طراحی و توسعه وب

وب سایت شما هویت شما در جامعه مجازی است، همچنین خدمات تحت وب به شما این امکان را می دهد که بخش قابل توجی از ترافیک کاری خود را به فضای مجازی منتقل نموده و در زمان و در هر نقطه ای به اطلاعات و ابزارهای خود دسترسی داشته باشید.

ادامه
طراحی و توسعه وب

نرم افزار تلفن همراه

با همه گیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، کاربران خدمات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار های نصب شده بر روی تلفن خود، همیشه به همراه دارند. خدمات اراسه شده توسط شما ، با عرضه نرم افزار تلفن همراه ، این خدمات همیشه همراه کاربران شما خواهد بود.

ادامه
نرم افزار تلفن همراه
log(33) | debug(1) | profiler(7) | db(5) | system(13) | all
log
02:26:00.16
[info]
Service "Log" is loaded
02:26:00.2043
[info]
Service "Security" is loaded
02:26:00.2071
[info]
Resource "security" is booted
02:26:00.2082
[info]
Service "Database" is loaded
02:26:00.224
[info]
Resource "database" is booted
02:26:00.2252
[info]
Service "Registry" is loaded
02:26:00.2286
[info]
Service "Cache" is loaded
05:56:00.254
[info]
Resource "config" is booted
05:56:00.2661
[info]
Service "Module" is loaded
05:56:00.2749
[info]
Resource "router" is booted
05:56:00.2781
[info]
Service "I18n" is loaded
05:56:00.2864
[info]
Resource "i18n" is booted
05:56:00.2876
[info]
Resource "module" is booted
05:56:00.2889
[info]
Resource "modules" is booted
05:56:00.2904
[info]
Service "Session" is loaded
05:56:00.3282
[info]
Resource "session" is booted
05:56:00.3295
[info]
Service "Authentication" is loaded
05:56:00.3343
[info]
Service "User" is loaded
05:56:00.3378
[info]
Service "Api" is loaded
05:56:00.3455
[info]
Resource "authentication" is booted
05:56:00.3463
[info]
Resource "permission" is booted
05:56:00.3479
[info]
Resource "render_cache" is booted
05:56:00.3955
[info]
Service "Asset" is loaded
05:56:00.3962
[info]
Service "Theme" is loaded
05:56:00.4015
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
05:56:00.4098
[info]
Service "Permission" is loaded
05:56:00.4123
[info]
Service "RenderCache" is loaded
05:56:00.4212
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
05:56:00.4608
[info]
Service "Markup" is loaded
05:56:00.4706
[info]
Translation "module/portfolio:block.fa" is loaded.
05:56:00.4731
[info]
Translation "module/portfolio:default.fa" is loaded.
05:56:00.4909
[info]
Service "Url" is loaded
05:56:00.5194
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
05:56:00.4652
[debug] #94 in lib/Pi/Filter/XssSanitizer.php
preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
profiler
05:56:00.1596
PI - time: 0.3631; realmem: 5505024; emalloc: 5278944
05:56:00.4128
ACTIION - time: 0.0018; realmem: 0; emalloc: 19264
05:56:00.4498
BLOCKS - time: 0.0502; realmem: 524288; emalloc: 495472
05:56:00.4546
BLOCK: اسلاید صفحه اول - time: 0.0013; realmem: 0; emalloc: 9200
05:56:00.4599
BLOCK: راهکار ها - time: 0.0075; realmem: 262144; emalloc: 130296
05:56:00.4679
BLOCK: خدمات - time: 0.0019; realmem: 0; emalloc: 2128
05:56:00.4702
BLOCK: برخی از مشتریان - time: 0.0273; realmem: 262144; emalloc: 167392
db
05:56:00.3267
[0.0005]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] v20j0jc1vq4j9pg311s4vvuok4;
05:56:00.4529
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4)
params: [where1] 6;[where2] 19;[where3] 20;[where4] 36;
05:56:00.4744
[0.0060]
query: SELECT `portfolio_project`.`id` AS `id`, `portfolio_project`.`title` AS `title`, `portfolio_project`.`slug` AS `slug`, `portfolio_project`.`type` AS `type`, `portfolio_project`.`recommended` AS `recommended`, `portfolio_project`.`service` AS `service`, `portfolio_project`.`technology` AS `technology`, `portfolio_project`.`website` AS `website`, `portfolio_project`.`website_view` AS `website_view`, `portfolio_project`.`information` AS `information`, `portfolio_project`.`seo_title` AS `seo_title`, `portfolio_project`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `portfolio_project`.`seo_description` AS `seo_description`, `portfolio_project`.`time_create` AS `time_create`, `portfolio_project`.`time_update` AS `time_update`, `portfolio_project`.`uid` AS `uid`, `portfolio_project`.`hits` AS `hits`, `portfolio_project`.`image` AS `image`, `portfolio_project`.`path` AS `path`, `portfolio_project`.`status` AS `status`, `portfolio_project`.`point` AS `point`, `portfolio_project`.`count` AS `count`, `portfolio_project`.`favourite` AS `favourite`, `portfolio_project`.`commentby` AS `commentby`, `portfolio_project`.`comment` AS `comment`, `portfolio_project`.`customer` AS `customer`, `portfolio_project`.`version` AS `version`, `portfolio_project`.`size` AS `size`, `portfolio_project`.`link_1` AS `link_1`, `portfolio_project`.`link_2` AS `link_2`, `portfolio_project`.`link_3` AS `link_3`, `portfolio_project`.`link_4` AS `link_4`, `portfolio_project`.`link_5` AS `link_5`, `portfolio_project`.`image_1` AS `image_1`, `portfolio_project`.`image_2` AS `image_2`, `portfolio_project`.`image_3` AS `image_3`, `portfolio_project`.`image_4` AS `image_4`, `portfolio_project`.`image_5` AS `image_5` FROM `portfolio_project` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 8;
05:56:00.5201
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] v20j0jc1vq4j9pg311s4vvuok4;
05:56:00.5221
[0.0005]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1506306360;[data] n1gcMkIEF26Aneou53wDDl9CxCqV3hv4TqXywqTk5Ay55c02d4iAaz5OW3u_7r9WbYXK_rwLEyr0jES3MJlxDZG0DmcMQ9hFyayg3aw4ONGdZIoSvUEBs2e-roBNE_v2EnvzQ1QIfJ7LpvqzzcNb5ZAkcaSTKkXZnPCUEqfPajuOGoFpoy8l8oazP8TeZKkkNacRi5rd7yKb9F4IERCwsuFko2SkJmEYfA-XxPq7e_FkDwLGFhhzF-rAbdUO18_yhMgpvqvWlD5scm9G5sDH4vv-jL_OxkEx9jlg6B2K-PU8rm3cHyUCmlxJwxrYfrluhIY3ygtV5tSInY0ZXX2dU4DdB-93sdO_jyPDDAiJ_vERVEUQ0-4z88fhvysRil3qPwef96_vNL5stW7Ec1dapdYAPjcWM5DEuhqPIPE8ZxwtSq5fUk-Rklgn7_ufyi062Qqd4WX5cTPpKqSzXLDCM2-cnqRyG8M3QKLIwZPbEEPGNQd9NvAKz_cjW_HHOCDxGsHj1nm5p15tdbb4BvMa07qSKNo4DWyjQUhVP_MdsOhdr3TBSx9pt3heA-hpXY4N49LUSIS7oFZpW6hGOjhuVNOq---sYdtuJuucng9Zcq_3EcerWj8ziz-m6ewQxyk3;[id] v20j0jc1vq4j9pg311s4vvuok4;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.3846 s
Included files
481 files
Memory usage
5850392; peak: 6092264 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.31
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL