طراحی و توسعه وب

وب سایت شما هویت شما در جامعه مجازی است، همچنین خدمات تحت وب به شما این امکان را می دهد که بخش قابل توجی از ترافیک کاری خود را به فضای مجازی منتقل نموده و در زمان و در هر نقطه ای به اطلاعات و ابزارهای خود دسترسی داشته باشید.

ادامه
طراحی و توسعه وب

نرم افزار تلفن همراه

با همه گیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، کاربران خدمات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار های نصب شده بر روی تلفن خود، همیشه به همراه دارند. خدمات اراسه شده توسط شما ، با عرضه نرم افزار تلفن همراه ، این خدمات همیشه همراه کاربران شما خواهد بود.

ادامه
نرم افزار تلفن همراه
log(33) | debug(1) | profiler(7) | db(5) | system(13) | all
log
07:25:59.2553
[info]
Service "Log" is loaded
07:25:59.3102
[info]
Service "Security" is loaded
07:25:59.3133
[info]
Resource "security" is booted
07:25:59.3147
[info]
Service "Database" is loaded
07:25:59.3327
[info]
Resource "database" is booted
07:25:59.3341
[info]
Service "Registry" is loaded
07:25:59.3379
[info]
Service "Cache" is loaded
10:55:59.3667
[info]
Resource "config" is booted
10:55:59.3801
[info]
Service "Module" is loaded
10:55:59.3902
[info]
Resource "router" is booted
10:55:59.3938
[info]
Service "I18n" is loaded
10:55:59.4033
[info]
Resource "i18n" is booted
10:55:59.4047
[info]
Resource "module" is booted
10:55:59.4062
[info]
Resource "modules" is booted
10:55:59.408
[info]
Service "Session" is loaded
10:55:59.4516
[info]
Resource "session" is booted
10:55:59.4531
[info]
Service "Authentication" is loaded
10:55:59.4589
[info]
Service "User" is loaded
10:55:59.4632
[info]
Service "Api" is loaded
10:55:59.4726
[info]
Resource "authentication" is booted
10:55:59.4737
[info]
Resource "permission" is booted
10:55:59.4756
[info]
Resource "render_cache" is booted
10:55:59.5313
[info]
Service "Asset" is loaded
10:55:59.5322
[info]
Service "Theme" is loaded
10:55:59.538
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
10:55:59.5474
[info]
Service "Permission" is loaded
10:55:59.5501
[info]
Service "RenderCache" is loaded
10:55:59.5592
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
10:55:59.6046
[info]
Service "Markup" is loaded
10:55:59.6156
[info]
Translation "module/portfolio:block.fa" is loaded.
10:55:59.6182
[info]
Translation "module/portfolio:default.fa" is loaded.
10:55:59.6431
[info]
Service "Url" is loaded
10:55:59.6764
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
10:55:59.6096
[debug] #94 in lib/Pi/Filter/XssSanitizer.php
preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
profiler
10:55:59.2548
PI - time: 0.4254; realmem: 5505024; emalloc: 5327976
10:55:59.5507
ACTIION - time: 0.0018; realmem: 0; emalloc: 19496
10:55:59.5921
BLOCKS - time: 0.0618; realmem: 524288; emalloc: 499424
10:55:59.5977
BLOCK: اسلاید صفحه اول - time: 0.0015; realmem: 0; emalloc: 9328
10:55:59.6036
BLOCK: راهکار ها - time: 0.0085; realmem: 0; emalloc: 131856
10:55:59.6126
BLOCK: خدمات - time: 0.0021; realmem: 0; emalloc: 2128
10:55:59.6151
BLOCK: برخی از مشتریان - time: 0.0359; realmem: 262144; emalloc: 168296
db
10:55:59.4498
[0.0006]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] ftrkjkq45dsmmrm3qc6tuaav46;
10:55:59.5956
[0.0004]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4)
params: [where1] 6;[where2] 19;[where3] 20;[where4] 36;
10:55:59.6194
[0.0084]
query: SELECT `portfolio_project`.`id` AS `id`, `portfolio_project`.`title` AS `title`, `portfolio_project`.`slug` AS `slug`, `portfolio_project`.`type` AS `type`, `portfolio_project`.`recommended` AS `recommended`, `portfolio_project`.`service` AS `service`, `portfolio_project`.`technology` AS `technology`, `portfolio_project`.`website` AS `website`, `portfolio_project`.`website_view` AS `website_view`, `portfolio_project`.`information` AS `information`, `portfolio_project`.`seo_title` AS `seo_title`, `portfolio_project`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `portfolio_project`.`seo_description` AS `seo_description`, `portfolio_project`.`time_create` AS `time_create`, `portfolio_project`.`time_update` AS `time_update`, `portfolio_project`.`uid` AS `uid`, `portfolio_project`.`hits` AS `hits`, `portfolio_project`.`image` AS `image`, `portfolio_project`.`path` AS `path`, `portfolio_project`.`status` AS `status`, `portfolio_project`.`point` AS `point`, `portfolio_project`.`count` AS `count`, `portfolio_project`.`favourite` AS `favourite`, `portfolio_project`.`commentby` AS `commentby`, `portfolio_project`.`comment` AS `comment`, `portfolio_project`.`customer` AS `customer`, `portfolio_project`.`version` AS `version`, `portfolio_project`.`size` AS `size`, `portfolio_project`.`link_1` AS `link_1`, `portfolio_project`.`link_2` AS `link_2`, `portfolio_project`.`link_3` AS `link_3`, `portfolio_project`.`link_4` AS `link_4`, `portfolio_project`.`link_5` AS `link_5`, `portfolio_project`.`image_1` AS `image_1`, `portfolio_project`.`image_2` AS `image_2`, `portfolio_project`.`image_3` AS `image_3`, `portfolio_project`.`image_4` AS `image_4`, `portfolio_project`.`image_5` AS `image_5` FROM `portfolio_project` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 8;
10:55:59.6772
[0.0003]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] ftrkjkq45dsmmrm3qc6tuaav46;
10:55:59.6795
[0.0006]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1519025159;[data] a4R9MyP6-JtqHVGHXazz1mu--i9rVfxND4i0Qbg0PUZR0WWP9ENLGFUyPges_lM3Kk_WEMWgYCqsThaltjAa5wJaBx4goPgeQjCA-fYsRHqFHy3wM685gLpLJ8ca0IAu_rDdyEW61yqrVO5CdlftXePh5gGsxFfrjl78rzpcQ0iJq70gAS_aSTEeHkDuq-SDJt5OHTJE4RY-Oak9_jZUHpVLePxcnlA4wC5UFMuS6KeAXTGXtdVICaEr-F6Xh6vPbZPnRxhU_AYmKALVI1grFUZS7UhJiPbjBL1y61aWmKes1zS9_HQIX5YO7t4xFtMVdh4hVng5eYnoZVIuZeo0w2EJoa1MXJu7Dbrp081nkQT2PyM3IqMAy57QHx4apScxdLraZt86Xf1iTu9hTwObZ_IgNCFF1tZrg01RdGV_HqhwHxJJnAkihm46tgFfnMMlbKBqqNvb06OPTxDY6sxhlGLNaakblibtp4xKVStlUoZjNLLK8bKon-7Exgg5ZXEgCA8-O72VVNbxLSJ52TnD1tGAEyuzOqmyb5fLRHD_UGM6J8YV2wyMbyt_Cxsa3CbftvPaIl1hvkRsN7MVa4UNkI-6_TdH2qKQToFKTMLOofCjvPaBv6vBuKrwcHBtJmCz;[id] ftrkjkq45dsmmrm3qc6tuaav46;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.4509 s
Included files
481 files
Memory usage
5902560; peak: 6144392 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.33
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL