طراحی و توسعه وب

وب سایت شما هویت شما در جامعه مجازی است، همچنین خدمات تحت وب به شما این امکان را می دهد که بخش قابل توجی از ترافیک کاری خود را به فضای مجازی منتقل نموده و در زمان و در هر نقطه ای به اطلاعات و ابزارهای خود دسترسی داشته باشید.

ادامه
طراحی و توسعه وب

نرم افزار تلفن همراه

با همه گیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، کاربران خدمات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار های نصب شده بر روی تلفن خود، همیشه به همراه دارند. خدمات اراسه شده توسط شما ، با عرضه نرم افزار تلفن همراه ، این خدمات همیشه همراه کاربران شما خواهد بود.

ادامه
نرم افزار تلفن همراه
log(33) | debug(1) | profiler(7) | db(5) | system(13) | all
log
21:08:36.0268
[info]
Service "Log" is loaded
21:08:36.0429
[info]
Service "Security" is loaded
21:08:36.0441
[info]
Resource "security" is booted
21:08:36.0446
[info]
Service "Database" is loaded
21:08:36.0512
[info]
Resource "database" is booted
21:08:36.0517
[info]
Service "Registry" is loaded
21:08:36.0527
[info]
Service "Cache" is loaded
00:38:36.0616
[info]
Resource "config" is booted
00:38:36.066
[info]
Service "Module" is loaded
00:38:36.0704
[info]
Resource "router" is booted
00:38:36.0712
[info]
Service "I18n" is loaded
00:38:36.0745
[info]
Resource "i18n" is booted
00:38:36.075
[info]
Resource "module" is booted
00:38:36.0759
[info]
Resource "modules" is booted
00:38:36.0764
[info]
Service "Session" is loaded
00:38:36.0887
[info]
Resource "session" is booted
00:38:36.0893
[info]
Service "Authentication" is loaded
00:38:36.0911
[info]
Service "User" is loaded
00:38:36.0922
[info]
Service "Api" is loaded
00:38:36.0941
[info]
Resource "authentication" is booted
00:38:36.0944
[info]
Resource "permission" is booted
00:38:36.0948
[info]
Resource "render_cache" is booted
00:38:36.1145
[info]
Service "Asset" is loaded
00:38:36.1148
[info]
Service "Theme" is loaded
00:38:36.1196
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
00:38:36.124
[info]
Service "Permission" is loaded
00:38:36.1253
[info]
Service "RenderCache" is loaded
00:38:36.1305
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
00:38:36.1515
[info]
Service "Markup" is loaded
00:38:36.1607
[info]
Translation "module/portfolio:block.fa" is loaded.
00:38:36.1632
[info]
Translation "module/portfolio:default.fa" is loaded.
00:38:36.1835
[info]
Service "Url" is loaded
00:38:36.2047
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
00:38:36.1555
[debug] #94 in lib/Pi/Filter/XssSanitizer.php
preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
profiler
00:38:36.0265
PI - time: 0.1821; realmem: 5505024; emalloc: 5278120
00:38:36.1259
ACTIION - time: 0.0007; realmem: 0; emalloc: 19368
00:38:36.1423
BLOCKS - time: 0.0496; realmem: 524288; emalloc: 495128
00:38:36.1467
BLOCK: اسلاید صفحه اول - time: 0.0015; realmem: 0; emalloc: 9144
00:38:36.1505
BLOCK: راهکار ها - time: 0.0071; realmem: 0; emalloc: 130240
00:38:36.1581
BLOCK: خدمات - time: 0.0018; realmem: 0; emalloc: 2128
00:38:36.1603
BLOCK: برخی از مشتریان - time: 0.0294; realmem: 262144; emalloc: 167232
db
00:38:36.0877
[0.0005]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] i3sdh9k9jhpo524s8smaj2doc6;
00:38:36.1446
[0.0004]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4)
params: [where1] 6;[where2] 19;[where3] 20;[where4] 36;
00:38:36.1645
[0.0059]
query: SELECT `portfolio_project`.`id` AS `id`, `portfolio_project`.`title` AS `title`, `portfolio_project`.`slug` AS `slug`, `portfolio_project`.`type` AS `type`, `portfolio_project`.`recommended` AS `recommended`, `portfolio_project`.`service` AS `service`, `portfolio_project`.`technology` AS `technology`, `portfolio_project`.`website` AS `website`, `portfolio_project`.`website_view` AS `website_view`, `portfolio_project`.`information` AS `information`, `portfolio_project`.`seo_title` AS `seo_title`, `portfolio_project`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `portfolio_project`.`seo_description` AS `seo_description`, `portfolio_project`.`time_create` AS `time_create`, `portfolio_project`.`time_update` AS `time_update`, `portfolio_project`.`uid` AS `uid`, `portfolio_project`.`hits` AS `hits`, `portfolio_project`.`image` AS `image`, `portfolio_project`.`path` AS `path`, `portfolio_project`.`status` AS `status`, `portfolio_project`.`point` AS `point`, `portfolio_project`.`count` AS `count`, `portfolio_project`.`favourite` AS `favourite`, `portfolio_project`.`commentby` AS `commentby`, `portfolio_project`.`comment` AS `comment`, `portfolio_project`.`customer` AS `customer`, `portfolio_project`.`version` AS `version`, `portfolio_project`.`size` AS `size`, `portfolio_project`.`link_1` AS `link_1`, `portfolio_project`.`link_2` AS `link_2`, `portfolio_project`.`link_3` AS `link_3`, `portfolio_project`.`link_4` AS `link_4`, `portfolio_project`.`link_5` AS `link_5`, `portfolio_project`.`image_1` AS `image_1`, `portfolio_project`.`image_2` AS `image_2`, `portfolio_project`.`image_3` AS `image_3`, `portfolio_project`.`image_4` AS `image_4`, `portfolio_project`.`image_5` AS `image_5` FROM `portfolio_project` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 8;
00:38:36.2053
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] i3sdh9k9jhpo524s8smaj2doc6;
00:38:36.2061
[0.0024]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1540156116;[data] ChyoYM4OXc-PUVJEUwMU8C4QAe8V025jL1XSAbXQdd2lMWIpZ60T8WTRYbEIgRz3sdc6noBadt8CI81ERvqeqOYVEGG_cp7DKropiDrwe8iV0HQ8IKBtVawZWvUuTjJb2wQdFJjudux4jqM20hpYJvOIKyJj8VuDdp94ZQosla5uc4QHoSmxt5Ir5bOl3BkhzPVBwQxkg2wOVlZPQGzgrLMbAbaMAtEglyiG7N6qi2eUt3Uz72QN3hbI4RRNJNLUVR3ZUu5CH5RxV0JpRJxaCjRn5x3qD8JGIAVaSerKk9rw-o7QU0ywHv8Xxf0XvK4jghZrt2OcvFbJvii9npTipNNjN7sd-y5F-FMmJxmI_bYhOgJSLj7UXNHNoVJLrw18Dbt9svoYWDid5zin1xH45hlKMaMKc2YiePyAobllUnw63sLFlPy7geBC37ouKQ4j-Xbx_Kn_on7r7xrC28cfdL44CCbNuqjuaDbHryGqMKWKslr5x6bUHCEbsTKu8TWM63xTdRDJMyl4ek_qY6HD0ymd6YNZmMlyBxLuwA83WCj-gA2nWNHE67AE0uO-sLDfjY0Wcx0ZVEhDsh5kaa6KBZxsmmrNCfslp2C7NuTBfyRD71UfRy_wGyU7BXrQSJJG;[id] i3sdh9k9jhpo524s8smaj2doc6;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.1895 s
Included files
481 files
Memory usage
5850528; peak: 5933112 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.38
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL