طراحی و توسعه وب

وب سایت شما هویت شما در جامعه مجازی است، همچنین خدمات تحت وب به شما این امکان را می دهد که بخش قابل توجی از ترافیک کاری خود را به فضای مجازی منتقل نموده و در زمان و در هر نقطه ای به اطلاعات و ابزارهای خود دسترسی داشته باشید.

ادامه
طراحی و توسعه وب

نرم افزار تلفن همراه

با همه گیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، کاربران خدمات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار های نصب شده بر روی تلفن خود، همیشه به همراه دارند. خدمات اراسه شده توسط شما ، با عرضه نرم افزار تلفن همراه ، این خدمات همیشه همراه کاربران شما خواهد بود.

ادامه
نرم افزار تلفن همراه
log(33) | debug(1) | profiler(7) | db(5) | system(13) | all
log
11:33:08.4935
[info]
Service "Log" is loaded
11:33:08.5599
[info]
Service "Security" is loaded
11:33:08.5794
[info]
Resource "security" is booted
11:33:08.5806
[info]
Service "Database" is loaded
11:33:08.5994
[info]
Resource "database" is booted
11:33:08.6008
[info]
Service "Registry" is loaded
11:33:08.6047
[info]
Service "Cache" is loaded
15:03:08.6455
[info]
Resource "config" is booted
15:03:08.683
[info]
Service "Module" is loaded
15:03:08.7056
[info]
Resource "router" is booted
15:03:08.7219
[info]
Service "I18n" is loaded
15:03:08.7332
[info]
Resource "i18n" is booted
15:03:08.7346
[info]
Resource "module" is booted
15:03:08.7361
[info]
Resource "modules" is booted
15:03:08.7421
[info]
Service "Session" is loaded
15:03:08.8159
[info]
Resource "session" is booted
15:03:08.8177
[info]
Service "Authentication" is loaded
15:03:08.835
[info]
Service "User" is loaded
15:03:08.8392
[info]
Service "Api" is loaded
15:03:08.8487
[info]
Resource "authentication" is booted
15:03:08.8497
[info]
Resource "permission" is booted
15:03:08.8553
[info]
Resource "render_cache" is booted
15:03:08.9561
[info]
Service "Asset" is loaded
15:03:08.957
[info]
Service "Theme" is loaded
15:03:08.9639
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
15:03:08.9743
[info]
Service "Permission" is loaded
15:03:08.9777
[info]
Service "RenderCache" is loaded
15:03:08.9879
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
15:03:09.0734
[info]
Service "Markup" is loaded
15:03:09.0948
[info]
Translation "module/portfolio:block.fa" is loaded.
15:03:09.0976
[info]
Translation "module/portfolio:default.fa" is loaded.
15:03:09.1172
[info]
Service "Url" is loaded
15:03:09.1497
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
15:03:09.0854
[debug] #94 in lib/Pi/Filter/XssSanitizer.php
preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
profiler
15:03:08.4931
PI - time: 0.6627; realmem: 5505024; emalloc: 5279040
15:03:08.9785
ACTIION - time: 0.0019; realmem: 0; emalloc: 19184
15:03:09.0582
BLOCKS - time: 0.0696; realmem: 524288; emalloc: 495920
15:03:09.0648
BLOCK: اسلاید صفحه اول - time: 0.0016; realmem: 0; emalloc: 9168
15:03:09.0722
BLOCK: راهکار ها - time: 0.0157; realmem: 262144; emalloc: 130552
15:03:09.0884
BLOCK: خدمات - time: 0.0021; realmem: 0; emalloc: 2128
15:03:09.0909
BLOCK: برخی از مشتریان - time: 0.0339; realmem: 262144; emalloc: 167712
db
15:03:08.8139
[0.0007]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] blt218hhn06gmkf9nhea6m9of3;
15:03:09.0625
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4)
params: [where1] 6;[where2] 19;[where3] 20;[where4] 36;
15:03:09.0991
[0.0064]
query: SELECT `portfolio_project`.`id` AS `id`, `portfolio_project`.`title` AS `title`, `portfolio_project`.`slug` AS `slug`, `portfolio_project`.`type` AS `type`, `portfolio_project`.`recommended` AS `recommended`, `portfolio_project`.`service` AS `service`, `portfolio_project`.`technology` AS `technology`, `portfolio_project`.`website` AS `website`, `portfolio_project`.`website_view` AS `website_view`, `portfolio_project`.`information` AS `information`, `portfolio_project`.`seo_title` AS `seo_title`, `portfolio_project`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `portfolio_project`.`seo_description` AS `seo_description`, `portfolio_project`.`time_create` AS `time_create`, `portfolio_project`.`time_update` AS `time_update`, `portfolio_project`.`uid` AS `uid`, `portfolio_project`.`hits` AS `hits`, `portfolio_project`.`image` AS `image`, `portfolio_project`.`path` AS `path`, `portfolio_project`.`status` AS `status`, `portfolio_project`.`point` AS `point`, `portfolio_project`.`count` AS `count`, `portfolio_project`.`favourite` AS `favourite`, `portfolio_project`.`commentby` AS `commentby`, `portfolio_project`.`comment` AS `comment`, `portfolio_project`.`customer` AS `customer`, `portfolio_project`.`version` AS `version`, `portfolio_project`.`size` AS `size`, `portfolio_project`.`link_1` AS `link_1`, `portfolio_project`.`link_2` AS `link_2`, `portfolio_project`.`link_3` AS `link_3`, `portfolio_project`.`link_4` AS `link_4`, `portfolio_project`.`link_5` AS `link_5`, `portfolio_project`.`image_1` AS `image_1`, `portfolio_project`.`image_2` AS `image_2`, `portfolio_project`.`image_3` AS `image_3`, `portfolio_project`.`image_4` AS `image_4`, `portfolio_project`.`image_5` AS `image_5` FROM `portfolio_project` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 8;
15:03:09.1505
[0.0004]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] blt218hhn06gmkf9nhea6m9of3;
15:03:09.1529
[0.0026]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1508671989;[data] _rp3R4-EjqJ-_kXvlW98amKubUBkEhBupeM6yVicPW8w76ijagOVZb9oDkwHxZzhHLCtLq2mO7uvw5w4cCS3_LgxfMzo53QO-OKZSuQQQOnc6mGk4QDwpGD75hhweZfetdfXi6RPe2eRdav5PSmzlmx-o6eXRx9aS8QUgVgS5WsrBsVgGxShznvNDNFnqff1GIjRBXe3uoUL1tjX32d32sy1XdSkbZ9cUQB4E3d_awoJ-h4IGrBh3L-2yi12ikersKyHJmZzroBIASAwgcolfkt7_l_NNMF3bmIZI7dtM7-_LaZSJf_lxbcTYpraR-pYpUlu_2J6OYMfEfNLKcar52RRE5z8Nuk7Nsf6zp2_dRpb-bKjPHwo4NsZWT5E0PIbLg9AggKkKLDuR_oUY5l2bq6Jdaoo4bvUmLKw6V1kZotf2iHHGvz64ZF59roUVWQMc2rRPrptxa3RCN5Aqmhn9K4iLMBMDien3q44gAQOky1qUGpz3yYQX89l-0AlzVxdxnKS0U07gkjuAdkKWChPb1zze0_fQBXraq1X_8s0XKlo-cklbChXnA0P2Vm_NOwnyh86ldBdVTsUqLbtDd2_hhVoJRAQDiZGyOHkOUJMM7819VdODvnE7nFbqOOAv6gj;[id] blt218hhn06gmkf9nhea6m9of3;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.6881 s
Included files
481 files
Memory usage
5850296; peak: 6091824 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.31
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL