طراحی و توسعه وب

وب سایت شما هویت شما در جامعه مجازی است، همچنین خدمات تحت وب به شما این امکان را می دهد که بخش قابل توجی از ترافیک کاری خود را به فضای مجازی منتقل نموده و در زمان و در هر نقطه ای به اطلاعات و ابزارهای خود دسترسی داشته باشید.

ادامه
طراحی و توسعه وب

نرم افزار تلفن همراه

با همه گیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، کاربران خدمات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار های نصب شده بر روی تلفن خود، همیشه به همراه دارند. خدمات اراسه شده توسط شما ، با عرضه نرم افزار تلفن همراه ، این خدمات همیشه همراه کاربران شما خواهد بود.

ادامه
نرم افزار تلفن همراه
log(33) | debug(1) | profiler(7) | db(5) | system(13) | all
log
14:26:45.0595
[info]
Service "Log" is loaded
14:26:45.1072
[info]
Service "Security" is loaded
14:26:45.1101
[info]
Resource "security" is booted
14:26:45.1113
[info]
Service "Database" is loaded
14:26:45.1274
[info]
Resource "database" is booted
14:26:45.1287
[info]
Service "Registry" is loaded
14:26:45.1321
[info]
Service "Cache" is loaded
18:56:45.1589
[info]
Resource "config" is booted
18:56:45.1714
[info]
Service "Module" is loaded
18:56:45.1806
[info]
Resource "router" is booted
18:56:45.1839
[info]
Service "I18n" is loaded
18:56:45.1925
[info]
Resource "i18n" is booted
18:56:45.1937
[info]
Resource "module" is booted
18:56:45.195
[info]
Resource "modules" is booted
18:56:45.1965
[info]
Service "Session" is loaded
18:56:45.2348
[info]
Resource "session" is booted
18:56:45.2361
[info]
Service "Authentication" is loaded
18:56:45.241
[info]
Service "User" is loaded
18:56:45.2446
[info]
Service "Api" is loaded
18:56:45.2525
[info]
Resource "authentication" is booted
18:56:45.2534
[info]
Resource "permission" is booted
18:56:45.2549
[info]
Resource "render_cache" is booted
18:56:45.3045
[info]
Service "Asset" is loaded
18:56:45.3053
[info]
Service "Theme" is loaded
18:56:45.3107
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
18:56:45.3195
[info]
Service "Permission" is loaded
18:56:45.3221
[info]
Service "RenderCache" is loaded
18:56:45.3308
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
18:56:45.3713
[info]
Service "Markup" is loaded
18:56:45.3813
[info]
Translation "module/portfolio:block.fa" is loaded.
18:56:45.3837
[info]
Translation "module/portfolio:default.fa" is loaded.
18:56:45.4044
[info]
Service "Url" is loaded
18:56:45.4336
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
18:56:45.376
[debug] #94 in lib/Pi/Filter/XssSanitizer.php
preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
profiler
18:56:45.0591
PI - time: 0.3779; realmem: 5505024; emalloc: 5326048
18:56:45.3227
ACTIION - time: 0.0018; realmem: 0; emalloc: 19456
18:56:45.3603
BLOCKS - time: 0.0530; realmem: 524288; emalloc: 498352
18:56:45.3652
BLOCK: اسلاید صفحه اول - time: 0.0013; realmem: 0; emalloc: 9256
18:56:45.3704
BLOCK: راهکار ها - time: 0.0076; realmem: 0; emalloc: 131520
18:56:45.3786
BLOCK: خدمات - time: 0.0017; realmem: 0; emalloc: 2128
18:56:45.3808
BLOCK: برخی از مشتریان - time: 0.0299; realmem: 262144; emalloc: 168080
db
18:56:45.2329
[0.0008]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] o46245s65vggp51v9dnjqim3r1;
18:56:45.3635
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4)
params: [where1] 6;[where2] 19;[where3] 20;[where4] 36;
18:56:45.3851
[0.0059]
query: SELECT `portfolio_project`.`id` AS `id`, `portfolio_project`.`title` AS `title`, `portfolio_project`.`slug` AS `slug`, `portfolio_project`.`type` AS `type`, `portfolio_project`.`recommended` AS `recommended`, `portfolio_project`.`service` AS `service`, `portfolio_project`.`technology` AS `technology`, `portfolio_project`.`website` AS `website`, `portfolio_project`.`website_view` AS `website_view`, `portfolio_project`.`information` AS `information`, `portfolio_project`.`seo_title` AS `seo_title`, `portfolio_project`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `portfolio_project`.`seo_description` AS `seo_description`, `portfolio_project`.`time_create` AS `time_create`, `portfolio_project`.`time_update` AS `time_update`, `portfolio_project`.`uid` AS `uid`, `portfolio_project`.`hits` AS `hits`, `portfolio_project`.`image` AS `image`, `portfolio_project`.`path` AS `path`, `portfolio_project`.`status` AS `status`, `portfolio_project`.`point` AS `point`, `portfolio_project`.`count` AS `count`, `portfolio_project`.`favourite` AS `favourite`, `portfolio_project`.`commentby` AS `commentby`, `portfolio_project`.`comment` AS `comment`, `portfolio_project`.`customer` AS `customer`, `portfolio_project`.`version` AS `version`, `portfolio_project`.`size` AS `size`, `portfolio_project`.`link_1` AS `link_1`, `portfolio_project`.`link_2` AS `link_2`, `portfolio_project`.`link_3` AS `link_3`, `portfolio_project`.`link_4` AS `link_4`, `portfolio_project`.`link_5` AS `link_5`, `portfolio_project`.`image_1` AS `image_1`, `portfolio_project`.`image_2` AS `image_2`, `portfolio_project`.`image_3` AS `image_3`, `portfolio_project`.`image_4` AS `image_4`, `portfolio_project`.`image_5` AS `image_5` FROM `portfolio_project` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 8;
18:56:45.4343
[0.0003]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] o46245s65vggp51v9dnjqim3r1;
18:56:45.4363
[0.0005]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1531751205;[data] kHXJn6cCliLKiZA4Ukpt7ZdKdvZqqol1n1MVR1KY-OR_FVROvPasxuiY3_3PaROb7VHnZ_h_fnmJyFBgWf2KSFahG9uotzkPz7qBLb09X1OyXsC_dU-KwXODG25RH6lVBX71APOEIAi1Zc8ZO3tcWXphJJVkA81gda9nOvwhF827qgq66BKQbNZ8OagWQHFUDQcaJZbsVEEpXpkRxCgrMdEo5rld3Aq_3CRgVKosx4ho5SmjErW0wUPPmRnxIhck6yUy1OKXu8vVtjtipJtx5wkjgcYAcMo9pN2s1OdvYOf-BuA-H8iGxz-fyONb8IUn400jYtDR2seD4JC6e-Z12Zbzm80Stgmks6k6JpsSgSJHxLKXb5HSQhefFzGSDRTH-1dZ__kAGN5GBvz4PbOCfbOIxYJ2sw-qgMWkL4MT-C1eqhSsxFHg7VhewQfOj970YkANg6xPAKTiXzYNFPdiLAfeCn7i8KNxWwnPbL1zC_WPSF8WPVrLWVImuuydecpXys3As_4bAKYuJiMZZqxdY7yWiQYLTK94UX6VkclNMra9xCt5UZT1Iq0Y8_cXRzPzkEMuuNFiAKPs_tdw3iAzl__Dpnt8H9MIHMP053us9LgMuX_9X4EoWv_PBeYhhwRf;[id] o46245s65vggp51v9dnjqim3r1;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.4000 s
Included files
481 files
Memory usage
5901184; peak: 6143104 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.36
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL