طراحی و توسعه وب

وب سایت شما هویت شما در جامعه مجازی است، همچنین خدمات تحت وب به شما این امکان را می دهد که بخش قابل توجی از ترافیک کاری خود را به فضای مجازی منتقل نموده و در زمان و در هر نقطه ای به اطلاعات و ابزارهای خود دسترسی داشته باشید.

ادامه
طراحی و توسعه وب

نرم افزار تلفن همراه

با همه گیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، کاربران خدمات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار های نصب شده بر روی تلفن خود، همیشه به همراه دارند. خدمات اراسه شده توسط شما ، با عرضه نرم افزار تلفن همراه ، این خدمات همیشه همراه کاربران شما خواهد بود.

ادامه
نرم افزار تلفن همراه
log(33) | debug(1) | profiler(7) | db(5) | system(13) | all
log
15:07:32.747
[info]
Service "Log" is loaded
15:07:32.801
[info]
Service "Security" is loaded
15:07:32.8038
[info]
Resource "security" is booted
15:07:32.805
[info]
Service "Database" is loaded
15:07:32.8201
[info]
Resource "database" is booted
15:07:32.8212
[info]
Service "Registry" is loaded
15:07:32.8246
[info]
Service "Cache" is loaded
18:37:32.8498
[info]
Resource "config" is booted
18:37:32.8613
[info]
Service "Module" is loaded
18:37:32.8702
[info]
Resource "router" is booted
18:37:32.8733
[info]
Service "I18n" is loaded
18:37:32.8815
[info]
Resource "i18n" is booted
18:37:32.8827
[info]
Resource "module" is booted
18:37:32.884
[info]
Resource "modules" is booted
18:37:32.8855
[info]
Service "Session" is loaded
18:37:32.9232
[info]
Resource "session" is booted
18:37:32.9245
[info]
Service "Authentication" is loaded
18:37:32.9293
[info]
Service "User" is loaded
18:37:32.9329
[info]
Service "Api" is loaded
18:37:32.9409
[info]
Resource "authentication" is booted
18:37:32.9418
[info]
Resource "permission" is booted
18:37:32.9434
[info]
Resource "render_cache" is booted
18:37:32.9924
[info]
Service "Asset" is loaded
18:37:32.9931
[info]
Service "Theme" is loaded
18:37:32.9986
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
18:37:33.007
[info]
Service "Permission" is loaded
18:37:33.0094
[info]
Service "RenderCache" is loaded
18:37:33.0176
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
18:37:33.0573
[info]
Service "Markup" is loaded
18:37:33.067
[info]
Translation "module/portfolio:block.fa" is loaded.
18:37:33.0693
[info]
Translation "module/portfolio:default.fa" is loaded.
18:37:33.0872
[info]
Service "Url" is loaded
18:37:33.1148
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
18:37:33.0618
[debug] #94 in lib/Pi/Filter/XssSanitizer.php
preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
profiler
18:37:32.7464
PI - time: 0.3720; realmem: 5505024; emalloc: 5328632
18:37:33.01
ACTIION - time: 0.0017; realmem: 0; emalloc: 19416
18:37:33.0461
BLOCKS - time: 0.0497; realmem: 524288; emalloc: 499200
18:37:33.0511
BLOCK: اسلاید صفحه اول - time: 0.0013; realmem: 0; emalloc: 9312
18:37:33.0564
BLOCK: راهکار ها - time: 0.0075; realmem: 0; emalloc: 131464
18:37:33.0644
BLOCK: خدمات - time: 0.0017; realmem: 0; emalloc: 2128
18:37:33.0665
BLOCK: برخی از مشتریان - time: 0.0268; realmem: 262144; emalloc: 168552
db
18:37:32.9214
[0.0008]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] ltm2rptl4p7dmvjiqv4nplosv2;
18:37:33.0493
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4)
params: [where1] 6;[where2] 19;[where3] 20;[where4] 36;
18:37:33.0706
[0.0051]
query: SELECT `portfolio_project`.`id` AS `id`, `portfolio_project`.`title` AS `title`, `portfolio_project`.`slug` AS `slug`, `portfolio_project`.`type` AS `type`, `portfolio_project`.`recommended` AS `recommended`, `portfolio_project`.`service` AS `service`, `portfolio_project`.`technology` AS `technology`, `portfolio_project`.`website` AS `website`, `portfolio_project`.`website_view` AS `website_view`, `portfolio_project`.`information` AS `information`, `portfolio_project`.`seo_title` AS `seo_title`, `portfolio_project`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `portfolio_project`.`seo_description` AS `seo_description`, `portfolio_project`.`time_create` AS `time_create`, `portfolio_project`.`time_update` AS `time_update`, `portfolio_project`.`uid` AS `uid`, `portfolio_project`.`hits` AS `hits`, `portfolio_project`.`image` AS `image`, `portfolio_project`.`path` AS `path`, `portfolio_project`.`status` AS `status`, `portfolio_project`.`point` AS `point`, `portfolio_project`.`count` AS `count`, `portfolio_project`.`favourite` AS `favourite`, `portfolio_project`.`commentby` AS `commentby`, `portfolio_project`.`comment` AS `comment`, `portfolio_project`.`customer` AS `customer`, `portfolio_project`.`version` AS `version`, `portfolio_project`.`size` AS `size`, `portfolio_project`.`link_1` AS `link_1`, `portfolio_project`.`link_2` AS `link_2`, `portfolio_project`.`link_3` AS `link_3`, `portfolio_project`.`link_4` AS `link_4`, `portfolio_project`.`link_5` AS `link_5`, `portfolio_project`.`image_1` AS `image_1`, `portfolio_project`.`image_2` AS `image_2`, `portfolio_project`.`image_3` AS `image_3`, `portfolio_project`.`image_4` AS `image_4`, `portfolio_project`.`image_5` AS `image_5` FROM `portfolio_project` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 8;
18:37:33.1155
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] ltm2rptl4p7dmvjiqv4nplosv2;
18:37:33.1174
[0.0008]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1542467253;[data] Y27j7GAPI1gnP6xEKMPZQ2wSUmkjfpeOFVk1AE1Dq03vKR8HV08mKyR0juorjfI0x2XzoMnxV4KLCLoOMToIXYpxAZZGolZn6X3eL8Dy6lXBza8Utg2Ja9_n17cqv_bhmr8mvMH_lZN7bcj09LUeJtBqb7nJBR6GrjTTM3nEEmB-O2Y3swU0I0zc-2KnYUvLWtQNDzKmLj8iQvHSgXEcDluzlqGGCv1I1rXvZozLnxDjDQbBdMj_7lbKQItuc9IVpGAVMkLsSk9Edt1nyqGL3A8NYrkA9FQ7RDeKtGZT9icteSga1TaJLRtfmoQ0tQ4AcYEX5X6kdAtixzTKBTuM6Ma_iX1ifCykK5UlSNFcyAV7P9I_Tcz46BqhprYDfNMSBP6Jp6rraPzOxQ9KoOzFANny4Q9yUN3wmNNDI3Znhg8esL3Xd5tryLdALWTgYl4AtS8dfsnDwc2gVCs4ZO6WzkwnIk1_kJuqAQbAHqhvf0o9uxcXfUz-_sMb6b-NLW0bViNvxSYK14y12TsmTxVfG7p2OMrYGbPLCHchlF0stcnzgmvKMesbFIBybPA2iRdps6tVLpr7EBUA-2dLKm38ROOcFSe2Iac4cfBHDkro8Ia1SG6vqLsylpTQ18PNPWbx;[id] ltm2rptl4p7dmvjiqv4nplosv2;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.4012 s
Included files
481 files
Memory usage
5904440; peak: 6146104 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.38
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL