طراحی و توسعه وب

وب سایت شما هویت شما در جامعه مجازی است، همچنین خدمات تحت وب به شما این امکان را می دهد که بخش قابل توجی از ترافیک کاری خود را به فضای مجازی منتقل نموده و در زمان و در هر نقطه ای به اطلاعات و ابزارهای خود دسترسی داشته باشید.

ادامه
طراحی و توسعه وب

نرم افزار تلفن همراه

با همه گیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند، کاربران خدمات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار های نصب شده بر روی تلفن خود، همیشه به همراه دارند. خدمات اراسه شده توسط شما ، با عرضه نرم افزار تلفن همراه ، این خدمات همیشه همراه کاربران شما خواهد بود.

ادامه
نرم افزار تلفن همراه
log(33) | debug(1) | profiler(7) | db(5) | system(13) | all
log
15:31:05.297
[info]
Service "Log" is loaded
15:31:05.3491
[info]
Service "Security" is loaded
15:31:05.3526
[info]
Resource "security" is booted
15:31:05.354
[info]
Service "Database" is loaded
15:31:05.3714
[info]
Resource "database" is booted
15:31:05.3729
[info]
Service "Registry" is loaded
15:31:05.3767
[info]
Service "Cache" is loaded
20:01:05.4053
[info]
Resource "config" is booted
20:01:05.4225
[info]
Service "Module" is loaded
20:01:05.4323
[info]
Resource "router" is booted
20:01:05.4357
[info]
Service "I18n" is loaded
20:01:05.4449
[info]
Resource "i18n" is booted
20:01:05.4462
[info]
Resource "module" is booted
20:01:05.4478
[info]
Resource "modules" is booted
20:01:05.4494
[info]
Service "Session" is loaded
20:01:05.4924
[info]
Resource "session" is booted
20:01:05.4938
[info]
Service "Authentication" is loaded
20:01:05.4994
[info]
Service "User" is loaded
20:01:05.5035
[info]
Service "Api" is loaded
20:01:05.5128
[info]
Resource "authentication" is booted
20:01:05.5138
[info]
Resource "permission" is booted
20:01:05.5156
[info]
Resource "render_cache" is booted
20:01:05.5726
[info]
Service "Asset" is loaded
20:01:05.5734
[info]
Service "Theme" is loaded
20:01:05.5795
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
20:01:05.5892
[info]
Service "Permission" is loaded
20:01:05.592
[info]
Service "RenderCache" is loaded
20:01:05.6011
[info]
Translation "theme/faragostaresh:default.fa" is loaded.
20:01:05.6464
[info]
Service "Markup" is loaded
20:01:05.6579
[info]
Translation "module/portfolio:block.fa" is loaded.
20:01:05.6606
[info]
Translation "module/portfolio:default.fa" is loaded.
20:01:05.6798
[info]
Service "Url" is loaded
20:01:05.7154
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
20:01:05.6516
[debug] #94 in lib/Pi/Filter/XssSanitizer.php
preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
profiler
20:01:05.2965
PI - time: 0.4228; realmem: 5505024; emalloc: 5282904
20:01:05.5926
ACTIION - time: 0.0019; realmem: 262144; emalloc: 19216
20:01:05.6338
BLOCKS - time: 0.0593; realmem: 524288; emalloc: 496968
20:01:05.6394
BLOCK: اسلاید صفحه اول - time: 0.0015; realmem: 0; emalloc: 9224
20:01:05.6455
BLOCK: راهکار ها - time: 0.0087; realmem: 262144; emalloc: 130408
20:01:05.6548
BLOCK: خدمات - time: 0.0021; realmem: 0; emalloc: 2128
20:01:05.6574
BLOCK: برخی از مشتریان - time: 0.0327; realmem: 262144; emalloc: 168208
db
20:01:05.4905
[0.0008]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] kucji60trf7p49ed18hk8qbta7;
20:01:05.6374
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4)
params: [where1] 6;[where2] 19;[where3] 20;[where4] 36;
20:01:05.6621
[0.0058]
query: SELECT `portfolio_project`.`id` AS `id`, `portfolio_project`.`title` AS `title`, `portfolio_project`.`slug` AS `slug`, `portfolio_project`.`type` AS `type`, `portfolio_project`.`recommended` AS `recommended`, `portfolio_project`.`service` AS `service`, `portfolio_project`.`technology` AS `technology`, `portfolio_project`.`website` AS `website`, `portfolio_project`.`website_view` AS `website_view`, `portfolio_project`.`information` AS `information`, `portfolio_project`.`seo_title` AS `seo_title`, `portfolio_project`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `portfolio_project`.`seo_description` AS `seo_description`, `portfolio_project`.`time_create` AS `time_create`, `portfolio_project`.`time_update` AS `time_update`, `portfolio_project`.`uid` AS `uid`, `portfolio_project`.`hits` AS `hits`, `portfolio_project`.`image` AS `image`, `portfolio_project`.`path` AS `path`, `portfolio_project`.`status` AS `status`, `portfolio_project`.`point` AS `point`, `portfolio_project`.`count` AS `count`, `portfolio_project`.`favourite` AS `favourite`, `portfolio_project`.`commentby` AS `commentby`, `portfolio_project`.`comment` AS `comment`, `portfolio_project`.`customer` AS `customer`, `portfolio_project`.`version` AS `version`, `portfolio_project`.`size` AS `size`, `portfolio_project`.`link_1` AS `link_1`, `portfolio_project`.`link_2` AS `link_2`, `portfolio_project`.`link_3` AS `link_3`, `portfolio_project`.`link_4` AS `link_4`, `portfolio_project`.`link_5` AS `link_5`, `portfolio_project`.`image_1` AS `image_1`, `portfolio_project`.`image_2` AS `image_2`, `portfolio_project`.`image_3` AS `image_3`, `portfolio_project`.`image_4` AS `image_4`, `portfolio_project`.`image_5` AS `image_5` FROM `portfolio_project` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 8;
20:01:05.7162
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] kucji60trf7p49ed18hk8qbta7;
20:01:05.7185
[0.0006]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1493220665;[data] 4q68I57k28UqF6n0Fi25swrzAtdyowZh7ZF7MAm_d4MHq1t_hityufzc7k47omQFmlaVBw65kVb0-S30cKKs8UxtjANOCMoO1mnoEJdN1OCCtulB978srF80r-bU50O10NCtnJAFXcjIueVXICoVZJcyTdBwJkL43ELyWUhAtwjmab_2lpUWW0NvlfIvSOVFk5eL2ik_JaBvOFQdCh-bb1-VQwhsp4PgZS3DBUR37zRIVBALu6s72RbelbiYI3bEsS7zrCrFdZYI5mXHOdv5yJWSxrLT865hwUQSLiyyY3Vt4o0JnXNoif5Xq39UMwo2Yv58Mx0Qq0la7yAwEZ9POL_upME01giLuwmX5CLv79P5ZpxskSuNqN4x9ev0Q6tWWRS5v0sdyTf6R0PdYKwjS4EHu34zHpB9wdeZUnsocWW29LZ_vnS9-PwRly3kad7sGygbu0X6kvPtp3pvj62F8mKgHo0kiwqz0C5_VOYO8UcITeZ6OO2Y--7uIJCWyW_BJ2Eut1nzQtbhqx8s1kEfXmLI6YjQ1jITr2j801mQ3vPhWHzsH9LQBHtYUr7SlFmTSXVP2LoWaW8rgudHzs1LCwFjWyqcODtN1IU9IzHFEE9erNgmH0VHC_FQV1LrA-Bc;[id] kucji60trf7p49ed18hk8qbta7;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.4474 s
Included files
481 files
Memory usage
5853752; peak: 6095192 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.30
Pi Environment
2.5.0 development
Zend Version
2.4.0dev
Persist Engine
apc
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
faragostaresh
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL