_project`.`link_5` AS `link_5`, `portfolio_project`.`image_1` AS `image_1`, `portfolio_project`.`image_2` AS `image_2`, `portfolio_project`.`image_3` AS `image_3`, `portfolio_project`.`image_4` AS `image_4`, `portfolio_project`.`image_5` AS `image_5` FROM `portfolio_project` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 8;
19:30:17.6497
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] fhngra3g0q755lbqin4frjjat2;
19:30:17.6517
[0.0005]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1542384017;[data] iLyy7T5LUkW99QCpNTiMK-ujKuxJ-jZ4fjXKl459WBshNPeqpu6MLIG5fkU-C8ztsJJVUU_XOdx9OIenv7g2opV-T7sVNOoxobxsPAO1DukCZH9G4JAOA1Qns3AwPpgiZyHBxqFlKmdF6G9LSlMnNA3GCI0SP7GUT9-gXzCEOsYGbM6mgphd2ccBvUo9iYZZ1jFPEtSH0ATVQchDvKTwkqi_6kYc1ZU7M7yqu2IcBBJtzPTi74lUF-S0IbGNPxv62KiXVRXCzUR7ca0oJbOypamtAgiiD59k9jZPN5voQt28cZ-gh1BnyraHTVdpmvzbkJn02ZIm-4cgAEi38tGsV1UzYZVyK_hhAWz8drcabas18JeYFGbLDpPXFTo7VXpvS7H2A4RZzfWMWfMBrRgwuBEKYWD_8sRlGq0O4MjcRzAXXrNFywxM_Tvq2nt-H-5g67YFsnDQeE_2JOpV-3OBDo53ERNTcz6eMIxtVjcX0K1V7efJRsT5RDEGxHivJEzzZJKviKgRlOtfrcqUXJ1w9JCUl3q46Llu_GP-a0fA-TGn60RahSGE9WT1PJYTP7QCFCeB-GCDXl-j94T5oVpgyI4A8MCwKEBCXeUyXWPbLSAU9FqgUHR3UjvaWD6ZP8cj;[id] fhngra3g0q755lbqin4frjjat2;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.4109 s
Included files
481 files
Memory usage
5903048; peak: 6144424 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.38
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL