طراحی و توسعه وب

وب سایت شما هویت شما در جامعه مجازی است، همچنین خدمات تحت وب به شما این امکان را می دهد که بخش قابل توجی از ترافیک کاری خود را به فضای مجازی منتقل نموده و در زمان و در هر نقطه ای به اطلاعات و ابزارهای خود دسترسی داشته باشید.

ادامه
طراحی و توسعه وب

نرم افزار تلفن همراه

با همه گیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، کاربران خدمات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار های نصب شده بر روی تلفن خود، همیشه به همراه دارند. خدمات اراسه شده توسط شما ، با عرضه نرم افزار تلفن همراه ، این خدمات همیشه همراه کاربران شما خواهد بود.

ادامه
نرم افزار تلفن همراه
log(33) | debug(1) | profiler(7) | db(5) | system(13) | all
log
00:46:19.9023
[info]
Service "Log" is loaded
00:46:19.9472
[info]
Service "Security" is loaded
00:46:19.9499
[info]
Resource "security" is booted
00:46:19.951
[info]
Service "Database" is loaded
00:46:19.9663
[info]
Resource "database" is booted
00:46:19.9674
[info]
Service "Registry" is loaded
00:46:19.9707
[info]
Service "Cache" is loaded
05:16:19.9954
[info]
Resource "config" is booted
05:16:20.007
[info]
Service "Module" is loaded
05:16:20.0155
[info]
Resource "router" is booted
05:16:20.0185
[info]
Service "I18n" is loaded
05:16:20.0265
[info]
Resource "i18n" is booted
05:16:20.0277
[info]
Resource "module" is booted
05:16:20.0291
[info]
Resource "modules" is booted
05:16:20.0306
[info]
Service "Session" is loaded
05:16:20.0692
[info]
Resource "session" is booted
05:16:20.0704
[info]
Service "Authentication" is loaded
05:16:20.0752
[info]
Service "User" is loaded
05:16:20.0789
[info]
Service "Api" is loaded
05:16:20.0878
[info]
Resource "authentication" is booted
05:16:20.0889
[info]
Resource "permission" is booted
05:16:20.0915
[info]
Resource "render_cache" is booted
05:16:20.1456
[info]
Service "Asset" is loaded
05:16:20.1464
[info]
Service "Theme" is loaded
05:16:20.1518
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
05:16:20.1604
[info]
Service "Permission" is loaded
05:16:20.1629
[info]
Service "RenderCache" is loaded
05:16:20.1711
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
05:16:20.2112
[info]
Service "Markup" is loaded
05:16:20.2211
[info]
Translation "module/portfolio:block.fa" is loaded.
05:16:20.2234
[info]
Translation "module/portfolio:default.fa" is loaded.
05:16:20.2445
[info]
Service "Url" is loaded
05:16:20.2738
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
05:16:20.2159
[debug] #94 in lib/Pi/Filter/XssSanitizer.php
preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
profiler
05:16:19.9019
PI - time: 0.3753; realmem: 5505024; emalloc: 5327016
05:16:20.1633
ACTIION - time: 0.0018; realmem: 0; emalloc: 19520
05:16:20.2003
BLOCKS - time: 0.0533; realmem: 524288; emalloc: 498640
05:16:20.2051
BLOCK: اسلاید صفحه اول - time: 0.0013; realmem: 0; emalloc: 9256
05:16:20.2104
BLOCK: راهکار ها - time: 0.0076; realmem: 0; emalloc: 131584
05:16:20.2185
BLOCK: خدمات - time: 0.0018; realmem: 0; emalloc: 2128
05:16:20.2206
BLOCK: برخی از مشتریان - time: 0.0302; realmem: 262144; emalloc: 168080
db
05:16:20.0672
[0.0010]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] kth2osuapejuktsh0980fuu946;
05:16:20.2033
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4)
params: [where1] 6;[where2] 19;[where3] 20;[where4] 36;
05:16:20.2247
[0.0055]
query: SELECT `portfolio_project`.`id` AS `id`, `portfolio_project`.`title` AS `title`, `portfolio_project`.`slug` AS `slug`, `portfolio_project`.`type` AS `type`, `portfolio_project`.`recommended` AS `recommended`, `portfolio_project`.`service` AS `service`, `portfolio_project`.`technology` AS `technology`, `portfolio_project`.`website` AS `website`, `portfolio_project`.`website_view` AS `website_view`, `portfolio_project`.`information` AS `information`, `portfolio_project`.`seo_title` AS `seo_title`, `portfolio_project`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `portfolio_project`.`seo_description` AS `seo_description`, `portfolio_project`.`time_create` AS `time_create`, `portfolio_project`.`time_update` AS `time_update`, `portfolio_project`.`uid` AS `uid`, `portfolio_project`.`hits` AS `hits`, `portfolio_project`.`image` AS `image`, `portfolio_project`.`path` AS `path`, `portfolio_project`.`status` AS `status`, `portfolio_project`.`point` AS `point`, `portfolio_project`.`count` AS `count`, `portfolio_project`.`favourite` AS `favourite`, `portfolio_project`.`commentby` AS `commentby`, `portfolio_project`.`comment` AS `comment`, `portfolio_project`.`customer` AS `customer`, `portfolio_project`.`version` AS `version`, `portfolio_project`.`size` AS `size`, `portfolio_project`.`link_1` AS `link_1`, `portfolio_project`.`link_2` AS `link_2`, `portfolio_project`.`link_3` AS `link_3`, `portfolio_project`.`link_4` AS `link_4`, `portfolio_project`.`link_5` AS `link_5`, `portfolio_project`.`image_1` AS `image_1`, `portfolio_project`.`image_2` AS `image_2`, `portfolio_project`.`image_3` AS `image_3`, `portfolio_project`.`image_4` AS `image_4`, `portfolio_project`.`image_5` AS `image_5` FROM `portfolio_project` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 8;
05:16:20.2745
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] kth2osuapejuktsh0980fuu946;
05:16:20.2766
[0.0004]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1527209180;[data] k3nDqlC2Q270utMA3UqMzSGcTbzveRbZgE-WM_LYv426KYj65lA_5mJccTHYmD7hffvMN7K4qV43UWUpll44wmvobjt21_AHwwL3UxQg_pwWwJCGT1Jpf-AFOyIHbvvA9SsUU_CtBbu_kpURZjaapzZ81c71dQN2z38odRl8U8pF3LwJqV_LviZXCPwYz7VaV-U0lzH76KTmUImG0_tT1uCIi4u6dcBHslmcm4SvewTj3atsAekwedWI3actXcReOEhMTYG_0-xUbMWbaQSt4ONIe14mIRdzGdf3wkOJCB8aaoyqh1Osyb-u1AukpoFECAGVFx329mwd-3oNYbGD2BrWtxJymdMeC8oOUa8mLooXbKvKw0QqWSCxW0O81Jg8Q9F6PitT4JnTH6OGn2IEkcL2TiQkaBtup-8wlP4SgGG244Ha2Egapx3AxJ-6yr9AbnwMuzwv3_IGYHJkvL-Jydxa04q3hPFxhQfLpOCyCI9YvdR1r0J3Fby5SXt39QOCb2wu4144jEu_ZWwsWax6vzf7i0o3mPiB81rp7ESxhbSAaslEB8WXqIxTFh9qULnkCR499yCvS1GYVxpEjkTxaLsnDI0cMwyzZLrez8XqOxwGtKg_hXrXX1hBBtjXBXoM;[id] kth2osuapejuktsh0980fuu946;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.3970 s
Included files
481 files
Memory usage
5901536; peak: 6142848 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.36
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL