طراحی و توسعه وب

وب سایت شما هویت شما در جامعه مجازی است، همچنین خدمات تحت وب به شما این امکان را می دهد که بخش قابل توجی از ترافیک کاری خود را به فضای مجازی منتقل نموده و در زمان و در هر نقطه ای به اطلاعات و ابزارهای خود دسترسی داشته باشید.

ادامه
طراحی و توسعه وب

نرم افزار تلفن همراه

با همه گیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، کاربران خدمات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار های نصب شده بر روی تلفن خود، همیشه به همراه دارند. خدمات اراسه شده توسط شما ، با عرضه نرم افزار تلفن همراه ، این خدمات همیشه همراه کاربران شما خواهد بود.

ادامه
نرم افزار تلفن همراه
log(33) | debug(1) | profiler(7) | db(5) | system(13) | all
log
08:22:49.1603
[info]
Service "Log" is loaded
08:22:49.2166
[info]
Service "Security" is loaded
08:22:49.22
[info]
Resource "security" is booted
08:22:49.2214
[info]
Service "Database" is loaded
08:22:49.2405
[info]
Resource "database" is booted
08:22:49.242
[info]
Service "Registry" is loaded
08:22:49.2461
[info]
Service "Cache" is loaded
12:52:49.2778
[info]
Resource "config" is booted
12:52:49.2927
[info]
Service "Module" is loaded
12:52:49.3037
[info]
Resource "router" is booted
12:52:49.3075
[info]
Service "I18n" is loaded
12:52:49.3176
[info]
Resource "i18n" is booted
12:52:49.3191
[info]
Resource "module" is booted
12:52:49.3207
[info]
Resource "modules" is booted
12:52:49.3225
[info]
Service "Session" is loaded
12:52:49.3695
[info]
Resource "session" is booted
12:52:49.3712
[info]
Service "Authentication" is loaded
12:52:49.3776
[info]
Service "User" is loaded
12:52:49.3821
[info]
Service "Api" is loaded
12:52:49.3921
[info]
Resource "authentication" is booted
12:52:49.3931
[info]
Resource "permission" is booted
12:52:49.395
[info]
Resource "render_cache" is booted
12:52:49.457
[info]
Service "Asset" is loaded
12:52:49.4579
[info]
Service "Theme" is loaded
12:52:49.4646
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
12:52:49.4757
[info]
Service "Permission" is loaded
12:52:49.4788
[info]
Service "RenderCache" is loaded
12:52:49.4894
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
12:52:49.5394
[info]
Service "Markup" is loaded
12:52:49.5514
[info]
Translation "module/portfolio:block.fa" is loaded.
12:52:49.5545
[info]
Translation "module/portfolio:default.fa" is loaded.
12:52:49.5804
[info]
Service "Url" is loaded
12:52:49.6163
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
12:52:49.5451
[debug] #94 in lib/Pi/Filter/XssSanitizer.php
preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
profiler
12:52:49.1598
PI - time: 0.4612; realmem: 5505024; emalloc: 5329240
12:52:49.4795
ACTIION - time: 0.0022; realmem: 0; emalloc: 19504
12:52:49.5258
BLOCKS - time: 0.0657; realmem: 524288; emalloc: 499488
12:52:49.5319
BLOCK: اسلاید صفحه اول - time: 0.0016; realmem: 0; emalloc: 9272
12:52:49.5383
BLOCK: راهکار ها - time: 0.0094; realmem: 0; emalloc: 131664
12:52:49.5483
BLOCK: خدمات - time: 0.0021; realmem: 0; emalloc: 2128
12:52:49.5509
BLOCK: برخی از مشتریان - time: 0.0374; realmem: 262144; emalloc: 168528
db
12:52:49.3675
[0.0007]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] ecpi6pmu2aq1aphebhqs23bhb4;
12:52:49.5297
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4)
params: [where1] 6;[where2] 19;[where3] 20;[where4] 36;
12:52:49.556
[0.0065]
query: SELECT `portfolio_project`.`id` AS `id`, `portfolio_project`.`title` AS `title`, `portfolio_project`.`slug` AS `slug`, `portfolio_project`.`type` AS `type`, `portfolio_project`.`recommended` AS `recommended`, `portfolio_project`.`service` AS `service`, `portfolio_project`.`technology` AS `technology`, `portfolio_project`.`website` AS `website`, `portfolio_project`.`website_view` AS `website_view`, `portfolio_project`.`information` AS `information`, `portfolio_project`.`seo_title` AS `seo_title`, `portfolio_project`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `portfolio_project`.`seo_description` AS `seo_description`, `portfolio_project`.`time_create` AS `time_create`, `portfolio_project`.`time_update` AS `time_update`, `portfolio_project`.`uid` AS `uid`, `portfolio_project`.`hits` AS `hits`, `portfolio_project`.`image` AS `image`, `portfolio_project`.`path` AS `path`, `portfolio_project`.`status` AS `status`, `portfolio_project`.`point` AS `point`, `portfolio_project`.`count` AS `count`, `portfolio_project`.`favourite` AS `favourite`, `portfolio_project`.`commentby` AS `commentby`, `portfolio_project`.`comment` AS `comment`, `portfolio_project`.`customer` AS `customer`, `portfolio_project`.`version` AS `version`, `portfolio_project`.`size` AS `size`, `portfolio_project`.`link_1` AS `link_1`, `portfolio_project`.`link_2` AS `link_2`, `portfolio_project`.`link_3` AS `link_3`, `portfolio_project`.`link_4` AS `link_4`, `portfolio_project`.`link_5` AS `link_5`, `portfolio_project`.`image_1` AS `image_1`, `portfolio_project`.`image_2` AS `image_2`, `portfolio_project`.`image_3` AS `image_3`, `portfolio_project`.`image_4` AS `image_4`, `portfolio_project`.`image_5` AS `image_5` FROM `portfolio_project` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 8;
12:52:49.6171
[0.0006]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] ecpi6pmu2aq1aphebhqs23bhb4;
12:52:49.6199
[0.0008]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1529569369;[data] JLgF6vQV0X6qRE7vh4FqAMQiwXRLSGBktPDv-_dOwIgvMnTKlSRO7RuKGd_5LS5OlZ4vg1Cezt-T4PuSLpMx6zsYERqBXgUvfZS74xOGEiEsABZDgS15Vk0jZSL1QtEHrj27Oq7RsOTGauFBdqAeP1bAjwx8B_3dG4JR1ac5gCmtQZVxhiAhtjEPc1VIG77iZ3zZ0WDuBX1Dzv3E-ygzJdLFd6Ggq0klENzmJ2cvymXWJv3eSTeeRwxJQuO6JFJRtWRfyajPd2GbjaLK58tI-s-_lW9iyDIIjojkS7pnkfAf1icn13Wo46pji1njAlxkVUKUv0FKZ6_9OThVen1EDQiTBV39t6q2q0Zrl4x4rRBgdfyvIEZjH9cQ8uM6QzxwpvxdAfDX-YoTmpb1_X6przIY8eBM1n9ts7stD2aIY4BL5VaUOTvSsgWPe5XYJv-X6s9LiKMjonNV4F517gJ-gsK4qGDA_jvt1HzC-lifiGFZMXH4L-VKd3JSy2O0tPRS0WDCCFBeKa8EO6gOX_ghJk9711tnwNxjlllcxY6MbWKhb9IfMN61373RzFExc8ooNOV9W-r88FFV1sbDo1Inc1Vtjd6cn1e4gA_gUZFN08ny6tVygwtSWdUtXA7dpjAl;[id] ecpi6pmu2aq1aphebhqs23bhb4;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.4886 s
Included files
481 files
Memory usage
5904456; peak: 6146120 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.36
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL