طراحی و توسعه وب

وب سایت شما هویت شما در جامعه مجازی است، همچنین خدمات تحت وب به شما این امکان را می دهد که بخش قابل توجی از ترافیک کاری خود را به فضای مجازی منتقل نموده و در زمان و در هر نقطه ای به اطلاعات و ابزارهای خود دسترسی داشته باشید.

ادامه
طراحی و توسعه وب

نرم افزار تلفن همراه

با همه گیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، کاربران خدمات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار های نصب شده بر روی تلفن خود، همیشه به همراه دارند. خدمات اراسه شده توسط شما ، با عرضه نرم افزار تلفن همراه ، این خدمات همیشه همراه کاربران شما خواهد بود.

ادامه
نرم افزار تلفن همراه
log(33) | debug(1) | profiler(7) | db(5) | system(13) | all
log
05:28:29.3384
[info]
Service "Log" is loaded
05:28:29.3936
[info]
Service "Security" is loaded
05:28:29.3967
[info]
Resource "security" is booted
05:28:29.3979
[info]
Service "Database" is loaded
05:28:29.4183
[info]
Resource "database" is booted
05:28:29.4201
[info]
Service "Registry" is loaded
05:28:29.4253
[info]
Service "Cache" is loaded
09:58:29.4693
[info]
Resource "config" is booted
09:58:29.4912
[info]
Service "Module" is loaded
09:58:29.5006
[info]
Resource "router" is booted
09:58:29.5041
[info]
Service "I18n" is loaded
09:58:29.5531
[info]
Resource "i18n" is booted
09:58:29.5545
[info]
Resource "module" is booted
09:58:29.556
[info]
Resource "modules" is booted
09:58:29.5577
[info]
Service "Session" is loaded
09:58:29.7123
[info]
Resource "session" is booted
09:58:29.7139
[info]
Service "Authentication" is loaded
09:58:29.7278
[info]
Service "User" is loaded
09:58:29.7415
[info]
Service "Api" is loaded
09:58:29.7615
[info]
Resource "authentication" is booted
09:58:29.7626
[info]
Resource "permission" is booted
09:58:29.7645
[info]
Resource "render_cache" is booted
09:58:30.017
[info]
Service "Asset" is loaded
09:58:30.0181
[info]
Service "Theme" is loaded
09:58:30.0352
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
09:58:30.0767
[info]
Service "Permission" is loaded
09:58:30.0798
[info]
Service "RenderCache" is loaded
09:58:30.1397
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
09:58:30.3825
[info]
Service "Markup" is loaded
09:58:30.462
[info]
Translation "module/portfolio:block.fa" is loaded.
09:58:30.4757
[info]
Translation "module/portfolio:default.fa" is loaded.
09:58:30.5577
[info]
Service "Url" is loaded
09:58:30.603
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
09:58:30.436
[debug] #94 in lib/Pi/Filter/XssSanitizer.php
preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
profiler
09:58:29.3379
PI - time: 1.2700; realmem: 5505024; emalloc: 5281440
09:58:30.104
ACTIION - time: 0.0119; realmem: 262144; emalloc: 19240
09:58:30.2627
BLOCKS - time: 0.3099; realmem: 524288; emalloc: 495392
09:58:30.3461
BLOCK: اسلاید صفحه اول - time: 0.0145; realmem: 0; emalloc: 9192
09:58:30.3816
BLOCK: راهکار ها - time: 0.0572; realmem: 262144; emalloc: 130280
09:58:30.4394
BLOCK: خدمات - time: 0.0215; realmem: 0; emalloc: 2128
09:58:30.4613
BLOCK: برخی از مشتریان - time: 0.1071; realmem: 262144; emalloc: 167208
db
09:58:29.7049
[0.0010]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] haa98fftbp1ooeh5ib90m7i6n5;
09:58:30.344
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4)
params: [where1] 6;[where2] 19;[where3] 20;[where4] 36;
09:58:30.4812
[0.0519]
query: SELECT `portfolio_project`.`id` AS `id`, `portfolio_project`.`title` AS `title`, `portfolio_project`.`slug` AS `slug`, `portfolio_project`.`type` AS `type`, `portfolio_project`.`recommended` AS `recommended`, `portfolio_project`.`service` AS `service`, `portfolio_project`.`technology` AS `technology`, `portfolio_project`.`website` AS `website`, `portfolio_project`.`website_view` AS `website_view`, `portfolio_project`.`information` AS `information`, `portfolio_project`.`seo_title` AS `seo_title`, `portfolio_project`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `portfolio_project`.`seo_description` AS `seo_description`, `portfolio_project`.`time_create` AS `time_create`, `portfolio_project`.`time_update` AS `time_update`, `portfolio_project`.`uid` AS `uid`, `portfolio_project`.`hits` AS `hits`, `portfolio_project`.`image` AS `image`, `portfolio_project`.`path` AS `path`, `portfolio_project`.`status` AS `status`, `portfolio_project`.`point` AS `point`, `portfolio_project`.`count` AS `count`, `portfolio_project`.`favourite` AS `favourite`, `portfolio_project`.`commentby` AS `commentby`, `portfolio_project`.`comment` AS `comment`, `portfolio_project`.`customer` AS `customer`, `portfolio_project`.`version` AS `version`, `portfolio_project`.`size` AS `size`, `portfolio_project`.`link_1` AS `link_1`, `portfolio_project`.`link_2` AS `link_2`, `portfolio_project`.`link_3` AS `link_3`, `portfolio_project`.`link_4` AS `link_4`, `portfolio_project`.`link_5` AS `link_5`, `portfolio_project`.`image_1` AS `image_1`, `portfolio_project`.`image_2` AS `image_2`, `portfolio_project`.`image_3` AS `image_3`, `portfolio_project`.`image_4` AS `image_4`, `portfolio_project`.`image_5` AS `image_5` FROM `portfolio_project` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 8;
09:58:30.6041
[0.0003]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] haa98fftbp1ooeh5ib90m7i6n5;
09:58:30.607
[0.0006]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1503120510;[data] Ix3tTd_1V34cBh3YjDqYXUOcxYlQZtJFW7zjEQ--H03bkq1VtFBdVFlkCAOTlpi-XpgleX_ThDnGFccgdWISxduSwyI7W6lu3wmjHGyk-iH2FtDZHQ103pyCM9HwLzASrodmXoPDc3XZiL34HkoaWwQod6utN7Qs4wcFtGkuOcpgVChtqQBp50ig_KP6Wd1G_HAiPVi_Stq7j6s0HKIkcq15J43traSWnL9YK1ttB_mzrg4ZbtUqDlb6N1hY25IoEpLmmj1-5v3Dzep9RfG9pNpUE-8zV4SifPAIuNsIJrT3hsnN_6rPvyn3amhKGyFKD390JK4xTom4eBx-AglpJFskwh9yx1A5cI0FFt6I6_1QMbAvR72jTh6eD0DhNHM6c5XzLWgqHGYd7uhXM-ulTKTweIaw7t2mTaLgSbCQtrFp5Vm8aGjp8TFg2BnspA3qOJoqkD6VrquGmx1hRK5bp-2s-9E9b7ca5xYxCl_6-uovQQumumCX2Bi2RILAjXSTfY4eXv0Oa88ofri8x76MnDOxDkS4Ra-I-UWVtc7fnYc8xPMl4BmdBjGHsN916nonZnqvoFnGUL-tByNyiCSSjvBRzoeW3iyyKiJfiGNmjW4OPm7e6-EZahHZjSJdMwyP;[id] haa98fftbp1ooeh5ib90m7i6n5;[lifetime] 1440;
system
Execution time
1.2960 s
Included files
481 files
Memory usage
5853200; peak: 6094696 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.31
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL