طراحی و توسعه وب

وب سایت شما هویت شما در جامعه مجازی است، همچنین خدمات تحت وب به شما این امکان را می دهد که بخش قابل توجی از ترافیک کاری خود را به فضای مجازی منتقل نموده و در زمان و در هر نقطه ای به اطلاعات و ابزارهای خود دسترسی داشته باشید.

ادامه
طراحی و توسعه وب

نرم افزار تلفن همراه

با همه گیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، کاربران خدمات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار های نصب شده بر روی تلفن خود، همیشه به همراه دارند. خدمات اراسه شده توسط شما ، با عرضه نرم افزار تلفن همراه ، این خدمات همیشه همراه کاربران شما خواهد بود.

ادامه
نرم افزار تلفن همراه
log(33) | debug(1) | profiler(7) | db(5) | system(13) | all
log
13:45:08.7354
[info]
Service "Log" is loaded
13:45:08.778
[info]
Service "Security" is loaded
13:45:08.7805
[info]
Resource "security" is booted
13:45:08.7818
[info]
Service "Database" is loaded
13:45:08.7981
[info]
Resource "database" is booted
13:45:08.7994
[info]
Service "Registry" is loaded
13:45:08.8025
[info]
Service "Cache" is loaded
18:15:08.8258
[info]
Resource "config" is booted
18:15:08.8369
[info]
Service "Module" is loaded
18:15:08.8448
[info]
Resource "router" is booted
18:15:08.8477
[info]
Service "I18n" is loaded
18:15:08.8556
[info]
Resource "i18n" is booted
18:15:08.8567
[info]
Resource "module" is booted
18:15:08.858
[info]
Resource "modules" is booted
18:15:08.8593
[info]
Service "Session" is loaded
18:15:08.8939
[info]
Resource "session" is booted
18:15:08.8951
[info]
Service "Authentication" is loaded
18:15:08.8995
[info]
Service "User" is loaded
18:15:08.9029
[info]
Service "Api" is loaded
18:15:08.9104
[info]
Resource "authentication" is booted
18:15:08.9113
[info]
Resource "permission" is booted
18:15:08.9129
[info]
Resource "render_cache" is booted
18:15:08.984
[info]
Service "Asset" is loaded
18:15:08.9848
[info]
Service "Theme" is loaded
18:15:08.9899
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
18:15:08.9981
[info]
Service "Permission" is loaded
18:15:09.0006
[info]
Service "RenderCache" is loaded
18:15:09.0102
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
18:15:09.0502
[info]
Service "Markup" is loaded
18:15:09.0591
[info]
Translation "module/portfolio:block.fa" is loaded.
18:15:09.0612
[info]
Translation "module/portfolio:default.fa" is loaded.
18:15:09.0809
[info]
Service "Url" is loaded
18:15:09.12
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
18:15:09.0543
[debug] #94 in lib/Pi/Filter/XssSanitizer.php
preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
profiler
18:15:08.735
PI - time: 0.3949; realmem: 5505024; emalloc: 5278408
18:15:09.0013
ACTIION - time: 0.0020; realmem: 262144; emalloc: 19216
18:15:09.0399
BLOCKS - time: 0.0529; realmem: 524288; emalloc: 495296
18:15:09.0444
BLOCK: اسلاید صفحه اول - time: 0.0013; realmem: 0; emalloc: 9224
18:15:09.0494
BLOCK: راهکار ها - time: 0.0069; realmem: 262144; emalloc: 130504
18:15:09.0568
BLOCK: خدمات - time: 0.0016; realmem: 0; emalloc: 2128
18:15:09.0588
BLOCK: برخی از مشتریان - time: 0.0306; realmem: 262144; emalloc: 167256
db
18:15:08.8923
[0.0006]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] hu992017enhrqbnq8t26latps7;
18:15:09.0427
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4)
params: [where1] 6;[where2] 19;[where3] 20;[where4] 36;
18:15:09.0623
[0.0058]
query: SELECT `portfolio_project`.`id` AS `id`, `portfolio_project`.`title` AS `title`, `portfolio_project`.`slug` AS `slug`, `portfolio_project`.`type` AS `type`, `portfolio_project`.`recommended` AS `recommended`, `portfolio_project`.`service` AS `service`, `portfolio_project`.`technology` AS `technology`, `portfolio_project`.`website` AS `website`, `portfolio_project`.`website_view` AS `website_view`, `portfolio_project`.`information` AS `information`, `portfolio_project`.`seo_title` AS `seo_title`, `portfolio_project`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `portfolio_project`.`seo_description` AS `seo_description`, `portfolio_project`.`time_create` AS `time_create`, `portfolio_project`.`time_update` AS `time_update`, `portfolio_project`.`uid` AS `uid`, `portfolio_project`.`hits` AS `hits`, `portfolio_project`.`image` AS `image`, `portfolio_project`.`path` AS `path`, `portfolio_project`.`status` AS `status`, `portfolio_project`.`point` AS `point`, `portfolio_project`.`count` AS `count`, `portfolio_project`.`favourite` AS `favourite`, `portfolio_project`.`commentby` AS `commentby`, `portfolio_project`.`comment` AS `comment`, `portfolio_project`.`customer` AS `customer`, `portfolio_project`.`version` AS `version`, `portfolio_project`.`size` AS `size`, `portfolio_project`.`link_1` AS `link_1`, `portfolio_project`.`link_2` AS `link_2`, `portfolio_project`.`link_3` AS `link_3`, `portfolio_project`.`link_4` AS `link_4`, `portfolio_project`.`link_5` AS `link_5`, `portfolio_project`.`image_1` AS `image_1`, `portfolio_project`.`image_2` AS `image_2`, `portfolio_project`.`image_3` AS `image_3`, `portfolio_project`.`image_4` AS `image_4`, `portfolio_project`.`image_5` AS `image_5` FROM `portfolio_project` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 8;
18:15:09.1209
[0.0003]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] hu992017enhrqbnq8t26latps7;
18:15:09.1235
[0.0061]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1498398309;[data] gEXGy2lL4ZoQYwBvpQICgk9r-IarwmC6ujRPEXIEu9ySLACZEc4iiMWGUzmflUw-5O8rSdPZb9b3X_96-0zqTR8pbgD8P49_e9CTwXxPN4UkEGsga0mBz91UOaClKgWWfCahR4u1rAj3g5pbFG8cxXLcxmG-aVPRuEbURgZ6IUhmvcPp_S8wyYpLGGuW9PmigoosXJ3tHwsAT6p5E5_FektpH4s3pq4rsT4YH0_7c_cr17FBP3mw7-UlfBe9YO6Rn_JgBvvSFYz_JpvI9JuEbu3zQMyefFf7jQeGqfmj9jFT709Z-b2Ahn6UW9RY40OKkCpqoRzdIpxeSV5k7B6W0S-KVX22Ol521-NzJZ0ZDISjVbOotinpv1VAg-0AsocCNLgr5jLhGKDccnCY6SWxAulRUPsm-LkXax2spMskT1ARuHK6LU9Z53FscglwsrYqHHbm2bZmsV8gBvc-8HfPb-lDrepLGES_Uao7DeYq2Pizl5CjJ4o6F8aG4QwMSBddyqdhe3Dwpa6rjsxJ_ycrQ0fYyfgLhbibmLXGNcNEfxbQsfPIdtyZtk44TXRyat5t7zt9o8t7AuEfU5S01WPwLWx0Xhoc2xZ4RTkA3_A3kf5ngGpkVrNuSPvuFVY0m6e0;[id] hu992017enhrqbnq8t26latps7;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.4157 s
Included files
481 files
Memory usage
5849768; peak: 6091104 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.30
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL