طراحی و توسعه وب

وب سایت شما هویت شما در جامعه مجازی است، همچنین خدمات تحت وب به شما این امکان را می دهد که بخش قابل توجی از ترافیک کاری خود را به فضای مجازی منتقل نموده و در زمان و در هر نقطه ای به اطلاعات و ابزارهای خود دسترسی داشته باشید.

ادامه
طراحی و توسعه وب

نرم افزار تلفن همراه

با همه گیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، کاربران خدمات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار های نصب شده بر روی تلفن خود، همیشه به همراه دارند. خدمات اراسه شده توسط شما ، با عرضه نرم افزار تلفن همراه ، این خدمات همیشه همراه کاربران شما خواهد بود.

ادامه
نرم افزار تلفن همراه
log(33) | debug(1) | profiler(7) | db(5) | system(13) | all
log
19:05:24.6748
[info]
Service "Log" is loaded
19:05:24.7284
[info]
Service "Security" is loaded
19:05:24.7315
[info]
Resource "security" is booted
19:05:24.7328
[info]
Service "Database" is loaded
19:05:24.7514
[info]
Resource "database" is booted
19:05:24.7529
[info]
Service "Registry" is loaded
19:05:24.7567
[info]
Service "Cache" is loaded
22:35:24.7858
[info]
Resource "config" is booted
22:35:24.7991
[info]
Service "Module" is loaded
22:35:24.809
[info]
Resource "router" is booted
22:35:24.8128
[info]
Service "I18n" is loaded
22:35:24.8224
[info]
Resource "i18n" is booted
22:35:24.8238
[info]
Resource "module" is booted
22:35:24.8253
[info]
Resource "modules" is booted
22:35:24.8272
[info]
Service "Session" is loaded
22:35:24.8723
[info]
Resource "session" is booted
22:35:24.8738
[info]
Service "Authentication" is loaded
22:35:24.8795
[info]
Service "User" is loaded
22:35:24.8838
[info]
Service "Api" is loaded
22:35:24.8935
[info]
Resource "authentication" is booted
22:35:24.8945
[info]
Resource "permission" is booted
22:35:24.8966
[info]
Resource "render_cache" is booted
22:35:24.9547
[info]
Service "Asset" is loaded
22:35:24.9556
[info]
Service "Theme" is loaded
22:35:24.9618
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
22:35:24.9717
[info]
Service "Permission" is loaded
22:35:24.9746
[info]
Service "RenderCache" is loaded
22:35:24.9843
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
22:35:25.0339
[info]
Service "Markup" is loaded
22:35:25.046
[info]
Translation "module/portfolio:block.fa" is loaded.
22:35:25.0491
[info]
Translation "module/portfolio:default.fa" is loaded.
22:35:25.0721
[info]
Service "Url" is loaded
22:35:25.1071
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
22:35:25.0393
[debug] #94 in lib/Pi/Filter/XssSanitizer.php
preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
profiler
22:35:24.6743
PI - time: 0.4411; realmem: 5505024; emalloc: 5281280
22:35:24.9752
ACTIION - time: 0.0020; realmem: 262144; emalloc: 19216
22:35:25.0207
BLOCKS - time: 0.0644; realmem: 524288; emalloc: 496216
22:35:25.027
BLOCK: اسلاید صفحه اول - time: 0.0015; realmem: 0; emalloc: 9224
22:35:25.0329
BLOCK: راهکار ها - time: 0.0090; realmem: 262144; emalloc: 130408
22:35:25.0428
BLOCK: خدمات - time: 0.0023; realmem: 0; emalloc: 2128
22:35:25.0454
BLOCK: برخی از مشتریان - time: 0.0368; realmem: 262144; emalloc: 167848
db
22:35:24.8704
[0.0008]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 50nv1hepgfi775qc86qfhharm1;
22:35:25.0248
[0.0006]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4)
params: [where1] 6;[where2] 19;[where3] 20;[where4] 36;
22:35:25.0506
[0.0085]
query: SELECT `portfolio_project`.`id` AS `id`, `portfolio_project`.`title` AS `title`, `portfolio_project`.`slug` AS `slug`, `portfolio_project`.`type` AS `type`, `portfolio_project`.`recommended` AS `recommended`, `portfolio_project`.`service` AS `service`, `portfolio_project`.`technology` AS `technology`, `portfolio_project`.`website` AS `website`, `portfolio_project`.`website_view` AS `website_view`, `portfolio_project`.`information` AS `information`, `portfolio_project`.`seo_title` AS `seo_title`, `portfolio_project`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `portfolio_project`.`seo_description` AS `seo_description`, `portfolio_project`.`time_create` AS `time_create`, `portfolio_project`.`time_update` AS `time_update`, `portfolio_project`.`uid` AS `uid`, `portfolio_project`.`hits` AS `hits`, `portfolio_project`.`image` AS `image`, `portfolio_project`.`path` AS `path`, `portfolio_project`.`status` AS `status`, `portfolio_project`.`point` AS `point`, `portfolio_project`.`count` AS `count`, `portfolio_project`.`favourite` AS `favourite`, `portfolio_project`.`commentby` AS `commentby`, `portfolio_project`.`comment` AS `comment`, `portfolio_project`.`customer` AS `customer`, `portfolio_project`.`version` AS `version`, `portfolio_project`.`size` AS `size`, `portfolio_project`.`link_1` AS `link_1`, `portfolio_project`.`link_2` AS `link_2`, `portfolio_project`.`link_3` AS `link_3`, `portfolio_project`.`link_4` AS `link_4`, `portfolio_project`.`link_5` AS `link_5`, `portfolio_project`.`image_1` AS `image_1`, `portfolio_project`.`image_2` AS `image_2`, `portfolio_project`.`image_3` AS `image_3`, `portfolio_project`.`image_4` AS `image_4`, `portfolio_project`.`image_5` AS `image_5` FROM `portfolio_project` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 8;
22:35:25.1079
[0.0003]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 50nv1hepgfi775qc86qfhharm1;
22:35:25.1107
[0.0043]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1487876725;[data] L1ZjR__ia-Tv0D-RttLzxzrei8g8s6Dcs9obZiADJsIasM1Zrz3FtkXYReUNfTB1N8OwaDY2GukIew3y35Im3w-wuV3xFq8iZbSZPJhrlrINTSw-PIiitUzg_yN_Np3KoCIw2l9VT1EdU8ukf_MWi-vr12Lmzfqyld8168t38Nt1THGQLr7uKBZ0-waTKpdXJoXqvYAqdcF68mZltFG_Jb18uyQzNOj38C_kiy9zd_28Kyxe3kvOCFzIm83hI3eQ-AR4iSTiXD51q9Gv1b-B4SgvUXYqZzBlvJeK0A8H6B_rH7PbriPHHaxyHCsRS2_CAGBXbgkZc8fSrYVHGKQYqwuVwrOBZeO-xoXubR5ETJkQHLqDOr-rFZ-HIaSG0rWvXbt8adBC1Ck_hMzAQ_RIHWvSsct4tBWC3DLG4BARwCsFhSsFB5kliLgAyMUsxdeq5Ig9a6VBxldC17BRhILIHXVTJseqVgf-AGXsENdW0H2XR2WWTuEc0JHzMAD8-1LUeHc0QGyO76qAZsEBTh86D0p3wArKXsw468Lr2fMifFSzdZzyrdiPWspxqiMOIQPKO5r_dBmrHu2iVtIFSLVuZrK_mctSogQtgOpLxnksfBXM87sSgZtnT6ukMHxh-ZBi;[id] 50nv1hepgfi775qc86qfhharm1;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.4662 s
Included files
481 files
Memory usage
5852120; peak: 6093824 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.30
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL